Топ теми:

ЦНАП

Керівник
ЗРАЙЛО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Заступник керівника

ГРЕСЬКО ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Заступник керівника

ЛУНЬОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Контактний номер:

(03245) 7-12-59

Факс:

(03245) 7-14-85

e-mail:

stryi.cnap@ukr.net

Адреса:

м. Стрий, вул. Шевченка, 71

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центр надає адміністративні послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Понеділок, середа, четвер: 9.00-16.00 год.
Вівторок: 9.00-19.00 год.
П’ятниця: 9.00-15.00 год.
Субота, неділя: вихідні дні.

Гук Мирослава Василівна – (ЄДР);

Кубай Володимир Романович (ДРРП);

Кушнір Романа Степанівна (ЄДР)

Прийом громадян здійснюється виключно державними реєстраторами за наступним графіком:

понеділок-пятниця з 08:00 – 12:00

Федевич Леся Тарасівна
Тяско Галина Євгеніївна
Бегей Уляна Іванівна
Стах Наталія Василівна
Михавко Леся Зеновіївна
Ватилик Юлія Романівна
Мазур Олександра Степанівна
Берник Наталія Іванівна
Чорна Уляна Богданівна

Гладій Лідія Миронівна – с. Миртюки
Пиць Катерина Василівна – с. Великі Дідушичі
Олійник Тетяна Василівна — с. Добряни
Каваців Юлія Володимирівна — с. Угерсько
Романишин Лідія Дмитрівна — с. Підгірці
Яцура Наталія Миколаївна — смт Дашава
Сах Наталія Михайлівна — с. Лисятичі
Вінтонів Марія Богданівна — с. Подорожнє
Багрич Оксана Зіновіївна — с. Нежухів
Шепітяк Іванна Іванівна — с. Жули

Додаток № 10

до рішення сесії Стрийської міської ради

Стрийського району Львівської області

від 08 грудня 2020 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради Стрийського району

1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району (далі – Центр) утворено як структурний підрозділ при виконавчому органі міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі – суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Стрийською міською радою Стрийського району.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається виконавчим комітетом Стрийської міської ради Стрийського району. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади Стрийським міським головою згідно чинного законодавства. Кількість адміністраторів визначається міською радою.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
 3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

 1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
 2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
 3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міському голові та міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
 6. розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів;
 7. може здійснювати функції адміністратора;
 8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Стрийській міській раді можуть бути утворені віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням міської ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости сіл відповідно до законодавства.

16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Секретар Стрийської міської ради

Мар’ян БЕРНИК

Додаток

до рішення IV сесії VIII

демократичного скликання

№72 від 28.01.2021

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Стрийської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради (далі – Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (з наступними змінами), рішення XVII сесії VI демократичного скликання Стрийської міської ради від 18.06.2013 № 348 “Про створення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради” та затвердження Положення про нього».

Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради (далі – Центр, ЦНАП), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням міської ради.

1.3. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників ЦНАП, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через Центр.

1.4. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.5. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів суб’єкту звернення здійснюється виключно в ЦНАП, в тому числі в його територіальних підрозділах чи на віддалених місцях для роботи адміністраторів.

1.6. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення) затверджується виконавчим комітетом Стрийської міської ради, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік), формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг, та визначається виконавчим комітетом міської ради.

1.8. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа-проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності затверджуються виконавчим комітетом Стрийської міської ради .

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщено в центральній частині міста на першому поверсі будівлі міської ради по вул. Шевченка,71 в місті Стрию. На вході до приміщення ЦНАП розміщена вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про графік його роботи (прийомні години для суб’єктів звернення).

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та зручними сходами з поручнями.

На прилеглій до Центру території передбачені місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

2.2.1. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру.

Відкрита частина включає місця для: очікування та інформування суб’єктів звернення, а також для прийому та обслуговування.

2.2.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

2.3. У Центрі створено сектор інформування (рецепція) відповідальний за перший контакт з суб’єктами звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру.

2.4. У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування забезпечується: розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Облаштовано місця для очікування стільцями та канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.5. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг Центр облаштовано відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

2.6. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів облаштовані за принципом відкритості і мають інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника.

2.7. Відкрита частина приміщення ЦНАП є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру і її площа повинна станови не менше 100 кв. м .

2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщена інформація, зокрема, про:

а) найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

б) графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, вихідні дні);

в) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

г) строки надання адміністративних послуг;

д) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

е) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

є) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

ж) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

з) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

и) користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

і) Положення про Центр;

й)Регламент Центру.

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на столах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.13. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг консультації та послуги можуть надаватися безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг

3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

3.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це виконавчий комітет Стрийської міської ради, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через ЦНАП, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

4. Інформування суб’єктів звернення

4.1. У Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ (відділ, сектор) або визначатися посадова особа для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому.

4.2. У інформаційному підрозділі Центру або у посадової особи (консультанта) суб’єкти звернення можуть отримати:

– інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

– загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

– допомогу у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

– консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

– інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

– вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

– іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов’язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАП.

4.3. Міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на веб-сайті міської ради, де розміщується інформація, зазначена у пункті 2.8 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру (його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), найближчі зупинки громадського транспорту, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.4. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.5. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення.

4.6. Для виконання функцій в інформаційному підрозділі або консультантом можуть залучатися волонтери та стажери і практиканти, обов’язки яких визначаються керівником ЦНАП.

5. Керування чергою у ЦНАП (за потреби)

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

5.2. У разі потреби, у ЦНАП забезпечується загальне керування чергою шляхом зустрічі суб’єктів звернення (відвідувачів) адміністратором або іншим представником (працівником) ЦНАП.

5.3. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.4. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою адміністратор або інший представник (працівник) ЦНАП забезпечують надання суб’єктам звернень інформації про правила користування такою системою, а за потреби – допомагають у користуванні нею.

5.5. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час, відповідно до правил, встановлених керівником ЦНАП. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого або телефонного звернення до ЦНАП та/або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті ЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

5.6. У ЦНАП можуть використовуватись інші інструменти керування чергою, які гарантують дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

6. Прийом вхідного пакету документів

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення).

6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби, надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні.

Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, у разі потреби отримання додаткової інформації від інших суб’єктів, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.5. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.

6.7. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів.

6.8. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.

6.9. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

6.10. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

6.11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

6.12. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП/адміністратора із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.13. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.14. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

6.15. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. У випадках передбачених рішенням місцевої ради, відповідно до законодавства, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у ЦНАП.

7.2. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та підпису представника суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі-проходження вказується контрольна дата виконання послуги.

7.3. Передача справ у паперовій формі з Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом робочого дня, а з територіального підрозділу ЦНАП, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення) – не пізніше наступного робочого дня. У разі, якщо суб’єктом надання адміністративних послуг є територіальний орган (підрозділ) центрального органу виконавчої влади – строки та порядок передачі документів визначаються в узгодженому рішенні.

7.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги (далі також – виконавець) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

7.5. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

7.6. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

7.7. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

7.9. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.10. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником ЦНАП. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.

7.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

7.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

8. Передача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі та повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений ним спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

8.3. Результат надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів) передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, або в іншому документі, визначеному органом, що утворив Центр, і зберігається в матеріалах справи.

8.4. Відмова у позитивному вирішенні справи щодо адміністративної послуги оформляється суб’єктом надання письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови та їх обґрунтуванням, та долучається до справи. Письмове повідомлення суб’єкта надання про відмову у позитивному вирішенні справи щодо надання адміністративної послуги видається суб’єкту звернення під особистий підпис або надсилається поштою, про що суб’єкт звернення повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у ЦНАП такого повідомлення.

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на зберігання до архіву.

8.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманням повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою).

8.7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної послуги), копія довіреності (у разі подання або отримання документів уповноваженою особою), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення, зберігається у Центрі.

8.9. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Секретар Стрийської міської ради

Мар’ян БЕРНИК

Перелік адміністративних послуг

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради 

Рішенння №407 від 08.09.2022року

 

№ з/п Ідентифікатор Найменування адміністративної послуги
1. 00050

 

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

2. 00054

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
3. 00052

 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
4. 00056

 

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)
5. 00057

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)
6. 00094

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
7. 00097

 

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)
8. 00100

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)
9. 00073

 

 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
10. 00083

 

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
11. 00235

 

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

 

12. 00234

 

 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
13. 00236

 

 

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
14. 01179

 

 

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
15. 00683

 

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

16. 00058

 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

17. 00087

 

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
18. 00090

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
19. 00092

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

20. 00106

 

 

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
21. 00109

 

 

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
22. 00108

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
23. 00107

 

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
24. 00051

 

 

Державна реєстрація створення громадського об’єднання
25. 00053

 

 

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
26. 00055

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
27. 00335

00098

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

28. 00102

 

 

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації
29. 00086

 

 

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання
30. 00077

 

 

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
31. 00084

 

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання
32. 00089

 

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання
33. 00091

 

 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
34. 00093

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

 

35. 01102

 

Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

 

36. 01097

 

01098

 

 

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

 

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції

37. 01103

 

Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

38. 01105

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
39. 01100

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади
40. 01104

 

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації
41. 01112

 

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації
42. 01099

 

Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади
43. 00041

 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва
44. 00042

 

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності
45. 00048

 

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
46. 00049

 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
47. 00046

 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
48. 00043

 

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)
49. 00047

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
50. 01174

 

Заборона вчинення реєстраційних дій
51. 00023

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
52. 00025

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
53. 00285

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання
54. 00928

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
55. 00027

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
56. 00028

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
57. 00274

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання
58. 00757

 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
59. 01451

 

Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
60. 00863

 

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
61. 01430

 

Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
62. 01446

 

Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
63. 00728

 

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
64. 01618

01043

 

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

65. 01669

 

Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
66. 00300

 

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
67. 01612

 

Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу
68. 01645

 

Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
69. 01719

 

Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
70. 00864

 

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
71. 00737

 

Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
72. 00712

 

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
73. 00727

 

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
74. 01815

 

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (для транспортних засобів, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС)
75. 00521

 

Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків
76. 01490

 

Перезакріплення індивідуального номерного знака
77. 01490

 

Перезакріплення індивідуального номерного знака
78. 00744

 

Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом
79. 00743

 

Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого
80. 00509

 

Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)
81. 00069

 

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
82. 00070

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
83. 00071

 

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
84. 00072

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
85. 00074

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
86. 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
87.  

00079

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
88. 00078

 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
89. 00081

 

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення
90. 00080

 

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
91. 00035

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
92. 00059

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
93. 00060

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
94. 00061

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
95. 00062

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
96. 00063

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
97. 00064

 

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
98. 00065

 

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
99. 01254

 

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
100. 00207

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
101. 00199

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
102. 00210

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
103. 00198

 

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
104. 00213

 

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
105. 00066

 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
106. 00068

 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
107. 01161

 

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
108. 00175

 

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача
109. 00174

 

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
110. 00244

 

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок
111. 00176

 

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації
112. 00217

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення
113. 00180

 

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів
114. 00181

 

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель
115. 00179

 

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
116. 00182

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
117. 00192

 

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
118. 00208

 

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
119. 00206

 

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

1) діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;

2) документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

120. 00162

 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
121. 00137

 

Видача дозволу на виконання будівельних робіт
122. 00148

 

Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт
123. 01187

 

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
124. 01208

 

Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
125. 01209

 

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
126. 01218

 

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
127. 01219

 

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
128. 00146

 

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
129. 01188

 

Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
130. 00134

 

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
131. 01190

 

Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
132. 00156

 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
133. 01192

 

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки
134. 00158

 

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
135. 01186

 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
136. 01670

 

Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
137. 01685

 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
138. 00142

 

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
139. 01263

 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
140. 00138

 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
141. 01376

 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
142. 01189

 

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
143. 01902

 

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
144. 00190

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
145. 00193

 

Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
146. 00191

 

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
147. 01671

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
148. 01686

 

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
149. 00153

 

Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
150. 01240

 

 

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

 

151. 01330 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру
152. 01121

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
153. 01123

 

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
154. 01129

 

Затвердження паспорта місць видалення відходів
155. 01149

 

Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
156. 01127

 

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
157. 01128

 

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
158. 01308

 

Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
159. 01320

 

Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
160. 01322

 

Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
161. 01323

 

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами
162. 01319

 

Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій
163. 01315

 

Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
164. 01316

 

Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
165. 01318

 

Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
166. 00163

 

Видача експлуатаційного дозволу
167. 00654

 

Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
168. 01399

 

Державна реєстрація потужностей оператора ринку
169. 01400

 

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку
170. 01401

 

Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності
171. 01611

 

Затвердження експортної потужності
172. 00165

 

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
173. 01132

 

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
174. 01469

 

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення
175. 01470

 

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення
176. 01117

 

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
177. 00983

 

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
178. 00030

 

Державна реєстрація народження дитини та її походження
179. 00031

 

Державна реєстрація шлюбу
180. 00032

 

Державна реєстрація розірвання шлюбу
181. 00868

 

Державна реєстрація зміни імені
182. 00033

 

Державна реєстрація смерті
183. 01418

 

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
184. 01854

 

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану
185. 01369

 

 

Комплексна послуга “єМалятко”:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

2) реєстрація місця проживання

3) призначення допомоги при народженні дитини

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

186. 00257

 

Видача свідоцтва про право власності
187. 01352

 

Видача дубліката свідоцтва про право власності
188. 00238

 

Видача ордера на жиле приміщення
189. 01472

 

Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
190. 00036

 

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
191. 01471

 

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
192. 00034

 

Реєстрація місця проживання
193. 01217

 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
194. 00037

 

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання
195. 00040

 

Реєстрація місця перебування
196. 00038

 

Видача витягу з реєстру територіальної громад
197. 01586

 

Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації
198. 00237

 

Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання
199. 01197

 

Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань
200. 00241

 

Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
201. 01588

 

Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності
202. 01598

 

Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою особи
203. 01286

 

Надання статусу учасника бойових дій
204. 01198

 

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни
205. 01285

 

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника
206. 00751

 

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці
207. 01620

 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
208. 01877

 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту
209. 01257

 

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
210. 00169

 

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
211. 01622

 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
212. 02417

 

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
213. 01433

 

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
214. 01262

 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
215. 01747

 

Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій
216. 01746

 

Прийняття рішення про надання грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації
217. 00121

 

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
218. 01200

 

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку
219. 01194

 

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
220. 01196

 

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
221. 00135

 

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
222. 00144

 

Призначення державної допомоги при народженні дитини
223. 00143

 

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
224. 00149

 

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
225. 00150

 

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
226. 00147

 

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини
227. 00959

 

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність
228. 00960

 

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
229. 01775

 

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
230. 01227

 

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
231. 00154

 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме
232. 00122

 

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
233. 01405

 

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
234. 01386

 

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
235. 01265

 

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків
236. 01981

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором
237. 00125

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
238. 00127

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа
239. 00123

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
240. 00126

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна
241. 00124

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
242. 01980

 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна
243. 00131

 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідчення та (або) державній реєстрації, у тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
244. 00130

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
245. 00129

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
246. 00168

 

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності
247. 00239

 

Встановлення статусу учасника війни
248. 00117

 

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем
249. 00119

 

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб
250. 00242

 

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
251. 00225

 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
252. 01255

 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
253. 00221

 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки
254. 00222

 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
255. 00220

 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
256. 00223

 

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю
257. 00224

 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
258. 00228

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
259. 00227

 

Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
260. 00226

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю
261. 00229

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
262. 00151

 

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
263. 00103

 

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
264. 00099

 

Призначення державної соціальної допомоги на догляд
265. 00096

 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
266. 00141

 

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
267. 00152

 

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
268. 00230

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
269. 01404

 

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
270. 00232

 

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2
271. 00171

 

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
272. 01191

 

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт
273. 00172

 

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
274. 00170

 

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам
275. 00112

 

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
276. 00133

 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
277. 01786

 

Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю
278. 01268

 

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів
279. 01170

 

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
280. 01172

 

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
281. 01173

 

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
282. 01171

 

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
283. 01974

 

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
284. 01601

 

Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
285. 00243

 

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
286. 00101

 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі
287. 01732

 

Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження
288. 01733

 

Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження
289. 01688

 

Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад
290. 01730

 

Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб
291. 00139

 

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг
292. 00155

 

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
293. 02025

 

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
294. 00157

 

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб
295. 01995

 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі
296. 01997

 

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи
297. 01996

 

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”
298. 01113

 

Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць)
299. 01155

 

Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії
300. 01253

 

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд
301. 01252

 

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд
302. 01697

 

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника
303. 01454

 

Реєстрація пасіки
304. 01135

 

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів
305. 01136

 

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
306. 01137

 

Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
307. 01139

 

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
308. 02263

 

Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
309. 02264

 

Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
310. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
311. Видача соціальної картки пільговика для проїзду в міському громадському транспорті
312. 01428 Взяття на облік та видача направлення для дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
313. 8476  Встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
314. 8476 Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах
315. 8486  Продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах
316. 01986  Встановленням режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків
317. 01985 Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд
318. 01407 Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
319. 01407  Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом)
320. 01407 Встановлення нового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи)
321. 00492 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
322. 01656 Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
323. 00504 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
324. 00466 Видача дозволу на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
325. 00420 Видача дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів
326. 00166 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
327. 00167 Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
328. 01468 Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
329. 01480 Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
330. 01133 Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

 

331. 01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів
332. 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди
333. 00635 Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
334. 01275 Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
335. 00636 Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
336. 00464 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
337. 00255 Видача дозволу на спеціальне водокористування
338. 01751 Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
339. 01028 Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
340. 01053 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
341. 00897 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

342. 01081 Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

343. 00258 Реєстрація декларації про відходи
344. 00259 Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
345. 01531 Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
346. 01530 Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
347. 01072 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів
348. 01070 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів
349. 00930 Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну
350. 00929 Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання
351. 00927 Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну
352. 01023 Оформлення та видача посвідки на постійне проживання
353. 01024 Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
354. 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку
355. 00277 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)
356. 00398 Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні
357. 01325 Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва
358. 01341 Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
359. 01282 Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
360. 00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
361. 00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
362. 00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
363. 00581 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
364. 00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
365. 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
366. 00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
367. 00645 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
368. 00608 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
369. 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
370. 00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
371. 00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
372. 00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
373. 00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
374. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
375. 00667 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
376. 00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії
377. 00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
378. 00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
379. 00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії
380. 00669 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
381. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Перелік інформаційних та технологічних карток суб’єктів надання адміністративних послуг

Додаток  до рішення виконкому

  № 449 від “30” вересня  2022 р.

І. Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради:

1.Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”.

2.Позбавлення статусу постраждалого учасника революції Гідності за заявою особи.

 1. Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань.

4.Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці.

 1. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”.

6.Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих ( померлих) таких осіб.

7.Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю.

8.Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідність, дітей з інвалідність та інших категорій осіб.

 1. Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
 2. Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років ( включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи.

11.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати -Героїня”.

12.Видача направлення на проходження обласної, медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем.

13.Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

14.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне   обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

15.Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам, з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам.

16.Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам, з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам..

17.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки.

18.Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю.

19.Призначення грошової компенсації вартості проїзду до  санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідність І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями  хребта та мозку.

20.Встановлення статусу члена сім’ї загиблої ( померлої) особи , яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях ( у тому числі провадили волонтерську діяльність та загинула ( пропала безвісті), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

21.Встановлення статусу учасника війни.

22.Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни.

23.Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності.

24.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі.

25.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на не професійній основі.

26.Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

27.Призначення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

28.Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

29.Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

30.Установлення статусу, видача посвідчення батькам багатодітної сім’ї дитини з багатодітної  сім’ї.

31.Призначення компенсації та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою, та їхнім батькам.

32.Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильської катастрофою.

33.Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

34.Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

35.Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

36.Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій).

37.Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2.

38.Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт.

39.Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

40.Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

41.Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.

42.Видача  посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

43.Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

44.Надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”

45.Надання одноразової допомоги “Пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача.

46.Призначення одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.

47.Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг.

48.Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потре.

49.Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання перебування невідоме.

50.Видача довідки про взяття на облік ВПО.

51.Видача посвідчення особам з  інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

52.Призначення державної допомоги на дітей які виховуються в багатодітних сім’ях.

53.Надання допомоги на проживання ВПО.

54.Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

55.Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

56.Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

57.Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

58.Призначення допомоги при народження дитини.

59.Призначення державної допомоги при усиновлення дитини.

60.Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлення батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователя і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “Гроші ходять за дитиною”.

61.Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, жінкам, які не не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

62.Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

63.Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

64.Призначення  державної соціальної допомоги на догляд.

ІІ. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Реєстрація місця проживання особи.

2.Реєстрація місця проживання дитини до 14 років.

3.Реєстрація місці перебування.

4.Зняття з реєстрації місця проживання.

5.Видача витягу з реєстру територіальної громади.

Ш. Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області:

1.Взяття на облік та видача направлення для дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

ІV. Відділ економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

2.Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах.

3.Продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах.

4.Встановленням режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків.

5.Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд.

6.Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

7.Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом).

8.Встановлення нового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи).

 1. V. Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Стрийської міської ради :

1.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав/ погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

3.Заборона вчинення реєстраційних дій.

4.Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (похідного від права власності).

5.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6.Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва.

7.Державна реєстрація права власності та права довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва.

8.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

10.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

11.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

12.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи.

13.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

14.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

15.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

16.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

17.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування).

18.Державна реєстрація створення юридичної особи
(крім громадського формування).

19.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

20.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

21.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

22.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням .

23.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

24.Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

25.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

 1. VI. Стрийське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області:

1.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

VII. Державне підприємство “Стрийське лісове господарство”:

1.Надання дозволу (лісорубний квиток).

2.Надання дозволу (лісовий квиток).

VIII. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Стрию Стрийського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів):

 1. Державна реєстрація смерті.

2.Державна реєстрація шлюбу.

 1. Державна реєстрація народження.

ІХ. Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управдіння Міністерства юстиції (м.Львів):

1.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.

2.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

3.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання,

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

5.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.

6.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання.

7.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.

8.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.

9.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

10.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

11.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.

12.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

Х. Департамент соціального захисту населення Львівської ОВА:

1.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

2.Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  (відповідно до визначених категорій).

3.Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

4.Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії.

5.Видача довідки про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

6.Видача довідки про перебування особи з інвалідністю на обліку для забезпечення автомобілем в якості гуманітарної допомоги.

7.Прийняття рішення щодо передачі автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через органи соціального захисту, після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, за бажанням члена сім’ї, спадкоємця такої особи у власність.

8.Прийняття рішення щодо безоплатної передачі у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою після закінчення 10-річного строку експлуатації.

9.Прийняття рішення щодо передачі автомобіля у власність членів сім’ї померлої особи з інвалідністю (за бажанням такого члена сім’ї).

10.Прийняття рішення щодо безоплатної передачі  у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіля, після закінчення 10-річного строку експлуатації.

ХІ. Департамент економічної політики ОВА:

1.Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну

діяльність за участю іноземного інвестора.

2.Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну

діяльність за участю іноземного інвестора.

3.Видача дублікату картки реєстрації договору (контракту) про спільну

інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

ХІІ . Департамент екології ОВА:

1.Внесення змін до реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

2.Внесення змін до паспорта місць видалення відходів.

3.Затвердження паспорта місць видалення відходів.

4.Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

5.Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6.Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

7.Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів ІІ та ІІІ груп).

8.Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів ІІ та ІІІ груп).

ХІІІ. Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА:

1.Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

XIV. Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА:

1.Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

2.Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

3.Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

4.Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

 1. XV. Управління молоді та спорту Львівської ОВА:

1.Присвоєння спортивних розрядів спортсменам “Кандидат у майстри спорту України” та І спортивний розряд.

XVI. Головне управління Держгеокадастру у Львівській області:

1.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових правна нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр,надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

2.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма , внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.,, та відомостями про ділянки надр,надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

3.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

4.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у тому числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

5.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території).

6.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

7.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

8.Видача довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

9.Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

10.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньовстановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу.

11.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

12.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

13.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу.

14.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

15.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

16.Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

17.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення.

18.Надання довідки про осіб , які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

XVIІ. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області:

1.Державна реєстрація потужностей операторів ринку.

2.Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку.

3.Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності.

4.Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

5.Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

XVIІІ. Відділ містобудування та архітектури Стрийської районної військової адміністрації:

1.Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

2.Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

3.Оформлення  паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

4.Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ХІХ. Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

2.Видача дублікату будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

3.Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

4.Надання містобудівних умов та обмежень.

5.Внесення змін до містобудівних умов та обмежень.

6.Скасування містобудівних умов та обмежень.

7.Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

8.Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

9.Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

10.Витяг з містобудівної документації.

ХХ. Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу.

2.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування.

3.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

4.Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду.

5.Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

6.Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

7.Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача.

8.Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

9.Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації.

10.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення.

11.Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів.

12.Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель.

13.Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів.

14.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

15.Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря.

16.Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб.

17.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

Керуюча справа

міськвиконкому               Оксана Затварницька

Виконавчий комітет Стрийської міської ради

Інформаційні та технологічні картки

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Інформаційна картка 00060

Інформаційна картка 00174

Інформаційна картка 00175

Інформаційна картка 00176

Інформаційна картка 00179

Інформаційна картка 00180

Інформаційна картка 00181

Інформаційна картка 00182

Інформаційна картка 00192

Інформаційна картка 00198

Інформаційна картка 00199

Інформаційна картка 00207

Інформаційна картка 00208 І

нформаційна картка 00210

Інформаційна картка 00213

Інформаційна картка 00217

Інформаційна картка 01161

Технологічна картка 00060

Технологічна картка 00174

Технологічна картка 00175

Технологічна картка 00176

Технологічна картка 00179

Технологічна картка 00180

Технологічна картка 00181

Технологічна картка 00182

Технологічна картка 00192

Технологічна картка 00198

Технологічна картка 00199

Технологічна картка 00207

Технологічна картка 00208

Технологічна картка 00210

Технологічна картка 00213

Технологічна картка 00217

Технологічна картка 01161

 

Відділ містобудування та архітектури

Інформаційна картка 00085

Інформаційна картка 00156

Інформаційна картка 00158

Інформаційна картка 00190

 

Відділ молодіжної політики Стрийської міської ради

Інформаційна картка ЦНАП 2022 (1)

 

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області

 

Інформаційні, технологічні картки Стрий

 

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації

 

Інформаційна карткат 01117

02_АП № 29 Бланк заяви

Технологічна картка 01117

03_АП № 29 Бланк заяви

04_АП № 29 Презентація

Інформаційна картка 02458

03_АП № 30 Бланк заяви

Технологічна картка 02458

04_АП № 30 Презентація

Інформаційна картка 02342

03_АП № 31 Бланк заяви

Технологічна картка 02342

04_АП № 31 Презентація

Інформаційна картка 02341

03_АП № 32 Бланк заяви

Технологічна картка 02341

04_АП № 32 Презентація

 

Департамент екології та природних ресурсів Львівської

 

Інформаційна картка 2434

Інформаційна картка 2435

Інформаційна картка 1129

Інформаційна картка 1149

Інформаційна картка 1128

Інформаційна картка 1127

Інформаційна картка 1123

Інформаційна картка 01121

Технологічна картка 2435

Технологічна картка 2434

Технологічна картка 1129

Технологічна картка 1149

Технологічна картка 1128

Технологічна картка 1127

Технологічні картки 01123

Технологічна картка 01121

 

Департамент економічної політики

 

Інформаційні та технологічні картки

 

Департамент з питань культури, національностей та релігій

 

Інформаційна картка 01113

Технологічна картка 01113

Бланк заяви для ФОП

Бланк заяви для юридичних осіб

 

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації

 

Інформаційна картка 00225

Інформаційна картка 00230

Інформаційна картка 01155

Інформаційна картка 01786

Інформаційна картка 02307

Інформаційна картка 02459

Інформаційна картка 02460

Інформаційна картка 02461

Інформаційна картка 02462

Інформаційна картка 02463

Технологічна картка 00225

Технологічна картка 00230

Технологічна картка 01155

Технологічна картка 01786

Технологічна картка 02307

Технологічна картка 02459

Технологічна картка 02460

Технологічна картка 02461

Технологічна картка 02462

Технологічна картка 02463

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

 

Інформаційна картка

 

Державне підприємство

«Стрийське лісове господарство»

Форма iнформацiйноi картки Лiсовий квиток

Форма iнформацiйноi картки Лiсорубний квиток

Технологiчна карта Лiсовий квиток

Технологiчна карта Лiсорубний квиток

Бланк Заяви

 

Державний земельний кадастр

 

Інформаційна картка 1

Інформаційна картка 2

Інформаційна картка 3

Інформаційна картка 4

Інформаційна картка 5

Інформаційна картка 6

Інформаційна картка 7

Інформаційна картка 8

Інформаційна картка 9

Інформаційна картка 10

Інформаційна картка 11

Технологічна картка 1

 

Управління містобудування та архітектури

Інформаційні картки

 

Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради

Інформаційна картка 00096

Інформаційна картка 00099

Інформаційна картка 00101

Інформаційна картка 00103

Інформаційна картка 00112

Інформаційна картка 00117

Інформаційна картка 00119

Інформаційна картка 00121

Інформаційна картка 00133

Інформаційна картка 00143

Інформаційна картка 00147

Інформаційна картка 00149

Інформаційна картка 00150,

Інформаційна картка 00151

Інформаційна картка 00152

Інформаційна картка 00154

Інформаційна картка 00155

Інформаційна картка 00157

Інформаційна картка 00169

Інформаційна картка 00170

Інформаційна картка 00171

Інформаційна картка 00172

Інформаційна картка 00220

Інформаційна картка 00221

Інформаційна картка 00222

Інформаційна картка 00223

Інформаційна картка 00224

Інформаційна картка 00225

Інформаційна картка 00226

Інформаційна картка 00227

Інформаційна картка 00228

Інформаційна картка 00229

Інформаційна картка 00230

Інформаційна картка 00232

Інформаційна картка 00237

Інформаційна картка 00239

Інформаційна картка 00241

Інформаційна картка 00242

Інформаційна картка 00751

Інформаційна картка 00959

Інформаційна картка 01191

Інформаційна картка 01194

Інформаційна картка 01196

Інформаційна картка 01197

Інформаційна картка 01198

Інформаційна картка 01200

Інформаційна картка 01227

Інформаційна картка 01255

Інформаційна картка 01360,00960

Інформаційна картка 01369(1)

Інформаційна картка 01369,00144

Інформаційна картка 01369

Інформаційна картка 01369

Інформаційна картка 01386

Інформаційна картка 01404

Інформаційна картка 01588

Інформаційна картка 01598

Інформаційна картка 01775

Інформаційна картка 01974

Інформаційна картка 01995

Інформаційна картка 01996

Інформаційна картка 01997

Інформаційна картка 02025

Інформаційна картка 02417

Інформаційна картка 00135

Технологічна картка 00237

Технологічна картка 1

Технологічна картка 00096

Технологічна картка 00099

Технологічна картка 00101

Технологічна картка 00103

Технологічна картка 00112

Технологічна картка 00117

Технологічна картка 00119

Технологічна картка 00121

Технологічна картка 00133

Технологічна картка 00135

Технологічна картка 00143

Технологічна картка 00147

Технологічна картка 00149

Технологічна картка 00150

Технологічна картка 00151

Технологічна картка 00152

Технологічна картка 00154

Технологічна картка 00169

Технологічна картка 00170

Технологічна картка 00171

Технологічна картка 00172

Технологічна картка 00220

Технологічна картка 00221

Технологічна картка 00222

Технологічна картка 00223

Технологічна картка 00224

Технологічна картка 00225

Технологічна картка 00226

Технологічна картка 00227

Технологічна картка 00228

Технологічна картка 00229

Технологічна картка 00230

Технологічна картка 00232

Технологічна картка 00239

Технологічна картка 00241

Технологічна картка 00242

Технологічна картка 00751

Технологічна картка 00959

Технологічна картка 01191

Технологічна картка 01194

Технологічна картка 01196

Технологічна картка 01197

Технологічна картка 01198

Технологічна картка 01200

Технологічна картка 01227

Технологічна картка 01369 (надання грош.комп.пак.мал)

Технологічна картка 01369 (надання нат.доп.)

Технологічна картка 01369,00144

Технологічна картка 01369,00960

Технологічна картка 01369

Технологічна картка 01386

Технологічна картка 01404

Технологічна картка 01588

Технологічна картка 01598

Технологічна картка 01775 (призначення нат.доп.) Технологічна картка 01995

Технологічна картка 01996

Технологічна картка 01997

Технологічна картка 02025

Технологічна картка 02417

Технологічна картка жкг 2022

Технологічна картка тверде паливо 2022

Технологічна картка 01255

 

Управління молоді та спорту

Інформаційна картка 01253

Технологічна картка 01253

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Інформаційна картка(Включення ФОП)

Інформаційна картка(зміна відомостей до ФОП) 

Інформаційна картка(Зміна складу комісії з п-ня ЮО)

Інформаційна картка(Зміни до відокремленого підрозділу)

Інформаційна картка( ЮО відміна рішення припин)

Інформаційна картка( перехід з модельного)

Інформаційна картка( по змінах до Юо)

Інформаційна картка( про модельний)

Інформаційна картка( про п-ння ЮО)

Інформаційна картка( рішення про виділ ЮО)

Інформаційна картка( послуга р-ція ЮО)

Інформаційна картка( включення ЮО)

Інформаційна картка(П-ння в результаті реорганізації)

Інформаційна картка(П-ння відокремленого підрозділу)

Інформаційна картка(П-ння Фоп)

Інформаційна картка( П-ння ЮО в результата ліквідації)

Інформаційна картка(Р-ці ФОП)

Інформаційна картка(Створення відокремленого підрозділу)

Технологічна картка( ФОП вкл)

Технологічна картка( ФОП зміни)

Технологічна картка ( ФОП припин.)

Технологічна картка( ФОП реєстр)

Технологічна картка( ЮО в_докр змін)

Технологічна картка( ЮО в_докр припин)

Технологічна картка( ЮО в_докр)

Технологічна картка ( ЮО відміна рішення припин)

Технологічна картка (ЮО вкл0)

Технологічна картка (ЮО зм_н в_дом)

Технологічна картка(ЮО змін ліквід)

Технологічна картка (ЮО перехід на модельний статут)

Технологічна картка (ЮО припинення л_кв)

Технологічна картка (ЮО припинення реорг)

Технологічна картка(ЮО реєстр)

Технологічна картка(ЮО рішення виділ)

Технологічна картка (ЮО рішення припин)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету (Нерухомість)

Інформаційна картка 00041

Інформаційна картка 00042

Інформаційна картка 00046

Інформаційна картка 00047

Інформаційна картка 00048

Інформаційна картка 00049

Інформаційна картка 01174

Технологічна картка «Державна реєстрація обтяження речового права»

Технологічна картка «Заборона вчинення реєстраційних дій»

Технологічна картка «Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

Технологічна картка Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

Технологічна картка«Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна»

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Інформаційна картка включення відомостей про громад.об’єднання

Інформаційна картка з державної реєстрації змін до відомостей про відокремдений підрозділ громадського об’єднання

Інформаційна картка з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення гром. об’єднання

Інформаційна картка з державної реєстрації припинення відокремленого підроз.громад. об’єднання

Інформаційна катка з державної реєстрації припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

Інформаційна картка з державної реєстрації припинення громадського об’єднання врезультаті його реорганізації

Інформаційна картка з державної реєстрації створення від.підроз. гром. об’єднання

Інформаційна картка про виділ громадського обєднання

Інформаційна картка реєстрація громадського об’єднання

Інформаційна картка реєстрація змін до відомостей про гром.об’єднання

Інформаційна картка реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

Інформаційна картка реєстрація рішення про припинення гром.об’єднання

26 Державна реєстрація створення громадського об’єднання

27 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року

28 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання

29 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

30 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання

31 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

32 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)

33 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

34 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації

35 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання (1)

36 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (1) (1)

36 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (1)

37 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу (1)

 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради Львівської області(ДРАЦС)

Інформаційна картка смерть

Інформаційна картка шлюб

Інформаційні картка народження

Технологічні картки

 

Центр надання адміністративних послуг

(Прописка)

Інформаційна картка 00034

Інформаційна картка 00037

Інформаційна картка 00038

Інформаційна картка 00040

Інформаційна картка 01217

Технологічна картка (Витяг)

Технологічна картка (Зняття з реєстрації)

Технологічна картка(Реєстрація місця проживання)

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту