Топ теми:

ЦНАП

Керівник
ЗРАЙЛО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Заступник керівника

ГРЕСЬКО ЛІЛІЯ ІВАНІВНА

Заступник керівника

ЛУНЬОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Контактний номер:

(03245) 7-12-59

Факс:

(03245) 7-14-85

e-mail:

stryi.cnap@ukr.net

Адреса:

м. Стрий, вул. Шевченка, 71

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Центр надає адміністративні послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, забезпечує інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Понеділок, середа, четвер: 9.00-16.00 год.
Вівторок: 9.00-19.00 год.
П’ятниця: 9.00-15.00 год.
Субота, неділя: вихідні дні.

Гук Мирослава Василівна – (ЄДР);

Кубай Володимир Романович (ДРРП);

Кушнір Романа Степанівна (ЄДР)

Прийом громадян здійснюється виключно державними реєстраторами за наступним графіком:

понеділок-пятниця з 08:00 – 12:00

Федевич Леся Тарасівна
Тяско Галина Євгеніївна
Бегей Уляна Іванівна
Стах Наталія Василівна
Михавко Леся Зеновіївна
Ватилик Юлія Романівна
Мазур Олександра Степанівна
Берник Наталія Іванівна
Чорна Уляна Богданівна

Гладій Лідія Миронівна – с. Миртюки
Пиць Катерина Василівна – с. Великі Дідушичі
Олійник Тетяна Василівна — с. Добряни
Каваців Юлія Володимирівна — с. Угерсько
Романишин Лідія Дмитрівна — с. Підгірці
Яцура Наталія Миколаївна — смт Дашава
Сах Наталія Михайлівна — с. Лисятичі
Вінтонів Марія Богданівна — с. Подорожнє
Багрич Оксана Зіновіївна — с. Нежухів
Шепітяк Іванна Іванівна — с. Жули

Додаток № 10

до рішення сесії Стрийської міської ради

Стрийського району Львівської області

від 08 грудня 2020 р. № 22

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради Стрийського району

1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району (далі – Центр) утворено як структурний підрозділ при виконавчому органі міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі – суб’єкти звернень).

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається Стрийською міською радою Стрийського району.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основними завданнями Центру є:

 1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається виконавчим комітетом Стрийської міської ради Стрийського району. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради Стрийського району.

7. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

9. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади Стрийським міським головою згідно чинного законодавства. Кількість адміністраторів визначається міською радою.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

 1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через Центр;
 2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
 3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:

 1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
 2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
 3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міському голові та міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
 6. розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів;
 7. може здійснювати функції адміністратора;
 8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

14. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

15. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Стрийській міській раді можуть бути утворені віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням міської ради.

До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости сіл відповідно до законодавства.

16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи Центру, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Секретар Стрийської міської ради

Мар’ян БЕРНИК

Додаток

до рішення IV сесії VIII

демократичного скликання

№72 від 28.01.2021

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Стрийської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради (далі – Регламент) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (з наступними змінами), рішення XVII сесії VI демократичного скликання Стрийської міської ради від 18.06.2013 № 348 “Про створення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради” та затвердження Положення про нього».

Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради (далі – Центр, ЦНАП), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням міської ради.

1.3. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників ЦНАП, а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через Центр.

1.4. Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.5. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів суб’єкту звернення здійснюється виключно в ЦНАП, в тому числі в його територіальних підрозділах чи на віддалених місцях для роботи адміністраторів.

1.6. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення) затверджується виконавчим комітетом Стрийської міської ради, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

1.7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік), формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг, та визначається виконавчим комітетом міської ради.

1.8. Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа-проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності затверджуються виконавчим комітетом Стрийської міської ради .

2. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

2.1. Центр розміщено в центральній частині міста на першому поверсі будівлі міської ради по вул. Шевченка,71 в місті Стрию. На вході до приміщення ЦНАП розміщена вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про графік його роботи (прийомні години для суб’єктів звернення).

Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями та зручними сходами з поручнями.

На прилеглій до Центру території передбачені місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

2.2. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

2.2.1. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру.

Відкрита частина включає місця для: очікування та інформування суб’єктів звернення, а також для прийому та обслуговування.

2.2.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

2.3. У Центрі створено сектор інформування (рецепція) відповідальний за перший контакт з суб’єктами звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру.

2.4. У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування забезпечується: розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Облаштовано місця для очікування стільцями та канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.5. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг Центр облаштовано відповідною скринькою, яка розміщується на видному та доступному місці.

2.6. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів облаштовані за принципом відкритості і мають інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника.

2.7. Відкрита частина приміщення ЦНАП є достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру і її площа повинна станови не менше 100 кв. м .

2.8. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщена інформація, зокрема, про:

а) найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

б) графік роботи Центру, його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, вихідні дні);

в) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

г) строки надання адміністративних послуг;

д) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

е) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

є) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

ж) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

з) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

и) користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

і) Положення про Центр;

й)Регламент Центру.

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи, віддалені місця для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на столах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

2.13. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг консультації та послуги можуть надаватися безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

3. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг

3.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг – у технологічних картках.

3.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу та затверджуються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджені Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

3.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

3.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це виконавчий комітет Стрийської міської ради, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через ЦНАП, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

4. Інформування суб’єктів звернення

4.1. У Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ (відділ, сектор) або визначатися посадова особа для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому.

4.2. У інформаційному підрозділі Центру або у посадової особи (консультанта) суб’єкти звернення можуть отримати:

– інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

– загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

– допомогу у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

– консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

– інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

– вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

– іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов’язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАП.

4.3. Міська рада створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на веб-сайті міської ради, де розміщується інформація, зазначена у пункті 2.8 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру (його територіальних підрозділів, віддалених місць для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення), найближчі зупинки громадського транспорту, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.4. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною. Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.5. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення.

4.6. Для виконання функцій в інформаційному підрозділі або консультантом можуть залучатися волонтери та стажери і практиканти, обов’язки яких визначаються керівником ЦНАП.

5. Керування чергою у ЦНАП (за потреби)

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

5.2. У разі потреби, у ЦНАП забезпечується загальне керування чергою шляхом зустрічі суб’єктів звернення (відвідувачів) адміністратором або іншим представником (працівником) ЦНАП.

5.3. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

5.4. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою адміністратор або інший представник (працівник) ЦНАП забезпечують надання суб’єктам звернень інформації про правила користування такою системою, а за потреби – допомагають у користуванні нею.

5.5. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час, відповідно до правил, встановлених керівником ЦНАП. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого або телефонного звернення до ЦНАП та/або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті ЦНАП. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

5.6. У ЦНАП можуть використовуватись інші інструменти керування чергою, які гарантують дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

6. Прийом вхідного пакету документів

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів такого Центру (в разі їх утворення).

6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби, надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні.

Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, у разі потреби отримання додаткової інформації від інших суб’єктів, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.5. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.

6.7. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів.

6.8. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.

6.9. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

6.10. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

6.11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

6.12. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП/адміністратора із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.13. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.14. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

6.15. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. У випадках передбачених рішенням місцевої ради, відповідно до законодавства, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у ЦНАП.

7.2. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та підпису представника суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі-проходження вказується контрольна дата виконання послуги.

7.3. Передача справ у паперовій формі з Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом робочого дня, а з територіального підрозділу ЦНАП, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення) – не пізніше наступного робочого дня. У разі, якщо суб’єктом надання адміністративних послуг є територіальний орган (підрозділ) центрального органу виконавчої влади – строки та порядок передачі документів визначаються в узгодженому рішенні.

7.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги (далі також – виконавець) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

7.5. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП, про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

7.6. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

7.7. Адміністративна послуга, що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

7.9. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.10. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником ЦНАП. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника ЦНАП.

7.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

7.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

8. Передача результату надання адміністративних послуг суб’єкту звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (його територіального підрозділу, віддаленого місця для роботи адміністратора Центру (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі та повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений ним спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

8.3. Результат надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів) передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, або в іншому документі, визначеному органом, що утворив Центр, і зберігається в матеріалах справи.

8.4. Відмова у позитивному вирішенні справи щодо адміністративної послуги оформляється суб’єктом надання письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови та їх обґрунтуванням, та долучається до справи. Письмове повідомлення суб’єкта надання про відмову у позитивному вирішенні справи щодо надання адміністративної послуги видається суб’єкту звернення під особистий підпис або надсилається поштою, про що суб’єкт звернення повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у ЦНАП такого повідомлення.

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ЦНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ЦНАП, а потім передається на зберігання до архіву.

8.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманням повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою).

8.7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної послуги), копія довіреності (у разі подання або отримання документів уповноваженою особою), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення, зберігається у Центрі.

8.9. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

Секретар Стрийської міської ради

Мар’ян БЕРНИК

Перелік адміністративних послуг

центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради 

Рішенння №407 від 08.09.2022року

 

№ з/п Ідентифікатор Найменування адміністративної послуги
1. 00050

 

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

2. 00054

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
3. 00052

 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
4. 00056

 

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)
5. 00057

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)
6. 00094

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
7. 00097

 

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)
8. 00100

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)
9. 00073

 

 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
10. 00083

 

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
11. 00235

 

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля

 

12. 00234

 

 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
13. 00236

 

 

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
14. 01179

 

 

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
15. 00683

 

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

16. 00058

 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

17. 00087

 

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
18. 00090

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
19. 00092

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)

 

20. 00106

 

 

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
21. 00109

 

 

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
22. 00108

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
23. 00107

 

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
24. 00051

 

 

Державна реєстрація створення громадського об’єднання
25. 00053

 

 

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
26. 00055

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
27. 00335

00098

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

28. 00102

 

 

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації
29. 00086

 

 

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання
30. 00077

 

 

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання
31. 00084

 

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання
32. 00089

 

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання
33. 00091

 

 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
34. 00093

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

 

35. 01102

 

Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

 

36. 01097

 

01098

 

 

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

 

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади у новій редакції

37. 01103

 

Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 1 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

38. 01105

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
39. 01100

 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади
40. 01104

 

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації
41. 01112

 

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації
42. 01099

 

Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади
43. 00041

 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва
44. 00042

 

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності
45. 00048

 

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
46. 00049

 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
47. 00046

 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
48. 00043

 

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)
49. 00047

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
50. 01174

 

Заборона вчинення реєстраційних дій
51. 00023

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
52. 00025

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
53. 00285

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання
54. 00928

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
55. 00027

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
56. 00028

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
57. 00274

 

 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання
58. 00757

 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
59. 01451

 

Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
60. 00863

 

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
61. 01430

 

Переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
62. 01446

 

Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
63. 00728

 

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
64. 01618

01043

 

Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

65. 01669

 

Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
66. 00300

 

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
67. 01612

 

Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу
68. 01645

 

Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
69. 01719

 

Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
70. 00864

 

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
71. 00737

 

Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
72. 00712

 

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
73. 00727

 

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
74. 01815

 

Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (для транспортних засобів, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС)
75. 00521

 

Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків
76. 01490

 

Перезакріплення індивідуального номерного знака
77. 01490

 

Перезакріплення індивідуального номерного знака
78. 00744

 

Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом
79. 00743

 

Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого
80. 00509

 

Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)
81. 00069

 

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
82. 00070

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
83. 00071

 

Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
84. 00072

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
85. 00074

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
86. 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
87.  

00079

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
88. 00078

 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
89. 00081

 

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення
90. 00080

 

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
91. 00035

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
92. 00059

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
93. 00060

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
94. 00061

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
95. 00062

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
96. 00063

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
97. 00064

 

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
98. 00065

 

Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
99. 01254

 

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
100. 00207

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
101. 00199

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
102. 00210

 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
103. 00198

 

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
104. 00213

 

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
105. 00066

 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
106. 00068

 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
107. 01161

 

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
108. 00175

 

Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача
109. 00174

 

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
110. 00244

 

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок
111. 00176

 

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації
112. 00217

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення
113. 00180

 

Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів
114. 00181

 

Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель
115. 00179

 

Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
116. 00182

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
117. 00192

 

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
118. 00208

 

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
119. 00206

 

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

1) діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення;

2) документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;

3) щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення;

4) щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей

120. 00162

 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки
121. 00137

 

Видача дозволу на виконання будівельних робіт
122. 00148

 

Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних робіт
123. 01187

 

Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
124. 01208

 

Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
125. 01209

 

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
126. 01218

 

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
127. 01219

 

Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
128. 00146

 

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
129. 01188

 

Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
130. 00134

 

Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
131. 01190

 

Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
132. 00156

 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
133. 01192

 

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки
134. 00158

 

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
135. 01186

 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
136. 01670

 

Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
137. 01685

 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
138. 00142

 

Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
139. 01263

 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
140. 00138

 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
141. 01376

 

Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
142. 01189

 

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
143. 01902

 

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
144. 00190

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
145. 00193

 

Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
146. 00191

 

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
147. 01671

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
148. 01686

 

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення
149. 00153

 

Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
150. 01240

 

 

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

 

151. 01330 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру
152. 01121

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
153. 01123

 

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
154. 01129

 

Затвердження паспорта місць видалення відходів
155. 01149

 

Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
156. 01127

 

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
157. 01128

 

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
158. 01308

 

Видача дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
159. 01320

 

Переоформлення дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
160. 01322

 

Анулювання дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача
161. 01323

 

Видача рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами
162. 01319

 

Видача сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій
163. 01315

 

Видача спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
164. 01316

 

Переоформлення спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
165. 01318

 

Анулювання спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)
166. 00163

 

Видача експлуатаційного дозволу
167. 00654

 

Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
168. 01399

 

Державна реєстрація потужностей оператора ринку
169. 01400

 

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку
170. 01401

 

Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності
171. 01611

 

Затвердження експортної потужності
172. 00165

 

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
173. 01132

 

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
174. 01469

 

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення
175. 01470

 

Видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток місцевого значення
176. 01117

 

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів
177. 00983

 

Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
178. 00030

 

Державна реєстрація народження дитини та її походження
179. 00031

 

Державна реєстрація шлюбу
180. 00032

 

Державна реєстрація розірвання шлюбу
181. 00868

 

Державна реєстрація зміни імені
182. 00033

 

Державна реєстрація смерті
183. 01418

 

Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
184. 01854

 

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану
185. 01369

 

 

Комплексна послуга “єМалятко”:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини

2) реєстрація місця проживання

3) призначення допомоги при народженні дитини

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

11) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

186. 00257

 

Видача свідоцтва про право власності
187. 01352

 

Видача дубліката свідоцтва про право власності
188. 00238

 

Видача ордера на жиле приміщення
189. 01472

 

Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
190. 00036

 

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
191. 01471

 

Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
192. 00034

 

Реєстрація місця проживання
193. 01217

 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
194. 00037

 

Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання
195. 00040

 

Реєстрація місця перебування
196. 00038

 

Видача витягу з реєстру територіальної громад
197. 01586

 

Видача направлення для отримання послуг з соціальної та професійної адаптації
198. 00237

 

Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання
199. 01197

 

Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань
200. 00241

 

Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
201. 01588

 

Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності
202. 01598

 

Позбавлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності за заявою особи
203. 01286

 

Надання статусу учасника бойових дій
204. 01198

 

Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни
205. 01285

 

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника
206. 00751

 

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці
207. 01620

 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
208. 01877

 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту
209. 01257

 

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
210. 00169

 

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
211. 01622

 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
212. 02417

 

Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
213. 01433

 

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
214. 01262

 

Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
215. 01747

 

Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій
216. 01746

 

Прийняття рішення про надання грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації
217. 00121

 

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
218. 01200

 

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку
219. 01194

 

Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
220. 01196

 

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
221. 00135

 

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
222. 00144

 

Призначення державної допомоги при народженні дитини
223. 00143

 

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
224. 00149

 

Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
225. 00150

 

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
226. 00147

 

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини
227. 00959

 

Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність
228. 00960

 

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
229. 01775

 

Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
230. 01227

 

Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
231. 00154

 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме
232. 00122

 

Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
233. 01405

 

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
234. 01386

 

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
235. 01265

 

Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків
236. 01981

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором
237. 00125

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, у тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
238. 00127

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа
239. 00123

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
240. 00126

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна
241. 00124

 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
242. 01980

 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна
243. 00131

 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідчення та (або) державній реєстрації, у тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
244. 00130

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного
245. 00129

 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного
246. 00168

 

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності
247. 00239

 

Встановлення статусу учасника війни
248. 00117

 

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем
249. 00119

 

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб
250. 00242

 

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
251. 00225

 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
252. 01255

 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
253. 00221

 

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки
254. 00222

 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
255. 00220

 

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
256. 00223

 

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю
257. 00224

 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
258. 00228

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
259. 00227

 

Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб
260. 00226

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю
261. 00229

 

Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
262. 00151

 

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
263. 00103

 

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
264. 00099

 

Призначення державної соціальної допомоги на догляд
265. 00096

 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
266. 00141

 

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
267. 00152

 

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
268. 00230

 

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
269. 01404

 

Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
270. 00232

 

Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2
271. 00171

 

Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
272. 01191

 

Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт
273. 00172

 

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
274. 00170

 

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам
275. 00112

 

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
276. 00133

 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
277. 01786

 

Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю
278. 01268

 

Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів
279. 01170

 

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
280. 01172

 

Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
281. 01173

 

Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
282. 01171

 

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
283. 01974

 

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
284. 01601

 

Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
285. 00243

 

Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
286. 00101

 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі
287. 01732

 

Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження
288. 01733

 

Призначення страхової виплати медичному працівнику у разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження
289. 01688

 

Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад
290. 01730

 

Прийняття рішення про відшкодування витрат та збитків, пов’язаних з використанням військовослужбовцями Національної гвардії транспортних і плавучих засобів фізичних або юридичних осіб
291. 00139

 

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг
292. 00155

 

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
293. 02025

 

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
294. 00157

 

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб
295. 01995

 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі
296. 01997

 

Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи
297. 01996

 

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”
298. 01113

 

Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (стосовно розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць; демонстраторів фільмів які провадять свою діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць)
299. 01155

 

Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії
300. 01253

 

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд
301. 01252

 

Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд
302. 01697

 

Видача кваліфікаційного свідоцтва сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника
303. 01454

 

Реєстрація пасіки
304. 01135

 

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів
305. 01136

 

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
306. 01137

 

Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
307. 01139

 

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
308. 02263

 

Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
309. 02264

 

Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
310. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
311. Видача соціальної картки пільговика для проїзду в міському громадському транспорті
312. 01428 Взяття на облік та видача направлення для дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
313. 8476  Встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
314. 8476 Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах
315. 8486  Продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах
316. 01986  Встановленням режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків
317. 01985 Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд
318. 01407 Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг
319. 01407  Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом)
320. 01407 Встановлення нового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи)
321. 00492 Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
322. 01656 Переоформлення дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
323. 00504 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)
324. 00466 Видача дозволу на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
325. 00420 Видача дозволу на міжнародні регулярні перевезення пасажирів
326. 00166 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
327. 00167 Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
328. 01468 Переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
329. 01480 Анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
330. 01133 Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

 

331. 01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів
332. 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди
333. 00635 Анулювання дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
334. 01275 Переоформлення дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
335. 00636 Видача дозволу на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
336. 00464 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
337. 00255 Видача дозволу на спеціальне водокористування
338. 01751 Видача погодження забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення
339. 01028 Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
340. 01053 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
341. 00897 Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

342. 01081 Видача гірничих відводів для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

 

343. 00258 Реєстрація декларації про відходи
344. 00259 Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
345. 01531 Анулювання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
346. 01530 Видача дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях
347. 01072 Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів
348. 01070 Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів
349. 00930 Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на тимчасове проживання, її обміну
350. 00929 Оформлення та видача посвідки на тимчасове проживання
351. 00927 Оформлення та видача у зв’язку із втратою або викраденням посвідки на постійне проживання, її обміну
352. 01023 Оформлення та видача посвідки на постійне проживання
353. 01024 Оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання
354. 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку
355. 00277 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)
356. 00398 Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні
357. 01325 Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва
358. 01341 Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
359. 01282 Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
360. 00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
361. 00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
362. 00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
363. 00581 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
364. 00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
365. 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
366. 00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
367. 00645 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
368. 00608 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
369. 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
370. 00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
371. 00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
372. 00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
373. 00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
374. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
375. 00667 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
376. 00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії
377. 00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
378. 00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
379. 00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії
380. 00669 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
381. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Перелік інформаційних та технологічних карток суб’єктів надання адміністративних послуг

Додаток  до рішення виконкому

  № 449 від “30” вересня  2022 р.

І. Управління соціального захисту населення Стрийської міської ради:

1.Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”.

2.Позбавлення статусу постраждалого учасника революції Гідності за заявою особи.

 1. Установлення статусу, видача посвідчень жертвам нацистських переслідувань.

4.Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці.

 1. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”.

6.Забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції / операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих ( померлих) таких осіб.

7.Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю.

8.Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідність, дітей з інвалідність та інших категорій осіб.

 1. Призначення одноразової грошової / матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.
 2. Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років ( включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи.

11.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати -Героїня”.

12.Видача направлення на проходження обласної, медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем.

13.Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

14.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне   обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

15.Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам, з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам.

16.Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам, з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам..

17.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки.

18.Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю.

19.Призначення грошової компенсації вартості проїзду до  санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідність І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями  хребта та мозку.

20.Встановлення статусу члена сім’ї загиблої ( померлої) особи , яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях ( у тому числі провадили волонтерську діяльність та загинула ( пропала безвісті), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

21.Встановлення статусу учасника війни.

22.Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни.

23.Надання статусу постраждалого учасника Революції Гідності.

24.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі.

25.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на не професійній основі.

26.Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

27.Призначення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

28.Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю.

29.Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

30.Установлення статусу, видача посвідчення батькам багатодітної сім’ї дитини з багатодітної  сім’ї.

31.Призначення компенсації та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильської катастрофою, та їхнім батькам.

32.Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильської катастрофою.

33.Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

34.Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

35.Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

36.Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій).

37.Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2.

38.Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійснення на них регламентних робіт.

39.Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

40.Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

41.Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.

42.Видача  посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї.

43.Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

44.Надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”

45.Надання одноразової допомоги “Пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача.

46.Призначення одноразової натуральної допомоги “Пакунок малюка”.

47.Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг.

48.Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потре.

49.Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання перебування невідоме.

50.Видача довідки про взяття на облік ВПО.

51.Видача посвідчення особам з  інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

52.Призначення державної допомоги на дітей які виховуються в багатодітних сім’ях.

53.Надання допомоги на проживання ВПО.

54.Призначення допомоги на дітей одиноким матерям.

55.Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

56.Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

57.Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

58.Призначення допомоги при народження дитини.

59.Призначення державної допомоги при усиновлення дитини.

60.Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлення батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователя і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “Гроші ходять за дитиною”.

61.Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, жінкам, які не не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

62.Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

63.Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

64.Призначення  державної соціальної допомоги на догляд.

ІІ. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Реєстрація місця проживання особи.

2.Реєстрація місця проживання дитини до 14 років.

3.Реєстрація місці перебування.

4.Зняття з реєстрації місця проживання.

5.Видача витягу з реєстру територіальної громади.

Ш. Управління культури, молоді та спорту Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області:

1.Взяття на облік та видача направлення для дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

ІV. Відділ економічного розвитку та стратегічного планування виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

2.Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах.

3.Продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах.

4.Встановленням режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків.

5.Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд.

6.Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

7.Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом).

8.Встановлення нового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи).

 1. V. Відділ державної реєстрації виконавчого комітету Стрийської міської ради :

1.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав/ погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

3.Заборона вчинення реєстраційних дій.

4.Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно (похідного від права власності).

5.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

6.Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва.

7.Державна реєстрація права власності та права довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва.

8.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

10.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

11.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

12.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи.

13.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування).

14.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування).

15.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

16.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

17.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування).

18.Державна реєстрація створення юридичної особи
(крім громадського формування).

19.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

20.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

21.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

22.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням .

23.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

24.Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.

25.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

 1. VI. Стрийське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області:

1.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

VII. Державне підприємство “Стрийське лісове господарство”:

1.Надання дозволу (лісорубний квиток).

2.Надання дозволу (лісовий квиток).

VIII. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Стрию Стрийського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів):

 1. Державна реєстрація смерті.

2.Державна реєстрація шлюбу.

 1. Державна реєстрація народження.

ІХ. Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управдіння Міністерства юстиції (м.Львів):

1.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання.

2.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

3.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання,

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

5.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання.

6.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання.

7.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання.

8.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації.

9.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

10.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання.

11.Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації.

12.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

Х. Департамент соціального захисту населення Львівської ОВА:

1.Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

2.Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  (відповідно до визначених категорій).

3.Надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій осіб з інвалідністю.

4.Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії.

5.Видача довідки про заробітну плату для призначення пенсій окремим категоріям осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

6.Видача довідки про перебування особи з інвалідністю на обліку для забезпечення автомобілем в якості гуманітарної допомоги.

7.Прийняття рішення щодо передачі автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою, яким особа з інвалідністю була забезпечена через органи соціального захисту, після смерті особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, за бажанням члена сім’ї, спадкоємця такої особи у власність.

8.Прийняття рішення щодо безоплатної передачі у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіля, визнаного гуманітарною допомогою після закінчення 10-річного строку експлуатації.

9.Прийняття рішення щодо передачі автомобіля у власність членів сім’ї померлої особи з інвалідністю (за бажанням такого члена сім’ї).

10.Прийняття рішення щодо безоплатної передачі  у власність особі з інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю автомобіля, після закінчення 10-річного строку експлуатації.

ХІ. Департамент економічної політики ОВА:

1.Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну

діяльність за участю іноземного інвестора.

2.Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну

діяльність за участю іноземного інвестора.

3.Видача дублікату картки реєстрації договору (контракту) про спільну

інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

ХІІ . Департамент екології ОВА:

1.Внесення змін до реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

2.Внесення змін до паспорта місць видалення відходів.

3.Затвердження паспорта місць видалення відходів.

4.Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

5.Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

6.Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

7.Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів ІІ та ІІІ груп).

8.Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів ІІ та ІІІ груп).

ХІІІ. Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА:

1.Внесення суб’єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

XIV. Департамент дорожнього господарства Львівської ОВА:

1.Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

2.Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

3.Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

4.Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

 1. XV. Управління молоді та спорту Львівської ОВА:

1.Присвоєння спортивних розрядів спортсменам “Кандидат у майстри спорту України” та І спортивний розряд.

XVI. Головне управління Держгеокадастру у Львівській області:

1.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових правна нерухоме майно, та відомостями про ділянки надр,надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

2.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма , внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.,, та відомостями про ділянки надр,надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

3.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

4.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у тому числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру.

5.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території).

6.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

7.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

8.Видача довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

9.Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

10.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньовстановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією, з видачею витягу.

11.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

12.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

13.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу.

14.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

15.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

16.Видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки.

17.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що здійснює його ведення.

18.Надання довідки про осіб , які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі.

XVIІ. Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області:

1.Державна реєстрація потужностей операторів ринку.

2.Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку.

3.Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності.

4.Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

5.Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

XVIІІ. Відділ містобудування та архітектури Стрийської районної військової адміністрації:

1.Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

2.Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва.

3.Оформлення  паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

4.Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

ХІХ. Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

2.Видача дублікату будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

3.Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки.

4.Надання містобудівних умов та обмежень.

5.Внесення змін до містобудівних умов та обмежень.

6.Скасування містобудівних умов та обмежень.

7.Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

8.Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

9.Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

10.Витяг з містобудівної документації.

ХХ. Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету Стрийської міської ради:

1.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу.

2.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування.

3.Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого – економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

4.Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду.

5.Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).

6.Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

7.Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача.

8.Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності.

9.Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації.

10.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення.

11.Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів.

12.Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель.

13.Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів.

14.Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

15.Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря.

16.Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб.

17.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

Керуюча справа

міськвиконкому               Оксана Затварницька

Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради:

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

00156

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

 

Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1)       копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію, або заповіту, у разі якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

2)       копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, у разі якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту);

3)       згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

4)       схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

5)       проектна документація (за наявності);

6)       згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі розміщення нових об’єктів) (за умови перебування у спільній власності);

7)       інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).

Копії документів, що подаються для отримання будівельного паспорта, засвідчуються замовником (його представником).

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Будівельний паспорт видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Підставою для відмови у внесенні змін до будівельного паспорта є:

1)      неподання повного пакета документів, визначених пунктом 2.1 або 2.2 цього розділу Порядку;

2)      невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам і правилам;

3)                 подання замовником заяви в довільній формі про відмову від отримання будівельного паспорта.

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.27)

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 “Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки“ (надалі – Порядку)

 Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ    

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

02005

Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1. Заява про погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів.

2. Пропозиція з містобудівного та архітектурного проектного рішення об’єкту, розташованого в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, що надається на погодження (оформлена належним чином).

3. В разі реконструкції об’єкта – копія документа про право власності на приміщення (будівлю).

4. Документ, що посвідчує особу (представника юридичної особи), пред’являється особисто.

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Витяг видається протягом 30 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги 1.Погоджене містобудівне та архітектурне проектне рішення

2. Відмова у погодженні містобудівних та архітектурних проектних рішень

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).
7. Законодавчі акти 1. Закон України «Про архітектурну діяльність” ст. 14

2. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” ст. 20

 

Начальник

управління                    Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ                            

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

01192

Видача дублікату будівельного паспорту забудови земельної ділянки
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1. Заява про видачу дубліката будівельного паспорта
3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Дублікат будівельного паспорта видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви
5. Результат послуги Дублікат будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги При втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, виданого до 01 вересня 2020 року, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.27)

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 “Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки“

Начальник

управління                     Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

01193

Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1)       заява на внесення змін до будівельного паспорта за формою, наведеною у додатку 1 цього Порядку;

2)       примірник будівельного паспорта замовника, якщо такий паспорт надавався до 01 вересня 2020 року;

3)       схема намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо), наведена у додатку 2 до цього Порядку;

4)       згода співвласника (співвласників) земельної ділянки на забудову (у разі здійснення нового будівництва об’єкта) (за умови перебування у спільній власності);

5)       згода співвласника (співвласників) об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (у разі здійснення реконструкції, капітального ремонту) (за умови перебування у спільній власності);

6)       інформація про наявність у межах земельної ділянки режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об’єкта (за наявності).

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Будівельний паспорт видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги Будівельний паспорт забудови земельної ділянки.

Підставою для відмови у внесенні змін до будівельного паспорта є:

1)      неподання повного пакета документів, визначених пунктом 2.1 або 2.2 цього розділу Порядку;

2)      невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам і правилам;

3)      подання замовником заяви в довільній формі про відмову від отримання будівельного паспорта.

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.27)

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 “Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки“ (надалі – Порядку)

Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

00158

Надання містобудівних умов та обмежень

 

Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1)      Заява замовника із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки;

2)      копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію – у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3)      копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці – у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

4)      викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000.

 

У випадках, визначених частиною четвертою статті 34 цього Закону та частиною першою статті 12-1 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, кадастровий номер земельної ділянки зазначається у заяві за його наявності, а копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію додається до заяви за наявності.

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник може додати містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва.

Перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Містобудівні умови та обмеження видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги 1. Надання містобудівних умов та обмежень

2. Відмова у наданні містобудівних умов та обмежень з обґрунтуванням підстав такої відмови.

Підставою для відмови є :

–          неподання визначених частиною третьою цієї статті документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;

–          виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;

–           невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

3. Лист про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст. 29).

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06.11.2017  № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються».

Начальник

управління                     Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

01186

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів Заява замовника або рішення суду
3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Містобудівні умови та обмеження видається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги 1. Надання містобудівних умов та обмежень

2. Відмова у внесенні змін в містобудівні умови та обмеження з обґрунтуванням підстав такої відмови.

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст. 29).

Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

01886

Скасування містобудівних умов та обмежень
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів Заява замовника або рішення суду
3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви
5. Результат послуги Скасування містобудівних умови та обмежень
6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги Документи подаються уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури з урахуванням вимог статті 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681:

1) в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет) або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, користувачем якої є замовник та відповідний уповноважений орган з питань містобудування та архітектури;

2) у паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст. 29).

Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

00190

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

 

2. Перелік документів 1. Заява щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди;

2. Схема розміщення тимчасової споруди, виконана на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;

3. Ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат

5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

 

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Паспорт прив’язки оформлюється протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів

 

5. Результат послуги Паспорт прив’язки тимчасової споруди.

Відмова у видачі.

Підставою для відмови у видачі паспорта прив’язки є:

– подання неповного пакету документів;

– подання недостовірних відомостей у документах.

 

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги У паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

 

7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.28).

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“

Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

00193

Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1. Заява щодо продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди;

2. Паспорт прив’язки тимчасової споруди (оригінал).

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Паспорт прив’язки оформлюється протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди.

Відмова у продовженні строку дії паспорта прив’язки.

Підставою для відмови є:

–          зміни, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж ;

–          недотримання вимог паспорта прив’язки ТС при її встановленні;

–          не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки ТС;

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги У паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.
7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.28).

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“ (надалі – Порядок)

Начальник

управління                      Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

00191

Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м. Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1. Заява щодо внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди;

2. Паспорт прив’язки тимчасової споруди (оригінал).

3. Нові ескізи фасадів тимчасової споруди.

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Паспорт прив’язки оформлюється протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів
5. Результат послуги Внесення змін в паспорт прив’язки ТС в частині ескізів фасадів .

Відмова у внесенні змін до паспорту прив’язки ТС.

Підставою для відмови є:

–          обґрунтовані заперечення  уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури у внесенні змін до ескізів фасадів.

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги У паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.
7. Законодавчі акти 1. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст.28).

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“

Начальник

управління                    Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Ідентифікатор послуги

02304

Витяг з містобудівної документації
Управління містобудування та архітектури

виконавчого комітету Стрийської міської ради

Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади
Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вул.Т.Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400,
Телефон/факс, адреса електронної пошти центру надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryi.cnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
1. Суб’єкт надання послуги м.Стрий, вул.Т.Шевченка,71, каб.37,41

Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

2. Перелік документів 1. Заява про надання витягу з містобудівної документації.

2. Інформація про територію (земельну ділянку) на яку необхідний витяг.

 

3. Платність або безоплатність Безоплатно
4. Строк надання Витяг видається протягом 30 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів

 

5. Результат послуги Витяг з містобудівної документації

Відмова у видачі витягу з містобудівної документації .

Підставою для відмови є відсутність :

–          комплексного плану, складовою частиною якого є план зонування території;

–          генерального плану населеного пункту, складовою якого є план зонування території;

–          плану зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель”;

–          детального плану території.

6. Спосіб отримання відповіді/результату послуги У електронній або паперовій формі особисто замовником (у тому числі через центри надання адміністративних послуг) або поштовим відправленням з описом вкладення.

 

7. Законодавчі акти 1.Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” ст. 16-18, 24

2.Закон України “Про землеустрій” ст. 50

3.Постанова КМУ від 01.09.2021 №926 “Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації” п.91

Начальник

управління                     Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

 

Відділ містобудування та архітектури
Стрийської районної державної адміністрації:

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ідентифікатор послуги

00156

Надання будівельного паспорту

забудови земельної ділянки

Відділ містобудування та архітектури

Стрийської районної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вулиця Тараса Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, (каб.41)
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

Телефон/факс, адреса електронної пошти суб’єкта надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryicnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення власника земельної ділянки щодо будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них •         заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1;

•         засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

•         ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

•         проект будівництва (за наявності);

•        засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

Платність або безоплатність Безоплатно
Строк надання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів.
Результат послуги Примірник будівельного паспорту або відмова.

Підставою для відмови у отриманні будівельного паспорта є:

•         неподання повного пакета документів;

•        невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Спосіб отримання відповіді/результату послуги Особисто, або через представника за дорученням.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
 Законодавчі акти •         Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 27);

•         Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 “Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки“;

•         ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

•        ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»

 

Начальник відділу

містобудування та

архітектури                     Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ідентифікатор послуги

00158

Надання містобудівних умов та обмежень

для проектування об’єкта будівництва

Відділ містобудування та архітектури

Стрийської районної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вулиця Тараса Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, (каб.41)
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

Телефон/факс, адреса електронної пошти суб’єкта надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryicnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них •         заява замовника із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки;

•          копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію – у разі, якщо речове право на земельну ділянку не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

•         копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці – у разі, якщо право власності на об’єкт нерухомого майна не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або згода його власника, засвідчена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

•         викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовник може також додавати містобудівний розрахунок, що визначає інвестиційні наміри замовника, який складається у довільній формі з доступною та стислою інформацією про основні параметри об’єкта будівництва. Викопіювання з детального плану території, включаючи копію рішення про його затвердження.

У випадках, визначених частиною четвертою статті 34  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», кадастровий номер земельної ділянки зазначається у заяві за його наявності, а копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію додається до заяви за наявності.

Платність або безоплатність Безоплатно
Строк надання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів.
Результат послуги Примірник містобудівних умов та обмежень та наказ про їх затвердження або відмова. В окремих випадках визначених законодавством: лист – підтвердження про те що для проектування  об’єкту містобудівні умови та обмеження не надаються .

Підставами для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень є:

1) неподання визначених частиною третьою цієї статті документів, необхідних для прийняття рішення про надання містобудівних умов та обмежень;

2) виявлення недостовірних відомостей у документах, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або у документах, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці;

3) невідповідність намірів забудови вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Спосіб отримання відповіді/результату послуги Особисто, або через представника за дорученням.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
 Законодавчі акти •         Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст.ст.. 29, 34, п.6 Розділ V Прикінцеві положення);

•         Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.05.2017 № 135 “ Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень“;

•         Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06.11.2017  № 289 «Про затвердження Переліку об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються»;

•        ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

Начальник відділу

містобудування та

архітектури                    Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ідентифікатор послуги

00085

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Відділ містобудування та архітектури

Стрийської районної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вулиця Тараса Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, (каб.41)
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

Телефон/факс, адреса електронної пошти суб’єкта надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryicnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення розробника документації  із землеустрою (суб’єкта господарювання) до відділу містобудування та архітектури про надання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Письмове звернення;

2. Проект землеустрою;

3. Викопіювання з детального плану території, включаючи копію рішення про його затвердження та/або копія документу що посвідчує право власності на об’єкт нерухомості що знаходиться на земельній ділянці

Платність або безоплатність Безоплатно
Строк надання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів.
Результат послуги Висновок про погодження проекту землеустрою або відмова.

Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою є:

невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації.

Спосіб отримання відповіді/результату послуги Особисто, або через представника за дорученням.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
7. Законодавчі акти 1. Земельний кодекс України (ст.186-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 24)

Начальник відділу

містобудування та

архітектури                    Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ідентифікатор послуги

00190

Оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
Відділ містобудування та архітектури

Стрийської районної державної адміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Стрийської міської територіальної громади

Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги вулиця Тараса Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, (каб.41)
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Щодня з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 до 16.00

тел. (03245) 7-12-42, 7-13-16

Телефон/факс, адреса електронної пошти суб’єкта надання адміністративної послуги тел./факс (03245) 7-14-85. (03245) 7-12-59,

e-mail: stryicnap@ukr.net

Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для отримання адміністративної послуги Для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди замовник (суб’єкт господарювання) звертається до органу з питань містобудування та архітектури із відповідною заявою
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них •         заява із зазначенням найменування ТС;

•         схему розміщення ТС ;

•         ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат ;

•        технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Платність або безоплатність Безоплатно
Строк надання Протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та пакету документів.
Результат послуги Примірник паспорту прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності або відмова.

Підставами для відмови у наданні паспорту прив’язки ТС є:

•                    подання неповного пакета документів, визначених законодавством ;

•                  подання недостовірних відомостей.

Спосіб отримання відповіді/результату послуги Особисто, або через представника за дорученням.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
 Законодавчі акти •         Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (ст. 28)

•         Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“

•        ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»

Начальник відділу

містобудування та

архітектури                    Орест ТЕЛІШЕВСЬКИЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу – підприємця

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (00109)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення фізичної особи – підприємця або уповноваженої нею особи  (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця,

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (00108)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015
№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення фізичної особи – підприємця або уповноваженої нею особи  (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

документ про сплату адміністративного збору – у випадку державної реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця;

копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги За проведення державної реєстрації змін до відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної
особи – підприємця сплачується адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію змін до відомостей у скорочені строки справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) (00094)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про зміни;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання документів для державної реєстрації у паперовій формі*.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

________________________

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування) (00090)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за
№ 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за
№ 367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань.Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)
9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

невідповідність найменування вимогам закону

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань– у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

 

   

Керуюча справами

виконкому                                                Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (00083)

(назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua//

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України 1. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (стаття 14, 15, 17, 26-28).

2.  2. Закон України від 01.01.2016 № 280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 38, частина 1, пункту

“б”, підпункт 7).

5 Акти Кабінету Міністрів України 1.
6 Акти центральних органів виконавчої влади
1.                      Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5 “Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за №200/28330.

2.                      Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 №784/5 “Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за №427/28557.

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги
Звернення юридичної особи для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них 1. Подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про відміну рішення про припинення юридичної особи.

2. У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне чи тимчасове проживання.

3.                  Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

4.                  У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

5.                  Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

6.                  Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

7.                  Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

a                документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

b                текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4)  документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5)  рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

6)  документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

7)  документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

9 Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.

У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно

 

11 Строк надання адміністративної послуги 1.              Протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації крім вихідних та святкових днів.
12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів 1) Подання документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі;

2) невідповідність документів вимогам, установленим для документів, що подаються для державної реєстрації; 3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів.

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації 1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

2) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

3) у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

4) не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

5) документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

6) документи суперечать статуту громадського формування;

7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

8) невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону.

14 Результат надання адміністративної послуги 1. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи.

3. Повідомлення про зупинення розгляду документів.

4. Повідомлення про відмову у державній реєстрації

15 Способи отримання відповіді (результату) Проведення реєстраційної дії та розміщення результату на порталі електронних сервісів.

 

Повідомлення про зупинення розгляду документів  розміщуються на порталі електронних сервісів у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

 

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації.

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 

адміністративної послуги

з державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування) (00056)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua//

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника юридичної особи  (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа;

установчий документ юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та установчий документ юридичної особи) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі*.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

________________________

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування) (00054)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015
№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у скорочені строки»
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за
№ 1500/29630;наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за
№ 367/20680
Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи
(далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю, подаються:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу – у разі внесення змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно  відсутньою – у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування*.

 

2. Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу – місцеву раду, виконавчий комітет місцевої ради, виконавчий орган місцевої ради подаються:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника – у разі внесення змін про керівника виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету).

 

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю (далі – товариство)  подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до цих відомостей;

2) документ про сплату адміністративного збору;

3) один із таких відповідних документів:

а) рішення загальних зборів учасників товариства про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;

г) заява про вихід з товариства;

ґ) акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства;

д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства;

е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, зазначені у підпунктах «а» і «б» цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо у випадках, передбачених законом (смерть учасника, реорганізація тощо), таке рішення приймається без урахування голосів учасника у зв’язку з настанням певної обставини, подається також доказ настання такої обставини (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ).

Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «в» цієї частини, засвідчується нотаріально. Разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вступ до товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «г» цієї частини, засвідчується нотаріально. Якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

Справжність підписів на документі, зазначеному в підпункті «ґ» цієї частини, засвідчується нотаріально. Одночасно може бути надана довідка про формування резервного капіталу товариства.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім благодійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір адміністративного збору за надсилання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заявнику, товариству з обмеженою відповідальністю або товариству з додатковою відповідальністю та учасникам відповідного товариства збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб.

За державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі, – 75 відсотків адміністративного збору.

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох годин після надходження документів.

Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію змін до відомостей у скорочені строки справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 01 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами

11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державні реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення про арешт корпоративних прав – у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;

щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки;

статут товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю поданий зі змінами, прийнятими без врахування голосів, які припадають на частку померлого учасника товариства

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та установчий документ юридичної особи) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

________________________

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Керуюча справами

виконкому                                                   Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування) (00057)

Відділ державної реєстрації Стрийської державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі*.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

________________________

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

 

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування) (00073)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника юридичної особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи подається:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, – у рішенні відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

2. Для державної реєстрації рішення про припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом гарантування вкладів фізичних осіб подаються:

копія рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим  статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних          осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання документів для державної реєстрації у паперовій формі*.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

________________________

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування) (00058)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників або відповідного органу юридичної особи про виділ юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації створення юридичної особи
(крім громадського формування) (00050)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за
№ 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за
№ 367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення засновника (засновників), або уповноваженої ним (ними) особи, або керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, або уповноваженої ними особи
(далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради, подаються:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи – правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування, та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, – за бажанням заявника;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою цієї статті, – у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу.

2. Для державної реєстрації створення юридичної особи – державного органу, місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради подаються:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

3. Для державної реєстрації створення юридичної особи – виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету) подаються:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

акт місцевої ради про створення виконавчого органу;

акт сільського (селищного, міського) голови про призначення керівника виконавчого органу.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно

 

 

11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим  статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи;

невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону;

щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та установчий документ юридичної особи) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування) (00052)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника юридичної особи
(далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування) (00100)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення  голови комісії з припинення, або ліквідатора, або уповноваженої особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання;

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання;

документи для державної реєстрації створення юридичної особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення;

документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань», – у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб після добровільного об’єднання територіальних громад здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

раніше строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань відсутній запис про державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;

щодо юридичної особи – емітента цінних паперів, стосовно якої надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;

щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або про наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та відсутній узгоджений план реорганізації юридичної особи;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування) (00092)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення юридичної особи або уповноваженої нею особи  (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

невідповідність найменування вимогам закону

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням (00107)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення фізичної особи – підприємця або уповноваженої нею особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації становить, 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

 

Керуюча справами

виконкому                                                  Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування) (00097)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення  голови комісії з припинення, або ліквідатора, або уповноваженої особи (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради) подаються:

заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

2. Для державної реєстрації припинення юридичної
особи – місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради подається заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

3. Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

раніше строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має незакриті відокремлені підрозділи;

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;

щодо юридичної особи – емітента цінних паперів, стосовно якої надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів;

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження;

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Керуюча справами

виконкому                                                   Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем (00106)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, або уповноваженої нею особи  (далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, – за бажанням заявника;

нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим    статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних              осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

наявні обмеження на зайняття підприємницькою діяльністю, встановлені законом;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична                  особа – підприємець

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)  в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

 

Керуюча справами

виконкому                                                   Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

 адміністративної послуги

з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування) (00087)

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Стрийської міської ради

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету Міністрів України
6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання адміністративної послуги Звернення уповноваженого представника  юридичної особи
(далі – заявник)
8 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

9 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

10 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
11 Строк надання адміністративної послуги Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим              статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для відмови у державній реєстрації Документи подано особою, яка не має на це повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів України;

невідповідність найменування вимогам закону

14 Результат надання адміністративної послуги Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання відповіді (результату) Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) – у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

№ з/п Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подані для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 01.07.2004. Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) фізичній особі – підприємцю (далі – заявник) примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для включення відомостей про фізичну особу – підприємця, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Адміністратор В день надходження документів
3.  Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01.07.2004, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки, сформованої за результатом проведеної реєстраційної дії Адміністратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) фізичній особі – підприємцю (далі – заявник) примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4.  Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про

зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації

Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця на підставі відомостей заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, та/або розміщення на порталі електронних сервісів виписки, сформованої за результатом проведеної реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

 

6.   Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) фізичній особі – підприємцю (далі – заявник) примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або

повідомлення про відмову  у державній реєстрації

Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на підставі заяви про  державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця  – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

  

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим відправленням) фізичній особі, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноваженій нею особі (далі – заявник) примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, з відміткою про дату надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця на підставі відомостей заяви про державну реєстрацію фізичної особи  підприємцем, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6.  Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії
1.  Одержання від заявника – особи, яка подає державному реєстратору електронні документи для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань” (далі – заявник) електронних документів у електронній формі та їх розгляд за описом, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі Державний реєстратор В день надходження документів
2. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність  підстав для зупинення розгляду документів Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
3.  У разі зупинення розгляду документів, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця,  на порталі електронних сервісів розміщується повідомлення про зупинення розгляду

 

Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів, поданих  для державної реєстрації, перевірка цих документів на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
5.  За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця, на порталі електронних сервісів розміщується повідомлення про зупинення розгляду Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця на підставі відомостей заяви на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для

відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи – підприємця

Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

7. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи Адміністратор В день надходження документів
2.  Видача (надсилання поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної  реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, та/або розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6.  Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим відправленням) заявникові примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи. Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації. Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної

реєстрації

4.  Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів або повідомлення про

відмову  у державній реєстрації.

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної

реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6.  Передача державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1.  Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної  реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи

 

Адміністратор В день надходження документів
3.  Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4.  Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження

документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6. Передача державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

                          

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи

з/п

 Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подаються для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи Державний реєстратор В день надходження документів
2.  Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6.  Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру  юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подані для включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01.07.2004. Державний реєстратор В день надходження документів
2. .Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для включення відомостей про юридичну особу, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3.  Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01.07.2004, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки, сформованої за результатом проведеної реєстраційної дії Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в

Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1.  Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання

поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

Адміністратор В день надходження документів
3.  Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження

документів, поданих для державної реєстрації

4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації.

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження

документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу на підставі відомостей заяви про державну реєстрацію та/або розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії та/або статуту – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6.  Передача державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора

№з/п Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора Державний реєстратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подані для проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1.  Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи Адміністратор В день надходження документів
2.  Видача (надсилання

поштовим відправленням) заявникові примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи

Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації.

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
6. Передача державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації

          

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації Адміністратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання

поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі примірник опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної  припинення юридичної особи в результаті її реорганізації, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи

Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих

для державної реєстрації

4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або

повідомлення про відмову  у державній реєстрації

 

Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих

для державної реєстрації

5. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.
6. Передача державним органам відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

 Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація створення юридичної особи

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дію, рішення)

1. Прийом за описом документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Адміністратор В день надходження документів
2.  Видача (надсилання поштовим відправленням) заявникові примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з відміткою про дату отримання та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.

 

Адміністратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації. Державний реєстратор

 

 

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
5. Внесення до заяви на проведення державної реєстрації юридичної особи ідентифікаційного коду відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї заяви, та розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії, а також статуту – у разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи. Державний реєстратор

 

Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

6. Передача відповідним органам статистики, доходів і зборів,

Пенсійного фонду України відомостей з заяви на проведення державної реєстрації юридичної особи та електронної копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовленої шляхом сканування, у разі їх подання як додатку до цієї заяви.

Державний реєстратор У день державної реєстрації юридичної особи.
1.  Одержання від заявника – особи, яка подає державному реєстратору електронні документи для проведення державної реєстрації юридичної

особи відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань”

(далі – заявник) електронних документів у електронній формі та їх розгляд за описом, що містить відомості про надіслані електронні документи в електронній формі.

Державний реєстратор В день надходження документів.
2. Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність  підстав для зупинення розгляду документів. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
3. У разі зупинення розгляду документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи,  на порталі електронних сервісів розміщується повідомлення про зупинення розгляду

 

Державний реєстратор Не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.
4. За відсутності підстав для зупинення розгляду документів, поданих  для державної реєстрації, перевірка цих документів на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи. Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
5.  За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи,  на порталі електронних сервісів розміщується повідомлення про відмову у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, без урахування вихідних та святкових днів.
6. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи внесення до заяви про державну реєстрацію юридичної особи ідентифікаційного коду відповідно до вимог Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про проведення державної реєстрації юридичної особи на підставі відомостей цієї заяви про державну реєстрацію, а також розміщення на порталі електронних сервісів виписки за наслідком проведення реєстраційної дії та статуту Державний реєстратор Протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, без урахування вихідних та святкових днів.

Формування та видача виписки з ЄДР – у  день  отримання  від  органів статистики,
доходів і зборів, Пенсійного фонду України відомостей про внесення
відповідних відомостей до відомчих реєстрів

7.  Передача відповідним органам статистики, доходів і зборів,

Пенсійного фонду України відомостей з заяви на проведення державної реєстрації юридичної особи та електронної копії заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, виготовленої шляхом сканування, у разі їх подання як додатку до цієї реєстраційної картки.

Державний реєстратор У день державної реєстрації юридичної особи.

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

                          

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи

 

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подані для проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день надходження документів
2.  Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3.  Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6.  Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи

з/п

Етапи опрацювання заяви про надання

адміністративної послуги

Відповідальна особа Строки виконання етапів

(дій, рішень)

1. Прийом за описом документів, які подані для проведення реєстраційної дії Державний реєстратор В день надходження документів
2. Видача (надсилання поштовим

відправленням) заявнику примірника опису, за яким приймаються документи, які подаються для проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу

Державний реєстратор В день надходження документів
3. Перевірка документів, які подаються  державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
4. Розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову  у державній реєстрації Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів,

після надходження документів, поданих для державної реєстрації

5.  Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи Державний реєстратор Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації
6. Передача державним органам

відомостей з Єдиного державного реєстру про проведення реєстраційної дії

Державний реєстратор В день проведення реєстраційної дії

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду

 

ВІДДІЛ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Інформаційна картка №1

(8476) встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–          заява встановленого зразка;

–          копія документу, що підтверджує право заявника займатись підприємницькою діяльністю;

–          копія документу, що підтверджує наявність відповідних приміщень у власності або в оренді (документ, що посвідчує право власності або договір оренди);

–          копія документу, що посвідчує право користування     земельною ділянкою;

–          копія паспорту на вивіску;

–          фотографія об’єкту;

–       копія договору на вивіз сміття.

–       документ про наявність охорони, яка може забезпечити дотримання громадського порядку в об’єкті та прилеглій до нього території (в разі звернення суб’єкта господарювання щодо встановлення цілодобового режиму роботи,  режиму роботи в нічний час)

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Встановлений режим роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

Інформаційна картка №2

(8476) встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

– заява встановленого зразка;

– копія документу, що підтверджує право заявника займатись підприємницькою діяльністю;

– копія документу, яким надано дозвіл на встановлення  кіоску та торгівельного павільйону– для власника об’єкта або копія договору оренди для орендаря;

– копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

–  копія паспорту на вивіску;

–  фотографія об’єкту;

–  копія договору на вивіз сміття.

– документ про наявність охорони, яка може забезпечити дотримання громадського порядку в об’єкті та прилеглій до нього території (в разі звернення суб’єкта господарювання щодо встановлення цілодобового режиму роботи,  режиму роботи в нічний час)

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Встановлений режим роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

 

Інформаційна картка № 3

(8486) продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах

(назва послуги)

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–  заява встановленого зразка;

– копія документу, що підтверджує право заявника займатись підприємницькою діяльністю;

–  копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

–  оригінал дозволу.

 

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Встановлений режим роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

Інформаційна картка №4

(01986) Встановленням режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків

(назва послуги)

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–   заява встановленого зразка;

– копія документу, що підтверджує право заявника займатись підприємницькою діяльністю;

–   копія графічного додатку по розташуванню об’єкта;

– копія договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

–          копія висновку, виданого управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (для об’єктів підвищеної небезпеки);

–  копія документу на оренду біотуалетів (у випадку, якщо це передбачено у графічному додатку);

–   копія договору на вивіз сміття (для літніх майданчиків) ;

 

 

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в управлінні містобудування і архітектури міськвиконкому
5.Результат послуги Встановлений режим роботи.
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

Інформаційна картка №5

(01985) Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–   заява встановленого зразка;

–  копія документу, що підтверджує право заявника займатись підприємницькою діяльністю;

–   копія графічного додатку по розташуванню об’єкта;

–          копія висновку, виданого управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (для об’єктів підвищеної небезпеки).

 

 

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви і управлінні містобудування і архітектури міськвиконкому
5.Результат послуги встановлений режим роботи.
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

 

Інформаційна картка №6

(01407) Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–          заява встановленого зразка;
3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Дублікат режиму роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

Інформаційна картка №7

(01407) Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом)

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–          заява встановленого зразка;

–          копії підтверджуючих документів про правонаступництво

–          оригінал режиму роботи

 

 

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання (днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Встановлений режим роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі і акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

 

Інформаційна картка №8

(01407) встановлення нового режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи)

(назва послуги)

 

1 .Суб’єкт надання послуги Виконавчий комітет Стрийської міської ради, вул.Т.Шевченка,71, режим роботи: понеділок-четвер 08-00 – 17-15

п’ятниця 08-00 – 16-00

субота-неділя вихідний

обід 12-00 – 13-00

7-06-33, 7-04-33

stryimvk@ukr.net

 

2.Перелік документів(при

потребі-умови отримання

послуги)

–          заява встановленого зразка;

 

3.Платність або

безоплатність( якщо послуга платна то розмір та порядок внесення плати, банківські

реквізити)

Безоплатно

 

4.Строк надання(днів) 10 робочих днів з дня реєстрації заяви в відділі економічного розвитку та стратегічного планування
5.Результат послуги Встановлений режим роботи
6.Спосіб отримання

відповіді/результату

послуги

Особисто
7.Законодавчі акти: Рішення міськвиконкому від 23.02 2012 року № 47 «Про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг  на території м. Стрия» (зі змінами і доповненнями від 27.08.2013 року №199 та від 27 06. 2017 року № 142)

 

Технологічна картка № 1

(8476) встановлення режиму роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

(назва послуги)

 

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяви та опрацювання документів Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В 2
4 Погодження О.Телішевський

управління містобудування і архітектури міськвиконкому

Р.Ярич

відділ земельних ресурсів

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

П

 

 

П

 

 

 

П

2

 

 

2

 

 

 

2

5 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

Технологічна картка № 2

(8476) встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах

(назва послуги)

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяв та опрацювання документів Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В 2
4 Погодження О.Телішевський

управління містобудування і архітектури міськвиконкому

Р.Ярич

відділ земельних ресурсів

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

П

 

 

П

 

 

 

П

2

 

 

2

 

 

 

2

5 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

Технологічна картка № 3

(8486) продовження терміну дії режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розміщених у кіосках та торгівельних павільйонах

(назва послуги)

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяв та опрацювання документів Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В 6
4 Погодження Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

П

 

 

 

 

2

 

 

 

 

5 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

Технологічна картка №4

(01986) Встановлення режиму роботи об’єктів дрібно роздрібної мережі з тимчасових споруд та літніх майданчиків

(назва послуги)

 

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП,У)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяв та опрацювання документів Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В

 

 

 

П

6

 

 

 

2

4 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує, У – укладає угоду,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

Технологічна картка №5

(01985) Встановлення режиму роботи для здійснення одноразової (одноденної) діяльності у дрібно роздрібній мережі з тимчасових споруд

(назва послуги)

 

 

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Виготовлення графічного додатку по розташуванню об’єкта О.Телішевський

управління містобудування і архітектури міськвиконкому

П 3
4 Розгляд заяв та опрацювання документів

 

 

Погодження

Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В

 

 

 

П

3

 

 

 

2

5 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

 

Технологічна картка № 6

(01407) Дублікат режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

(назва послуги)

 

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяви

 

 

 

Погодження

Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В

 

 

 

П

 

 

8

4 Дублікат режиму роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

Технологічна картка № 7

(01407) Переоформлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг(при реорганізації юридичної особи з правонаступництвом)

(назва послуги)

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяви та опрацювання документів

 

 

Погодження

Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В

 

 

 

П

 

 

8

4 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

 

 

Технологічна картка № 8

(01407) Встановлення  нового режиму роботи  об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг (у разі зміни суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи )

(назва послуги)

 

№ п/п Етапи послуг Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія

(В,ППП)

Термін виконан

ня (робочих днів)

1 Прийом заяви І.Зрайло

центр надання адміністративних послуг

ПР 1
2 Віза до виконання М.Журавчак

заступник міського голови

ВЗ 1
3 Розгляд заяви та опрацювання документів

 

 

Погодження

Н.Карпин

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

Г.Баран

відділ економічного розвитку та стратегічного планування міськвиконкому

В

 

 

 

П

 

 

8

4 Режим роботи підписується М.Журавчак

заступник міського голови

ПП 2

Умовні позначки:

В – виконує, П – погоджує, ПП – підписує,  ПР –  приймає,   ВЗ – візує

                          

 

Відділ земельних ресурсів

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (00060)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

                    

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

 

5 Акти Кабінету Міністрів України Пункти 166, 167, 168, 171 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»

6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява про надання витягу з  Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051

2. Документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього

3. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Послуга платна (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – безоплатна)

Розмір плати за надання послуги  -0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається центром надання адміністративних послуг, який надає адміністративну послугу.

 

12 Строк надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження відповідної заяви
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

1. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру  звернулася неналежна особа

3. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом

14 Результат надання адміністративної послуги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
15 Способи отримання відповіді (результату) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру видається заявнику (уповноваженій особі заявника), надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

В разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.

16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу» (ідентифікатор 00060).

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу (00207)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

                       

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5 Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги – заява (клопотання) (примірна форма додається);

– графічні матеріали, на яких зазначено бажане

місце розташування та розмір земельної ділянки;

– копії документів, що посвідчують право

власності на нерухоме майно (будівлі та

споруди), розташоване на земельній ділянці;

– для юридичної особи: засвідчена у

встановленому порядку копія установчих

документів; для громадянина: копія документа,

що посвідчує особу;

– копія свідоцтва про реєстрацію постійного

представництва з правом ведення господарської

діяльності на території України – для юридичних

осіб, створених та зареєстрованих відповідно до

законодавства іноземної держави;

– у разі подання документів представником

(законним представником) суб’єкта звернення

пред’являються документи, що посвідчують

особу представника та засвідчують його

повноваження.

Примітка:

Пакет документів подається адміністратору центру

надання адміністративних послуг.

Копії документів подаються разом з оригіналами

(для звірки).

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань формується адміністратором центру

надання адміністративних послуг.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

– неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

– виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

– якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

– встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

– відмова від укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;

– невідповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів.

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та про відмову в продажу земельної ділянки державної власності із зазначенням обґрунтованих причин відмови
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

послідуючого продажу» (ідентифікатор 00207).

Керуюча справами

виконкому                                                  Затварницька О.М.

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування (00199)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5 Акти Кабінету Міністрів України Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»

6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)

* Земельні ділянки державної власності

передаються у постійне користування з

дотриманням положень статті 92 Земельного

кодексу України

 

9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги – заява (клопотання) (примірна форма додається);

-графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки;

– письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки);

– копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на земельній ділянці (у разі наявності);

– засвідчена у встановленому порядку копія установчих документів;

– копії документів, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

Примітка:

Пакет документів подається адміністратору центру надання адміністративних послуг.

Копії документів подаються разом з оригіналами (для звірки).

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань формується адміністратором центру надання адміністративних послуг.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2.В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Невідповідність місця розташування земельної- ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком.

Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

 

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки метою подальшої передачі в користування або про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою подальшої передачі в користування із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

послідуючого продажу» (ідентифікатор 00199).

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь (00210)

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова КМУ від 02.11.2011 №1134 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»

6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого

самоврядування

Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)

 

9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.Заява

2. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу)

3. Довіреність (оригінал або нотаріально посвідчена копія) (у разі, якщо документи подаються уповноваженою особою)

4. Копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності)

5. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, історії полів за останні три – п’ять років

6. Актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі наявності)

Якщо документи подаються уповноваженою особою, додатково:

1.    1.Довіреність

2.Копія паспорта громадянина України (уповноваженої особи)

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2.В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Невідповідність місця розташування земельної- ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком.

Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

 

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь або про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь із зазначенням обґрунтованих причин відмови.
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу» (ідентифікатор 00210).

Керуюча справами

виконкому                                                 Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду (00198)

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5 Акти Кабінету Міністрів України Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»

6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого

самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява орендаря про надання згоди на передача земельної ділянки (її частини) в суборенду та погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (у разі її розроблення).

Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, яка розроблена суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом (за наявністю);

3. А) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для громадянина:

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

 

У випадку, якщо технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди не розробляється, то до заяви замість п.2 додаються такі документи:

4. Копія договору оренди землі;

5. Графічний матеріал, на якому зазначено межі, розміри та площа земельної ділянки, що пропонується для передачі в суборенду;

6. Копію витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

7. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

8. У разі наявності будівель та споруд на земельній ділянці, надати:

– копію документа, що підтверджує право власності на будівлі та споруди, витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

– копію технічного паспорта на будівлі та споруди.

* Примітка:

Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

** Примітка: Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

Невідповідність поданих документів вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів.

Подання суб’єктом звернення неповного пакета документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком.

Виявлення в документах, поданих суб’єктом звернення, недостовірних відомостей.

Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у наданні адміністративної послуги.

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про надання згоди на  передачу земельної ділянки (її частини) на яку поширюється право суборенди або про відмову в наданні згоди на передачу земельної ділянки (її частини) на яку поширюється право суборенди із зазначенням обґрунтованих причин відмови

 

15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р – «Надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу» (ідентифікатор 00198).

Керуюча справами

виконкому                                                 Затварницька О.М.

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (00213)

Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме

5 Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява про надання згоди на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою під забудову (суперфіцій)за формою згідно додатку 1 до інформаційної картки.

 

Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. А) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для громадянина:

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

3. Графічний матеріал, на якому зазначено межі, розміри та площа земельної ділянки;

4. Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (договору оренди землі, державного акту на право постійного користування земельною ділянкою);

5. Копію документа, що підтверджує право власності на будівлі та споруди, витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

6. Копію технічного паспорта на будівлі та споруди;

7. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

 

* Примітка:

Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

 

** Примітка:Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

-неподання документів, необхідних для прийняття рішення

-виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про надання згоди на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою під забудову (суперфіцій) або про відмову в наданні згоди на укладення договору про надання права користування чужою земельною ділянкою під забудову (суперфіцій) із зазначенням обґрунтованих причин відмови
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

послідуючого продажу» (ідентифікатор 00213).

Керуюча справами

виконкому                                                    Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності (01161)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03 березня 2004 року №220 (зі змінами);

– Типовий договір оренди водного об’єкту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 29 травня 2013 року №420;

– Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127;

 

5 Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду/власність/ постійне користування за формами згідно додатків 1, 2 до інформаційної картки

Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. А) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для громадянина:

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

3. Графічний матеріал, на якому зазначено межі, розміри та площа земельної ділянки;

4. Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (договору оренди землі, державного акту на право постійного користування земельною ділянкою);

5. Копію документа, що підтверджує право власності на будівлі та споруди, витяг (інформаційну довідку) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно або витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;

6. Копію технічного паспорта на будівлі та споруди;

7. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності).

 

* Примітка:

Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

 

** Примітка:Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

-неподання документів, необхідних для прийняття рішення

-виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду/власність/постійне користування або відмова в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду/власність/постійне користування із зазначенням обґрунтованих причин відмови
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу» (ідентифікатор 01161).

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача (00175)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03 березня 2004 року №220 (зі змінами);

– Типовий договір оренди водного об’єкту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 29 травня 2013 року №420;

– Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127;

 

5 Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. А) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для громадянина:

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

3.Копія державного акта на право власності на земельну ділянку

4.Копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

5.Копія згоди уповноваженого органу, до сфери управління якого належить державне підприємство, установа, організація, на припинення права постійного користування земельною ділянкою

* Примітка:

Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

 

** Примітка:Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі неможливості прийняття рішення у визначений строк – на першому засіданні сесії Стрийської міської ради після закінчення цього строку відповідно до ч.4 ст. 10 ЗУ «Про адміністративні послуги»
13 Перелік підстав для

відмови у наданні

адміністративної послуги

-неподання документів, необхідних для прийняття рішення

-виявлення недостовірних відомостей у поданих документах

14 Результат надання адміністративної послуги Рішення Стрийської міської ради про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача або відмова від прийняття рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача із зазначенням обґрунтованих причин відмови
15 Способи отримання відповіді (результату) Особисто суб’єктом звернення або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення.
16 Примітка Найменування та ідентифікатор адміністративної послуги відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 № 523-р –«Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу» (ідентифікатор 00175).

Керуюча справами

виконкому                                                     Затварницька О.М.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної

власності (00174)

 Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету

Стрийської міської ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Шевченка, 71
2 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, середа, четвер 08:00-17:15, вівторок з 08:00 до 19:00,

п’ятниця з 08:00-16:00, субота, неділя – вихідний день

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Контактний телефон: (03245)7-14-85, 7-12-59, e-mail:stryicnap@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської міської ради:

https://stryi-rada.gov.ua/

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Земельний кодекс України

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно»

Класифікація видів цільового призначення земель, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 23 липня 2010 року №548;

Типовий договір оренди землі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 03 березня 2004 року №220 (зі змінами);

– Типовий договір оренди водного об’єкту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 29 травня 2013 року №420;

– Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 25 грудня 2015 року за №1127;

 

5 Акти Кабінету Міністрів України Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг»
6 Акти центральних органів виконавчої влади
7 Акти місцевих органів

виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування

– Положення про відділ земельних ресурсів Стрийської міської ради;
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання адміністративної послуги Заява (клопотання)
9 Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1.Заява встановленого зразка

Суб’єкт звернення додає до заяви наступні документи:

2. А) Для юридичної особи:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію установчих документів;

– копію свідоцтва платника ПДВ;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

Б) Для фізичної особи-підприємця:

– копію виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

В) Для громадянина:

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорта громадянина України: стор. 1, 2, 11; паспорта громадянина України, у формі картки, що містить безконтактний електронний носій (копії лицьової та зворотної сторін) або іншого документу, що посвідчує особу;

– копію картки фізичної особи-платника або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову;

– у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника;

2.Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд)

3.Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності)

* Примітка:

Копії документів, наданих до заяви на отримання адміністративної послуги, повинні бути належним чином завірені.

Особа, що подає документи, зобов’язана при  собі мати оригінали вищевказаних документів, для їх посвідчення цією ж особою або адміністратором центру.

Копії документів засвідчуються власним підписом з прописаним прізвищем і ініціалами, вказаним числом (місяць, рок) (у випадку завірення копій документів адміністратором центру, вказується його прізвище та ініціали, число (місяць, рік), також, ці копії засвідчується  печаткою (штампом)).

 

** Примітка:Відповідно до ч.7 ст.9 ЗУ «Про адміністративні послуги» якщо відомості про подані документи не внесені і не містяться у відповідних інформаційних базах в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги, суб’єкт звернення зобов’язаний їх надати самостійно.

10 Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно
12 Строк надання адміністративної послуги У місячний термін з дня подання суб’єктом звернення заяви з документами, необхідних для отримання послуги, а в разі