Топ теми:

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо перейменування, зміни типу, реорганізації закладів загальної середньої освіти на території Стрийської міської територіальної громади

16 Лютого 14:03

І. Найменування організатора громадського обговорення:

Стрийська міська рада

 

Ініціатор громадського обговорення:

Управління освіти Стрийської міської ради

 

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів Плану реалізації стратегічних цілей розвитку освіти Стрийської міської ради на 2022-2027 роки, перспективної, оптимальної, спроможної мережі закладів загальної середньої освіти Стрийської міської ради на 2024-2025 роки.

 

ІІ. Мета проведення громадського обговорення.

Врахування думки мешканців Стрийської міської територіальної громади щодо зміни типу, перейменування, реорганізації закладів загальної середньої освітина території громади.

 

IІІ. Нормативне забезпечення:

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», до Закону України “Про повну загальну середню освіту” від 18 березня 2020 року, не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-ІІ», «І-ІІІ ступені». Натомість Закон містить терміни “початкова школа”, “гімназія”, “ліцей”.

Зокрема, Стаття 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти» говорить:

  1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
  2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

  1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Конституція України (ст. 143)

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради». Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Закон України №4629-1 від 15.07.2021 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти»

  1. У статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» частину першу абзац 5,6 викласти у такій редакції:

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що зазначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання).

Абзац 14:

Рішення про утворення початкової школи, як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію, чи перепрофілювання приймає засновник такого закладу.

Абзац другий частини другої Закону України «Про повну загальну середню освіту» викласти у такій редакції:

«Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення, який оприлюднюєтьсяне менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення».

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про ліцей, яке врегульовує основні засади діяльності ліцеїв як закладів загальної середньої освіти. Відповідне рішення було ухвалено 11 жовтня 2021 року під час засідання Уряду. Згідно з Положенням, ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Водночас для забезпечення доступності, у тому числі територіальної, повної загальної середньої освіти та у випадковості, обумовленої особливостями формування та утримання мережі закладів освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, ліцей згідно з рішенням його засновника може забезпечувати здобуття початкової освіти, базової середньої освіти.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 Створення об’єднаної  громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

Станом на 01.01.2023 року на території Стрийської міської територіальної громади функціонує 15 ліцеїв, 10 гімназій, 4 початкові школи, 8 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 3заклади загальної середньої освіти І-ІІ ступенів.

Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228 із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 618, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Питання спрямування освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічних працівників регульовано постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) а саме  п.3 Порядку та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Субвенція спрямовується на оплату праці педагогічних працівників таких типів закладів установ: початкові школи, гімназії, ліцеї.Аналогічну норму містить ст. 50 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування виділяється з коштів Стрийської міської ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що міська рада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень шкіл, хоча ці кошти громада могла б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проекти розвитку.

Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників.

Вартість утримання одного учня в ЗЗСО Стрийської міської територіальної громади наведена у додатку 2.

Додаток 2

На сьогодні чимало жителів сіл Стрийської громади вбачає проблему тільки в умисних намірах влади закрити школи через відсутність належної кількості учнів, тобто, наповнюваності, а, також, через великі витрати на їх утримання. А тому і вирішення проблеми вбачають тільки в тому, щоб «відстояти» школи, лише б школа працювала, а в іншому випадку, на їх переконання, немає школи – немає села.

Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

А завдання школи, насамперед, – давати дітям якісні знання. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту.

То ж, ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на 2024-2025 на території Стрийської міської територіальної громади пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:

Додаток 1

ІУ. Формат проведення громадського обговорення:

публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі закладів загальної середньої освіти громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО з дотриманням протиепідемічних заходів задлязапобігання поширенню на території Стрийської міської територіальної громадигостроїреспіраторної хворобиCOVID–19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника.

Пропозиції, розповсюджені через соцмережі, до уваги прийматися не будуть.

До участі в обговоренні запрошуються всі мешканці Стрийської міської територіальної громади.

  1. Місцезнаходженнята адреса електронної пошти, номер телефону організаторагромадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: 

управління освіти Стрийської міської ради, м. Стрий, вул. Шевченка, 107,

e-mail: upravlinnja-smr@ukr.net, тел. (03245) 5-32-31.

VІ.Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: 

Павлучкович Галина Романівна-юрист управління освіти Стрийської міської ради; тел. 0938597785. 

VII. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 17 лютого 2023 року по 17лютого 2024 року на поштову адресу: м. Стрий, вул. Шевченка, 107та електронну адресу: upravlinnja-smr@ukr.net.

VІІI.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Стрийської міської ради.

Інформація про вартість утримання 1 учня у 2022 році

Прект рішення щодо зміни типу…на 2024-2025рік

Таблиця до пректу рішення 2024-2025

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту