Топ теми:

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АЗС №27 ТОВ “ОККО-ДРАЙВ”

29 Лютого 10:17

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-ДРАЙВ» (ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»)
Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за єДРПОУ: 20122395
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, смт. Славсько, вул. Франка Івана, 14-А, тел: +38(032) 29-89-601, office@gng.com.ua
Місцезнаходження об’єкта:
АЗС №27 82401, Львівська область, м.Стрий вул. Болехівська, 2В.
Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту АЗС №27, який відносяться до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:
Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» не поширюється на суб’єктів господарювання, до набрання чинності цього Закону, так як технологічне обладнання автозаправної станції (АЗС) прийнято в експлуатацію у 2006р., модуль АГЗП – у 2016р.
Проходження процедури ОВД не є необхідним, оскільки об’єкт введений в експлуатацію до введення в дію ЗУ «Про ОВД», що визначено ст. 17 цього закону в п 1 і 2. Також за період експлуатації об’єкт не зазнав змін передбачених пунктом 22 частини другої та пунктом 14 частини третьої статті 3 ЗУ «Про ОВД».
Загальний опис об’єкта. ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» спеціалізується на торгівлі паливом на АЗС (потужністю до 200 заправок на добу по світлим нафтопродуктам та 100 заправок на добу по скрапленому/зрідженому газу) і оснащена стаціонарного типу з комплексом будівель для прийому, зберіганню та відпуску нафтопродуктів з підземним розміщенням резервуарів для нафтопродуктів, модулем АГЗП та із стаціонарно встановленими ПРК. Заправка автомобілів та інших видів транспорту здійснюється дизельним паливом (ДП ЄВРО, ДП ПУЛЬС), бензином (А-95 ЄВРО, А- 95 ПУЛЬС) та скрапленим/зрідженим газом (пропан-бутан).
На АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням сучасного обладнання, забезпеченого системами сигналізації, обліку і тощо і відноситься до найбільш екологічно безпечного обладнання в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування та допущені до застосування на Україні. Планова діяльність об’єкту не впливає на промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.
Відповідно до висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/14307 від 22.04.2016 р., виданому Державної санітарно-епідеміологічною службою МОЗ України, для АЗС № 27 встановлена санітарно-захисна зона розміром 30 м в східному напрямку від джерел викидів АГЗП та 40 м по всіх інших напрямках сторін світу від джерел викидів АЗС.
Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складают (т/рік):
Сірководень 0,000
Метан 0,053
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в тому числі 1,097
Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,258
Гас 0,000
Бутан 0,264
Пропан 0,575
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом 0,001
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,045
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,004
Оксид вуглецю 0,004
Діоксид вуглецю 3,259
Усього для підприємства 4,463

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для 3 групи – не надаються.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачені.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі встановленої СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.  Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу і відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.
Підприємство ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.
Зауваження та пропозиції надавати до Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79008, м.Львів, вул. Винниченка, 18 протягом одного місяця від дня опублікування.
Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дати публікації в друкованих ЗМІ.

 Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадкості

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту