Топ теми:

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки під розміщення об’єктів нежитлової нерухомості по вул. Польовій в с. Жулин Стрийського району Львівської області

7 Грудня 9:42

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Стрийська міська рада Львівської області (вул. Т. Шевченка, 71, м. Стрий, Стрийський р-н, Львівська область, 82400). ЄДРПОУ: 2625690

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території земельної ділянки під розміщення об’єктів нежитлової нерухомості по вул. Польовій в с. Жулин Стрийського району Львівської області розроблений на підставі:

 1. Рішення Жулинської сільської ради № 579 від 13.10.2020 року про надання дозволу на виготовлення детального плану території
 2. Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності:

– № 256116251 віл 12.05.2021 вул. Польова, 16 (прохідна, заг. пл. 85.5 м2)

– № 256117934 віл 12.05.2021 вул. Польова, 24 (зерносклад, заг. пл. 819.7м2)

– № 200343738 віл 14.02.2020 вул. Польова, 28 (пилорама, заг. пл. 944.6м2)

– № 200338260 віл 14.02.2020 вул. Польова, 20 (картоплесховище, заг. пл. 846.5м2)

– № 200341310 віл 14.02.2020 вул. Польова, 26 (пташник, заг. пл. 299.3м2)

 1. Договору на виготовлення проектно-містобудівної документації між замовником та ПП «Землевпорядна агенція “ЕКСПЕРТ”»
 2. Завдання на проектування.
 3. Матеріалів генерального плану села, містобудівного та земельного кадастрів.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».
 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Жулин – село біля підніжжя Карпат Стрийського району Львівської області з населенням у 968 осіб. Площа села – 1,2 км2. Розташоване за 12 кілометрів від районного центру міста Стрий.

Межує з селами Нижньою Лукавицею, Долішнім, Верхньою Лукавицею, Семигиновом, Братківцями, Гірним, Дулібами.

Клімат помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні – 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Найбільшою річкою Стрийщини є річка Стрий (загальна довжина – 230 км). Течія річки швидка, часто змінює русло, а також рве дамбу у Стрию вздовж об’їзної автомагістралі. Особливо небезпечна річка у паводкові дні. Тоді найвищий рівень води становить 4-5 метри. Паводки тривають 5-15 днів.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолисто-тернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи.

Деревна рослинність представлена, переважно, мішаними (Держлісгосп) лісами. Тут поширені грабові ліси з домішками сосни, вільхи та вкрапленнями бука. Лучно-трав’яниста рослинність сіножатей і пасовищ представлена травостоєм різного ботанічного складу.

В геоструктурному відношенні територія району входить в склад внутрішньої зони Передкарпатського прогину. В геологічній будові приймають участь відклади неогенового та четвертинного віку. Неогенові відклади представлені сірими гіпсо- і соленосними глинами, пісковиками, конгломератами, прошарками кам‘яних і калійних солей загальною потужністю більше 2000 м. Четвертинні відклади залягають на розмитій поверхні неогену і представлені, в основному, алювіальними відкладами долини річки Стрий.

За інженерно-геологічними умовами територія с. Жулин поділяється на наступні категорії

Території сприятливі для будівництва – з ухилом до 20 % і заляганням ґрунтових вод на глибині 3 м і більше від поверхні.

Складені вони:

 • – суглинками жовтими і жовто-сірими, твердими і напівтвердими слабозволоженими, потужністю від 0,8 до 4,5м.
 • – суглинками жовтими текучими, водонасиченими з тонкими шарами піску, їх потужність 2-5м.
 • Під описаними вище суглинками на різних ділянках залягають:
 • – дресва величиною фракцій 0,5-5см з глинистим заповненням твердим, слабозволоженим. Потужність – 2-5 м.
 • – супісок сірий, пластичний, вологий з включеннями дресви 10-25% Потужність від 0 до 2-4 м.
 • – пісок – сірий, розпушений дрібний, водонасичений з включеннями галечнику 20 – 30% і з тонкими глинистими прошарками. Потужність від 0 до 4-5 м.
 • Підставою для фундаментів можуть служити всі перераховані вище грунти. Нормативний тиск рекомендується приймати – 1,5 – 2,0 кг/см2.
 • Грунти на глибині закладення фундаментів і кабелів електропостачання характеризуються низькою і середньою корозійною активністю до залізобетонних конструкцій і оболонок кабелів.
 • Грунтові води на окремих ділянках характеризуються загально кислотною, вуглекислою вилуговуючою агресивністю по відношенню до бетону.
 • На окремих ділянках можливий високий рівень ґрунтових вод.
 • Території несприятливі для будівництва:
 • Ділянки де рівень ґрунтових вод 0,5-1,5м. Складені вони алювіальними суглинками, супісками, галечниками і глинами загальною потужністю 10-15м.
 • Суглинки і супіски володіють в основному, низькими поточними властивостями.
 • На окремих ділянках необхідне вживання фундаментних паль.
 • Сейсмічність району становить 6 балів.
 • Територія детального плану розташована в східній частині села і представляє собою, згідно генерального плану, біля десятьох гектарів сільськогосподарської виробничої території.
 • В складі даної ділянки, знаходиться територія колишнього колгоспного двору. В даний час більшість будівель господарського двору знаходяться у власності фермерського господарства «Азурит-Агро».
 • Найближчі житлові будинки розташовані на відстані – 500м від проектованої ділянки, а головна вулиця села Стрийська за – 800м.
 • На території що розглядається розташовані нефункціонуючі будівлі колишнього пташника, пилорами, побутової будівлі, зерносклад, картоплесховище, п’ять навісів, прохідна, котельня, фундамент незавершеного будівництва що побудовані близько 50 років тому.
 • На проектованій території знаходиться трансформаторна підстанція до якої підведена лінія ЛЕП- 10 Кв. Від ТП пролягає мережа електропостачання ЛЕП-0,4 кВ до будівель та споруд.
 • Земельна ділянка, межує:

– з південного сходу – територією підприємства по виготовленню декоративних гіпсових виробів

– з усіх інших боків – землі сільськогосподарського призначення

Під’їзд до ділянки проектування можливий по вул. Польовій та вул. Цвинтарній. Ділянка має чотири в’їзди-виїзди.

Територія має незначний ухил в східному напрямку.

 1. Ймовірні наслідки

а) Розробка Детального плану території земельної ділянки під розміщення об’єктів нежитлової нерухомості по вул. Польовій в с. Жулин Стрийського району Львівської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов,

існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від автотранспорту та проектованих об’єктів – діоксид вуглецю, речовини у вигляді суспендованих частинок, пил. Підприємством буде проводитись постійний контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Вплив на водні ресурси може проявлятися в утворенні побутових та господарських стоків.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар будуть мінімальними (ущільнення, перенесення) зважаючи на відповідні проектні заходи. Розміщення  об’єктів  проектування  на  вказаній  території  не  пошкодять  існуючого  ландшафту,  так  як  будуть  витримані  всі  вимоги  нормативних  документів,  пов’язаних  з  плануванням та забудовою населених пунктів.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

– проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

– інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

– організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

– інженерний благоустрій території – санітарне очищення.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

Житлові будинки, будівлі та споруди громадського призначення на території відсутні. В цілому в даний час стан навколишнього середовища території проектування можна оцінити як задовільний.

б) Безпосередньо на території опрацювання ДПТ та в її околицях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини.

в) Зважаючи на географічне положення с. Жулин та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 1. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

 1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

 1. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

 1. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

– доповіді про стан довкілля.

– статистичну інформацію.

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

– дані моніторингу стану довкілля.

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 1. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення благоустрою території.

 1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Стрийська міська рада Львівської області (вул. Т. Шевченка, 71, м. Стрий, Стрийський р-н, Львівська область, 82400).

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території земельної ділянки під розміщення об’єктів нежитлової нерухомості по вул. Польовій в с. Жулин Стрийського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту