Топ теми:

Історична довідка про ратушу у Стрию

10 Листопада 15:45

Головним елементом історичної архітектурно-просторової структури давнього Стрия була ринкова площа. За зразком інших міст магдебурзького права там, окрім яток і будинків, містилася ратуша – споруда, в якій розміщувались органи  міського самоуправління,  творячи  магістрат. «Ратуша», що походить від німецького «Rathaus» і  буквально  означає  будинок  ради, згадана  у  королівському  локаційному привілеї від 21 жовтня 1431 року для Тарла Закліки зі Щекаревиць. Зокрема згадується шротампт у пивниці під ратушею. Тобто право продавати вино і пиво у цілих бочках.[1]  Про  перші  ратуші через часті пожежі не збереглося жодних відомостей. Одну  з  будівель  ратуші (її, в числі інших,  можна  помітити  на  карті Фрідріха фон Міга)

у  спілці  з  міщанами  і  бургомістром Адальбертом  Фалецьким  збудував  староста  Казимир  Понятовський у 1777 році головним чином на гроші з пропінації (права виготовляти і  продавати  алкогольні  напої).  Знаємо,  що  поряд  з  ратушею  була  крамниця  стрийської  церкви  Різдва  Богородиці,  поки  не  згоріла  разом  з  нею.[2]

Про дерев’яну ратушу посеред ринку ще на початку століття спираючись на спогади старожилів написав Василь Залозецький і  зазначав, що кам’яна плита стоїть досі.[3] Часто-густо можна натрапити на згадку про проект ратуші Єжи Глоговського 1816 року. При ближчому знайомстві виявилося, що це план будівлі окружного староства.

Оскільки ратуша наділена певною символічною знаковістю, в певний час постало питання її відбудови. З такою ініціативою виступив бургомістр Александр Стояловський. До складу журі увійшли добре відомі постаті. Стрийські будівничі Зигмунд Махневич і Адам Опольський.

Перше місце здобув проект виконаний студентами Веславом Ґжимальським(1891-1941),         Т. Бауером і Мар’яном Осінським(1883-1974). Згодом його затвердили у міській раді(Держархів Львівської області, ф. 1060, оп.1, спр.184).
Завдяки публікаціям краківського журналу «Architekt» маємо можливість побачити кілька проектів стрийської ратуші Романа Бандурського і Zdzisława Mączeńskiego.

Пройшло сім років і міська газета «Ziema Stryjska» у №11 від 15 березня 1913 року помістила допис у рамках дискусії. Переказавши передісторію автор згадав, що через закладення  водогону і каналізації  будову ратуші перенесли і от тепер вирішили її звести, але не на Ринку, на  ділянці подарованій місту покійним п. Гошем (перед тим староство, сьогодні народна школа) на розі вулиць 3 Травня і Собеського. Порахував вартість землі і отримав 180 тисяч корон витрат без найменшого доходу. Натомість при будівництві ратуші на старому місці дозволило б помістити принаймні 10 «склепів» на першому поверсі і отримати 15000 корон прибутку щороку. До того ж, Ринок у час торгів наскільки брудно та витає жахливий сморід, що лише ратуша врятує цю ділянку. Свого часу ж чомусь не помістили на пропонованій ділянці староство, пошту і податковий відділ. Завершуючи, автор запрошував читачів до дискусії.

5 квітня з’явився ще один допис «Де побудувати нову ратушу?». Тепер розглянуто міське планування. Аргументуючи тим, що міська влада має перебувати фактично у центрі, знову обрали Ринок як середину міста. На Ринку ж є ратуші у Львові, Тарнові, Новому Сончі… Інше можливе місце зближує ратушу з колією і казармами, які з магістратом не мають нічого спільного. Та все ж головним чинником залишилося оздоровлення міста. Бруд, болото, сміття і сморід вже звичні явища. Та й торгівлю можна винести за місто. А дарованій ділянці варто розмістити готель чи староство.

12 квітня до газети написав стриянин, який мешкав біля тодішнього магістрату. Допис так і підписали «голос з міста». Йшлося про наболіле. В магістраті поміщували арештованих здеморалізованих елементів і часом цілі табори циган. Дати собі з цим раду влада не могла. Крики, свист, лайка перетворять Корзо і «коліївку» у невідомо що, а там поблизу жіноча школа і гімназія в кінці вулиці. З того огляду і теперішнє положення магістрату невідповідне через сусідство школи і костьолу. Тож єдиним місцем для ратуші є Ринок.

Війна перешкодила будівництву. Секретар міської ради Вільгельм Зомерфельд в своєму відомому рефераті згадав про задум нової ратуші на 1926 рік, тоді тимчасову управу міста очолював інженер Жданович.
Майбутній президент міста Болеслав Кем ввійшов до складу міської ради у 1929 році і теж плекав задум будівництва. В архіві справді віднайшовся план будівництва (Держархів Львівської області, ф. 1059, оп.1, спр. 1369) але нічого не змінилося і урядники залишились у старій будівлі.

 

[1] Prochaska A. Historja miasta Stryja. Lwow. 1926. – S.4;

[2] ЦДІАЛ України, ф.159, оп.9, спр.2696, арк.1;

[3] «Магдебургское право требовало во первыхъ: рынка (Ring), сплошного населенія на сравнительно маломъ, обыкновенно квадратномъ пространствѣ, дальше ратуша внутрь съ радною избою и арестомъ, въ округъ ратуша суконницъ, т. е. крамовъ богатыхъ купцевъ и бѣдныхъ ремесленниковъ, a на около рынка съ его домами и прилегающими короткими улицами — городскихъ валовъ и паркана на нахъ (circulus oppidi). Еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія стоялъ въ Стрыѣ, среди рынка, деревяный ратушъ, по которомъ еще сегодня осталась каменная плыта.»ВасильЗалозецький Несколько свѣдѣній о гор. Стрыѣ //Червоная Русь, 1890, №41-48;

 

Директор Стрийського краєзнавчого музею “Верховина”

Микола ЗАКУСОВ

 

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту