Топ теми:

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДАЖУ ХЛІБА

26 Вересня 15:52

Хочемо звернути увагу роздрібних торговців на окремі вимоги законодавства, що пред’являються до торгівлі хлібною продукцією. Особливості продажу хліба та хлібобулочних виробів регулюються Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами.

Суб’єкти господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють на території Стрийської міської територіальної громади роздрібний продаж хліба, повинні дотримуватись вимог:
Закону України “Про захист прав споживачів”,
Закону України “Про споживчу кооперацію”,
Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” до дня введення в дію Закону України «Про систему громадського здоров’я»,
Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”,
Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”,
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 N 833,
Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003,
Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України № 369 від 08.07.1996,
Правил торгівлі на ринках міста Стрия, затверджених рішенням сесії Стрийської міської ради від 22.08.2006 № 62,
Положення про порядок організації виїзної (виносної) торгівлі та проведення ярмарків на території Стрийської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради від 23.06.2022 № 245,
інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність.

Роздрібний продаж продовольчих товарів, серед них хліба та хлібобулочних виробів, може здійснюватись через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, підприємства з універсальним асортиментом продовольчих товарів, магазини “Товари повсякденного попиту” системи споживчої кооперації, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, стаціонарну дрібнороздрібну торговельну мережу (палатки, кіоски, торговельні автомати), пересувну торговельну мережу (автомагазини, автопричепи, лотки тощо), склади-магазини, заклади (підприємства) громадського харчування.

Режим роботи торговельного об’єкта встановлюється суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Суб’єкт господарювання протягом усього робочого дня повинен забезпечити безперебійний продаж хліба і хлібобулочних виробів. У разі закриття торговельного об’єкта для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб’єкт господарювання повинен розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

На фасаді торговельного об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання. Біля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити наявність в торговельному приміщенні на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.
У разі здійснення торгівлі через пункт дрібнороздрібної торговельної мережі на видному місці розміщується свідоцтво про державну реєстрацію, інформація про адресу і номер телефону суб’єкта господарювання, якому належить цей пункт, прізвище, ім’я, по батькові продавця, а також режим роботи.
У разі здійснення торгівлі на ринку на торговельному місці встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені, по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, який організував торгівлю:
для юридичної особи – назва, місцезнаходження і номер телефону;
для фізичної особи-підприємця – його прізвище, ім’я, по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта господарювання та назва органу, що здійснив цю реєстрацію, а також розміщується копія свідоцтва про сплату єдиного податку.
У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені, по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, який організував торгівлю:
для юридичної особи – найменування, адреса і номер телефону;
для фізичної особи-підприємця – його прізвище, ім’я, по батькові та документ, що підтверджує державну реєстрацію, і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.
У разі здійснення торгівлі із спеціалізованого транспорту на кузовах транспортних засобів повинен бути нанесений фарбою чіткий напис, що вказує найменування, адресу суб’єкта господарювання, номер точки пересувної торговельної мережі та номер телефону суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити стан торговельних приміщень для роздрібного продажу хлібної продукції відповідно до вимог санітарно-гігієнічних, технологічних, протипожежних норм і правил щодо приймання, зберігання та реалізації харчових продуктів, належного зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання реєстраторів розрахункових операцій.
Торговельно-технологічне обладнання, що використовується під час роздрібного продажу продовольчих товарів, повинно забезпечувати збереження їх якості й товарного вигляду протягом усього терміну їх реалізації.
Транспортні засоби для перевезення хліба та хлібобулочних виробів повинні мати санітарний паспорт, бути чистими, у справному стані. Кузов автомашини повинен мати спеціальне покриття, що легко піддається миттю.

Працівники, що здійснюють транспортування, зберігання і продаж продуктів харчування, повинні мати спеціальну освіту (підготовку), вони підлягають обов’язковому медичному огляду. Кожен працівник повинен мати особисту медичну книжку встановленого зразка. Працівники суб’єкта господарювання, які не пройшли медичне обстеження, до роботи не допускаються.
Працівники суб’єкта господарювання повинні бути одягнені у формений чи інший одяг, що відповідає санітарним вимогам.
Суб’єкт господарювання повинен мати санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний перелік товарів, що реалізуються.

Усі харчові продукти в суб’єкта господарювання повинні бути з документами, наявність яких передбачена чинними нормативно-правовими актами. Харчові продукти, які надходять у торговельну мережу, повинні відповідати вимогам чинного законодавства, чинних нормативно-правових актів щодо показників якості та безпеки харчових продуктів, упаковки, маркування, транспортування, приймання і зберігання.

Не допускаються до продажу харчові продукти, етикетування яких не відповідає Законам України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та “Про захист прав споживачів” і відповідним технічним регламентам на продукцію.

Суб’єкт господарювання повинен забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 04.01.97 N 2.

Для приймання хліба і хлібобулочних виробів суб’єкт господарювання обладнує розвантажувальні площадки і механізовані рампи, вантажно-розвантажувальні прорізи з навісами, які захищають продукцію від атмосферних опадів.
Забороняється перевантажувати хліб і хлібобулочні вироби з лотків у ящики, корзини навалом.
Для збереження якості хліба і хлібобулочних виробів суб’єкт господарювання оснащує приміщення спеціальним обладнанням (закриті шафи, підтоварники, стаціонарні й пересувні стелажі, контейнери, столи для нарізання хліба, хліборізки) та основним інвентарем (ножі, щипці, лопатки, виделки тощо для самостійного відбору споживачами товару, а також покривала і чохли із тканини або полімерних плівок для накриття продукції), дозволеним центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
Шафи для зберігання хліба і хлібобулочних виробів необхідно щодня провітрювати протягом 1-2 годин і не менше одного разу на тиждень промивати теплою водою з милом і протирати 1-відсотковим розчином оцтової кислоти з подальшим просушуванням.
Покривала і чохли з полімерних плівок необхідно провітрювати і просушувати щодня, а в разі забруднення промивати теплою водою.
Металевий інвентар ретельно промивається гарячою водою і насухо витирається.
Забороняється зберігати хліб і хлібобулочні вироби навалом, а також установлювати обладнання з хлібом на відстані менше ніж 35 см від підлоги в підсобних приміщеннях і 60 см – у торговельному залі.
Не допускається зберігання хліба разом з товарами, які мають різкий і сильний запах.
Здійснюючи продаж тортів і тістечок, необхідно мати холодильне устаткування.

Хліб і хлібобулочні вироби масою 0,5 кг і більше на замовлення споживачів дозволяється розрізати на дві-чотири рівні частини і продавати без зважування.
У разі відпуску хліба і хлібобулочних виробів продавцем, а також у разі самостійного відбору виробів споживачами необхідно користуватися щипцями, ложечками, лопатками, виделками або смужками чистого паперу.
Забороняється відпуск неупакованого хліба і хлібобулочних виробів працівниками, які проводять розрахунки за готівку (приймають гроші).
У разі відсутності в певній місцевості стаціонарних підприємств торгівлі продаж хліба і хлібобулочних виробів дозволяється із спеціалізованого транспорту та лотків тільки в упакованому вигляді.

Кожна партія продукції повинна супроводжуватися документами про якість і безпеку, у яких зазначаються дата виготовлення та година виймання хліба з печі, від якої відраховується термін придатності.
Хліб і хлібобулочні вироби можуть перебувати в продажу (при температурі не менше 6 град.C і відносній вологості 75% + + 5%) після виймання з печі не більше:
36 годин – хліб із житнього і житньо-пшеничного обійного і житнього обдирного борошна, а також із суміші пшеничного і житнього сортового борошна, упакований – не більше 72 годин;
24 години – хліб із пшенично-житнього і пшеничного обійного борошна, хліб і хлібобулочні вироби масою понад 200 грамів із сортового пшеничного, житнього сіяного борошна; упакований – не більше 48 годин;
16 годин – дрібноштучні вироби масою 200 грамів і менше (включаючи бублики); упакований – не більше 32 годин.
Після закінчення цих термінів продаж хліба і хлібобулочних виробів забороняється, хліб підлягає вилученню з продажу.

Забороняється продаж хліба з наявністю плісені, сторонніх домішок, непромісів, розпливчастої форми, блідою або підгорілою шкоринкою.
Нестандартні, а також вилучені з продажу вироби повертають постачальнику в узгоджені терміни згідно з договором.
Залишки хліба, сухарні та хлібні крихти, випадково забруднені вироби збирають у місткості з написом “санітарний брак” і здають у встановленому порядку.
У разі виявлення ознак захворювання на картопляну хворобу суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний негайно повідомити про це виробника та органи санітарного нагляду, уражені вироби зняти з продажу і знищити згідно із санітарними правилами і складеним у встановленому порядку актом, а обладнання ретельно вимити. Обладнання, де зберігалися вироби, які “захворіли” на картопляну хворобу, підлягає спеціальній санітарній обробці.

Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на вимогу споживача – документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів.
У разі придбання споживачем неякісних продовольчих товарів продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачу сплачені ним гроші згідно з вимогами Закону України “Про захист прав споживачів”.

За порушення вимог щодо продажу продовольчих товарів суб’єкт господарювання та його працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.
Суб’єкт господарювання повинен мати Журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

Нагадуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 650 «Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану» встановлено граничний рівень торговельної надбавки (націнки) у розмірі не більш як 10% на ряд товарів, серед яких є хліб житньо-пшеничний та батон.

 

Інформаційний матеріал підготовлено
службою з питань торгівлі, побутового обслуговування
та захисту прав споживача
виконавчого комітету Стрийської міської ради

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту