Топ теми:

Основне законодавство та його оновлення згідно з програмою U-LEAD з Європою

2 Травня 10:52

Програма U-LEAD з Європою інформує про оновлення українського законодавства та доступні заходи підтримки. Основне законодавство та його оновлення.

Основне законодавство та його оновлення

 14 квітня Верховна Рада України (далі – ВРУ) прийняла постанову № 2188-IX «Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Цією Заявою визнаються дії, вчинені Збройними силами Російської Федерації та її  політичним  і  військовим  керівництвом  під  час  останньої  фази  збройної  агресії

Російської   Федерації   проти   України,   яка   розпочалася   24   лютого   2022   року,   геноцидом Українського   народу.   ВРУ   звернулася   до   Організації   Об’єднаних   Націй,   Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської  Асамблеї  НАТО,  урядів  та  парламентів  іноземних  держав  щодо  визнання вчинення   Російською   Федерацією   геноциду   Українського   народу,   а   також   злочинів   проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Також  14  квітня  ВРУ  прийняла  постанову  №  2190-IX  «Про  Заяву  Верховної  Ради України про цінність свободи слова, гарантії діяльності журналістів і засобів масової інформації  під  час  дії  воєнного  стану».  Парламент  закликає  усі  органи  державної влади,  зокрема  правоохоронні  органи,  а  також  органи  місцевого  самоврядування забезпечити  захист  прав  журналістів  та  засобів  масової  інформації  під  час  воєнного  стану, невідкладно реагувати на відповідні звернення про порушення їх прав та гарантувати свободу слова як одну з найважливіших ознак демократичного суспільства.

15 квітня видана  постанова  Кабінету  Міністрів  України  (далі  –  КМУ)  №  448,  якою затверджено «Порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав  проти  України  у  період  дії  воєнного  стану».  Нею  передбачено,  що  зброя застосовуватиметься цивільними особами з урахуванням обстановки у взаємодії з відповідним командиром  з’єднання,  військової  частини  і  підрозділу  Збройних  Сил,  у  наступних   випадках: задля відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на військові та/або  цивільні об’єкти,  що охороняються; задля знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;  задля захисту цивільних осіб, військових та/або цивільних об’єктів від нападу; задля запобігання та/або припинення діяльності, затримання,   роззброєння   або   знешкодження   осіб,   причетних   до   збройної   агресії;   задля припинення  дій  осіб,  які  вчинили  або  вчиняють  правопорушення  тощо.  У  разі  індивідуальної самооборони  та  захисту  життя  і  здоров’я  інших  осіб  цивільні  особи  мають  право  самостійно приймати    рішення    про    застосування    вогнепальної    зброї    з    подальшим    обов’язковим повідомленням відповідному командиру з’єднання, військової частини і підрозділу Збройних Сил та/або правоохоронного органу.

Також  15  квітня  видана  постанова  КМУ  №  447,  якою  внесені  зміни  до  «Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», затвердженого постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 866. Під час дії на території  України  надзвичайного  або  воєнного  стану  рішення  про  надання  статусу дитини-сироти   або   дитини,   позбавленої   батьківського   піклування,   приймається,   зокрема, виконавчим органом міської, селищної, сільської ради за місцем проживання (перебування) або виявлення дитини з урахуванням документів, що підтверджують її статус. У разі коли свідоцтво про    загибель    батьків    відсутнє    або    смерть    батьків    не    зареєстрована    відповідними уповноваженими  на  те  органами,  дитині  надається  статус  дитини,  позбавленої  батьківського піклування,  до  моменту  документального  підтвердження  загибелі  батьків.  У  разі  наявності інформації  про  підстави  для  надання  дитині  статусу  дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої батьківського піклування, щодо дитини, яка перебуває на тимчасово окупованій території або за межами України, надання такій дитині відповідного статусу та встановлення над нею опіки або піклування  особою,  яка  перебуває  у  сімейних,  родинних  відносинах  (у  тому  числі  хрещеними батьками) може здійснюватися за місцем проживання (перебування) опікуна, піклувальника.

Того ж дня КМУ видано постанову № 446 «Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою  програмою  ООН  проекту  щодо  додаткових  заходів  із  соціальної підтримки  внутрішньо  переміщених  осіб».  В  рамках  реалізації  проекту  право  на виплату  додаткової  грошової  допомоги за  рахунок  коштів  Всесвітньої  продовольчої програми  ООН  мають  особи,  які  після  введення  воєнного  стану  перемістилися  з  території адміністративно-територіальної  одиниці,  на  якій  проводяться  бойові  дії  та  яка  визначена  в переліку, затвердженому розпорядженням КМУ від 06.03.2022 р., відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Виплата допомоги в рамках реалізації   проекту   здійснюється   додатково   без   подання   окремого   звернення   внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати   допомоги   на   проживання   внутрішньо   переміщеним   особам.   Виплата   допомоги здійснюватиметься у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більш як для трьох осіб.

15  квітня  КМУ  видано  постанову  №  445  «Про  реалізацію  спільного  з  Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проекту щодо додаткових заходів із соціальної  підтримки  внутрішньо  переміщених  осіб».  Нею  передбачено  виплату додаткової  грошової  допомоги  особам,  які  після  запровадження  воєнного  стану перемістилися з адміністративно-територіальних одиниць, на яких проводяться бойові дії та які визначені  в  переліку,  затвердженому розпорядженням  КМУ  від  06.03.2022  р.  Умови  виплати допомоги аналогічні до тих, які викладені у постанові КМУ № 446.

12 квітня КМУ видав постанову № 437, якою змінив постанову КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Замовник відтепер може здійснювати публічні закупівлі, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, з використанням електронної системи закупівель, у т.ч. із використанням електронних каталогів. У разі здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. гривень, без використання електронної системи закупівель замовник  обов’язково  дотримується  принципів  здійснення  публічних  закупівель,  не  вносить інформацію  про  такі  закупівлі  до  річного  плану  та  не  оприлюднює  в  електронній  системі закупівель  звіт  про  договір  про  закупівлю,  укладений  без  використання  електронної  системи закупівель.

16 квітня Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) у Facebook опублікувала роз’яснення  щодо  роботи  програми  «Доступні  ліки»  в  умовах  воєнного  стану. Нагадуємо,  що  за  цією  Програмою  можна  отримати  безоплатно  або  з  невеликою доплатою   препарати   проти   серцево-судинних   захворювань,  бронхіальної  астми, цукрового та нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, а також епілепсії. Рецепти на препарати при розладах психіки та поведінки виписують психіатри, на препарати для лікування епілепсії  – психіатри та неврологи.  Рецепт на  інсулін та ліки при нецукровому діабеті виписує ендокринолог,   а   також   сімейний   лікар,   якщо   раніше   пацієнт   отримав   план   лікування   у ендокринолога.  Рецепти  на  «Доступні  ліки»  виписує  сімейний  лікар,  терапевт  або  педіатр. Доступна також відеоверсія цього роз’яснення.

13 квітня Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) поширило своє роз’яснення щодо оплати праці державних службовців за роботу у вихідні   дні   (те   ж   саме   стосується   оплати   праці   посадових   осіб   місцевого самоврядування).

18 квітня НАДС  повідомило про відновлення роботи  Порталу  управління знаннями. Посадові  особи  місцевого  самоврядування  можуть  користуватися  Порталом  для пошуку програм за різноманітними напрямками підвищення рівня своєї кваліфікації та  датою.  Незабаром  розпочнеться  навчання  за  програмами  «Документ  як  форма писемного  публічного  мовлення»  та  «Практичний  курс  української  мови  (за  новою  редакцією українського правопису)».

Державна служба України з питань праці поширила відповідь на питання про те, чи можна взяти на облік у центрі зайнятості особу, котра переїхала з тимчасово окупованої  території,  якщо  у  неї  відсутня  трудова  книжка  та  вона  не  звільнена  з попереднього  місця  роботи.  Людині,  що  опинилась  у  такому  становищі,  необхідно стати  на  облік  як  внутрішньо  переміщеній  особі.  Зареєстрована  (взята  на  облік)  внутрішньо переміщена  особа,  котра  не  має  документів,  необхідних  для  надання  статусу  безробітного, отримає  цей  статус  без  вимог,  котрі  застосовуються  за  звичайної  процедури.  Поки  не  буде отримано  документи  та  відомості  про  періоди  її  трудової  діяльності,  заробітну  плату  (дохід), страховий стаж тощо, допомога по безробіттю цій особі призначатиметься у мінімальному розмірі, встановленому законодавством України на випадок безробіття.

Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) оприлюднило рекомендації щодо зарахування дітей до 1-го класу закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного часу.

Заходи підтримки для громад і громадян

 МОН  України  спільно  з  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської молоді розробило рекомендації «Шкільний сад. Основи екскурсознавства». Матеріали містять корисну інформацію про те, як педагоги можуть організувати та провести екскурсію для дітей і підлітків.

Міністерство    соціальної    політики    України    оприлюднило    Довідник,    у    якому презентовано перелік документів, які необхідно пред’явити для перетину державного кордону України чоловікам-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей та інших осіб.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з видавництвом «Ранок» розмістило у відкритому доступі книжку «Мінна безпека не без ПЕКа»,     у     якій     дітям     роз‘яснюються     основні     правила     поведінки з вибухонебезпечними предметами.

Вінницька ІТ-Академія оголошує конкурс «Громада успіху» для територіальних громад з    усієї    України    задля    створення    осередків    ІТ-освіти    із    гарантованим працевлаштуванням за наступними напрямками: програмування, автоматизоване тестування, ручне тестування, веб-дизайн, проєктний менеджмент та школа хакерів (для дітей від 6 до 16 років). Конкурс триватиме із 01 березня по 01 травня. Для участі у конкурсі потрібно  якнайскоріше  заповнити  анкету  за  цим  посиланням.  Більше  інформації  –  за  цим посиланням.

Оголошено конкурс мініпроєктів «Медіаосвіта як протидія військовим викликам» для закладів освіти, бібліотек, громадських організацій, ініціативних груп, приватних підприємців, які надають освітні послуги. Конкурсні проєкти можуть включати, але не обмежуватися,   проведенням   освітніх   семінарів,   тренінгів,   воркшопів,   таборів, створенням  шкільних  медіа,  освітнього  та  просвітницького  медіаосвітнього  контенту  для  ЗСУ, добровольчих формувань, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб (заняття, лекції, інфографіка тощо).  Анкету  слід  заповнити  до  02  травня  за  цим  посиланням.  Більше  інформації  –  за  цим посиланням.

Історичний  інститут  Centropa  вкотре  запрошує  вчителів,  викладачів,  музейних працівників із Північної Америки та Європи на 7-денну інтенсивну літню школу, котра пройде  у  Берліні.  Анкету  слід  заповнити  до  30  квітня  за  цим  посиланням.  Більше інформації – за цим посиланням.

«Креативна Європа» разом із Європейською Комісією оголошують конкурс в межах трьох   програм   –   культура,   медіа   та   міжсекторальна   співпраця   для   підтримки українських  митців  і  професіоналів  галузі  культури  й  захисту  культурної  спадщини. Більше інформації – за цим посиланням.

Програма    «Долучайся!»    підтримає    зареєстровані    організації    громадянського суспільства  (далі  –  ОГС)  національного,  регіонального  та  місцевого  рівня,  а  також незареєстровані   групи   й   громадські   ініціативи.   Мета   Програми   «Долучайся!»   – підвищити рівень обізнаності громадян у громадській діяльності. Тематичні пріоритети

Програми:  1)  інституційна  підтримка  для  організацій  національного  та  регіонального  рівня;  2) проектна  підтримка  для  вищеназваних  організацій. Конкурс  триватиме  до   15  травня.   Більше інформації – за цим посиланням.

«Тримаймо стрій» – конкурс задля підтримки волонтерських та ветеранських ініціатив,   який   оголосив   Міжнародний   фонд   «Відродження».   Мета   конкурсу   – допомогти волонтерським та ветеранським  організаціям посилити та зберегти свою інституційну  стійкість  й сприяти розбудові соціальної  згуртованості,  самоорганізації, взаємодопомоги,  відновленню  безпечного  середовища  у  громадах.  Пріоритети  конкурсу:  1) підтримка  волонтерів,  які  допомагають  людям  та  громадам,  що  перебувають  в  особливій небезпеці  –  на  фронті,  прифронтовій  зоні,  а  також  на  звільнених  територіях  (що  пережили окупацію);  2)  підтримка  волонтерів,  що  допомагають  людям  та  громадам,  що  перебувають  у відносній   безпеці,   у   тилу,   приймають   та   підтримують   вимушених   переселенців   та   інших постраждалих. Подати заявку можна до 23 травня за цим посиланням. Більше інформації – за цим посиланням.

Українсько-данський  молодіжний  дім  прагне  підтримувати  молодіжний  активізм  і волонтерство  в  Україні,  а  також  зв’язки  між  Данією  та  Україною,  які  сприятимуть розвитку  демократії  в  Україні  унаслідок  залучення  молоді,  її  самовираження  та культурного обміну. Гранти швидкого реагування – це грантова програма із загальним фондом у 150 000 євро, яка дозволяє Українсько-данському молодіжному дому надавати швидку фінансову   підтримку   для   розвитку   молодіжних   організацій,  громадянського  суспільства  та активістів  в  Україні.  Форма  заявки  доступна  за  цим  посиланням.  Більше  інформації  –  за  цим посиланням.

Центр  прав  людини  «ZMINA»  пропонує  підтримку  правозахисникам,  громадським активістам,      журналістам,      волонтерам,      представникам      органів      місцевого самоврядування,  котрі  опинилися  в  місцях  проведення  бойових  дій,  окупації,  були поранені та/або вимушені евакуюватися до інших регіонів України унаслідок воєнного вторгнення  Російської  Федерації.  Допомога  надається  у  межах  проєкту  «Підвищення  ролі  та захисту   правозахисників   в   Україні»,   який   реалізується   вищеназваним   Центром   спільно   із Нідерландським Гельсінським комітетом за фінансової підтримки Європейського Союзу. Потрібно заповнити заяву, котра доступна за цим посиланням. Більше інформації – за цим посиланням.

Проєкт DECIDE і МОН України запустили освітній чат-бот EducationUaBot для усіх, кому  необхідно  отримати  достовірну  інформацію  про  організацію  навчання  в умовах  війни.  У  ньому  батьки,  учні,  вчителі  і  керівники  закладів  освіти  знайдуть відповіді   на   свої   запитання.   Окрім   того,   там   можна   ознайомитися   із   листами- роз’ясненнями МОН України.

 

З повагою,

Директор Програми «U-LEAD з Європою» від GIZБастіан Файгель

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту