Топ теми:

Конкурс з проведення експертної оцінки землі

9 Лютого 11:00

Стрийська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земельної ділянок.
– Мета проведення робіт: проведення експертної оцінки земельних ділянок.
– Дані про земельні ділянки :
1. вул.Стефаника,19, м.Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради, площею 0,0199 га, кадастровий номер
4611200000:02:005:0016 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07);
2.вул.Вокзальна,154А ,м.Стрий Львівська обл на території Стрийської міської ради, площею 0,0138 га , кадастровий номер
4611200000:06:001:0023 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (код. КВЦПЗ 03.10)

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з
відбору виконавця послуг оцінки земельних ділянок» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу. Обов’язковими умовами є:
· Термін виконання робіт не більше 60 днів;
· Конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити інформацію про термін виконання, вартість виконання робіт з урахуванням
податку на додану вартість, калькуляції витрат пов’язаних з виконанням робіт;

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця

· заява про участь у конкурсі з відбору виконавця;
· проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема має бути зазначено вид документації з оцінки земель,
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник та перелік документів і матеріалів, які будуть
представлені за результатами виконаних робіт.

Кваліфікаційні вимоги до учасника

1. Кваліфікаційні критерії:
наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:
· Комп’ютери – не менше 4 (чотирьох) одиниць;
· Сканер формату А4 – не менше 1 (однієї) одиниці;
· Принтер формату А3 – не менше 1 (однієї) одиниці.
наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання тадосвід:
· кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
· посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінкиземельних ділянок;
· інформація щодо кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.
наявність в учасника аналогічних договорів:
· не менше 10 ( десяти) договорів;
· акти виконаних робіт до кожного з аналогічних договорів;
· листи – відгуки від замовників (не менше 3 листів з позитивним відгуком)
· Заповнену та підписану форму «Цінова пропозиція», згідно додатку 1.
· Лист погодження з умовами договору, згідно додатку 2.
· Згода на обробку персональних даних, згідно додатку 3.
· Відомості про учасника, згідно додатку 4.
· Заповнений проект договору, згідно додатку 5.
· Копія Статуту учасника або іншого установчого документу.
· Підтвердження права підписання договору.
· Копію ліцензії виконавця робіт на експертно-грошову оцінку земельної ділянки, яка має бути завірена підписом та
печаткою, або завірену копію іншого документа, який підтверджує право на виконання зазначених послуг/робіт.
Усі витрати учасника пов’язані з підготовкою документів пропозиції, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів
тощо та поданням пропозиції не відшкодовуються замовником, зокрема й у разі відміни закупівлі, визнання закупівлі такою, що не
відбулася та у разі відхилення пропозиції учасника.
Строк подання конкурсної документації: до 17.02.2023року
Поштова адреса, за якою подаються документи:
вул. Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, каб.19
Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 24.02.2023 року
Приміщення Стрийської міської ради за адресою:
вул. Шевченка.71 м. Стрий, Львівська область, 82400
Телефон для довідок: (03245)7-12-71

конкурс з експертної оцінки на 24.02.2023р

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту