Топ теми:

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго»

4 Вересня 17:04

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ
теплової енергії КП «Стрийтеплоенерго» – населення,
бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів.

Відповідно до ПКМУ № 291 від 3 квітня 2019 року « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року №869» та інших підзаконних документів КП «Стрийтеплоенерго» зобов’язане сформувати і затвердити тарифи на теплову енергію її виробництво, транспортування і постачання для всіх категорій споживачів , а також тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення та послуги з постачання гарячої води для бюджетних установ на період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року . При цьому з огляду на вимоги законодавства , зокрема статті 9 Закону України « Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» , слід зазначити , що нами розраховується тариф на послугу з постачання теплової енергії на 1 Гкал. Для споживачів, у яких відсутні засоби обліку теплової енергії обсяг споживання теплової енергії буде визначатися за затвердженою нормою питомого споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії і підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуг за фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря .
Останні економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію для всіх категорій споживачів та на послугу з постачання теплової енергії для населення були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради № 475 від 13 жовтня 2022 року.
Відповідно до статті 1п.1 Закону України №2479-IX від 29 липня 2022 року «Про особливості регулювання відносин на ринку природнього газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію ( її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, тому Комунальне підприємство « Стрийтеплоенерго» впродовж опалювального сезону 2022-2023 рр. економічно обґрунтовані тарифи не застосовувались. В опалювальному сезоні 2023-2024р . р. враховуючи зміни №3220-IX від 30.06.2023р. забороняється підвищення тарифів на енергію ( її виробництво, транспортування та постачання) для населення, послуги з постачання теплової енергії для населення. А підвищення тарифів для категорій бюджет, релігія та інші не забороняється.
Згідно проведених розрахунків структура тарифу на теплову енергію для населення , бюджетних установ , релігійних організацій та інших споживачів є такою:

         
       
       
   
Структура  тарифів на теплову енергію комунального  підприємства  “Стрийтеплоенерго”  
 
без ПДВ  
№    з/п Назва  показника Усього Для  потреб  населення Для  потреб  бюджетних  установ Для  потреб  релігійних  організацій Для  потреб  інших  споживачів  
І Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал  
1 Тарифи  на теплову енергію, у тому числі Х 2408,90 3838,95 3838,95 3838,95  
1.1 тарифи на виробництво теплової енергії Х 1796,30 3070,05 3070,05 3070,05  
1.2 тарифи на транспортування теплової енергії Х 577,49 733,80 733,80 733,80  
1.3 тарифи на постачання теплової енергії Х 35,10 35,10 35,10 35,10  
ІІ Структура  витрат на   теплову  енергію, тис. грн на рік  
1 Виробнича собівартість,у  т.ч. : 131178,39 88032,71 40485,58 122,86 2537,24  
1.1. витрати  на газ 79230,77 48770,03 28582,71 86,74 1791,29  
1. 2. матеріали, запчастини  та інші матер. ресурси 10504,43 7939,39 2406,9 7,3 150,84  
1. 3. вода 549,64 415,43 125,94 0,38 7,89  
1. 4. витрати  на електроенергію 7249,83 5479,52 1661,17 5,04 104,1  
1. 5. витрати  на оплату  праці 20587,53 15560,3 4717,25 14,34 295,64  
1. 6. відрахування  на соціальні  заходи 4529,24 3423,25 1037,81 3,15 65,03  
1. 7. амортизаційні  відрахування 4136,66 3126,55 947,84 2,88 59,39  
1.8. інші  витрати  собівартості 4390,29 3318,24 1005,96 3,0338 63,06  
2 Витрати  для компенсації  втрат ТЕ в теплових  мережах 11921,900 7680,8 3979,62 12,08 249,4  
3 Повна  собівартість 143100,29 95713,51 44465,20 134,94 2786,64  
4 Розрахунковий  прибуток, у т.ч. : 9253,03 4668,95 4301,47 13,05 269,56  
4.1. податок  на прибуток 1665,54 840,41 774,26 2,3500 48,52  
4.2. на  розвиток  виробництва 1863,49 0,00 1748,6 5,31 109,58  
4.3. інше  використання прибутку 5724,00 3828,54 1778,61 5,39 111,46  
5. Вартість  теплової  енергії  за відповідними  тарифами 152353,32 100382,46 48766,67 147,9938 3056,20  
6. Обсяг  реалізації  теплової  енергії власним  споживачам, Гкал 50916,07 38483,06 11666,47 35,406 731,13  
7. Обсяг  відпуску  ТЕ власним  споживачам, Гкал 56573,41 42758,95 12962,74 39,3381 812,378  
 
 
 
Структура  тарифів  на виробництво теплової  енергії комунального  підприємства “Стрийтеплоенерго”  
без ПДВ  
№    з/п Назва  показника Для  потреб  населення Для  потреб  бюджетних  установ Для  потреб  релігійних  організацій Для  потреб  інших  споживачів  
тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
І Тарифи  на виробництво  теплової  енергії 76807,91 1796,30 39796,23 3070,05 120,77 3070,05 2494,04 3070,05  
ІІ Структура  тарифів  на виробництво  теплової  енергії  
1 Виробнича собівартість  виробництва  теплової  енергії  власними  котельнями,у  т.ч. : 73235,45 1712,75 35999,64 2777,16 109,250 2777,21 2256,110 2750,59  
1.1 . витрати  на газ 48770,03 1140,58 28582,71 2204,99 86,74 2204,99 1791,29 2205,00  
1. 2. матеріали, запчастини  та інші матер. ресурси 2254,06 52,72 683,34 52,72 2,07 52,62 42,8200 52,71  
1. 3. вода 110,5 2,58 33,5 2,58 0,10 2,54 2,100 2,59  
1. 4. витрати  на електроенергію 2209,13 51,66 669,72 51,67 2,03 51,60 41,970 51,66  
1. 5. витрати  на оплату  праці 11692,3 273,45 3544,63 273,45 10,76 273,53 222,15 246,88  
1. 6. відрахування  на соціальні  заходи 2572,3 60,16 779,83 60,16 2,37 60,25 48,870 60,16  
1. 7. амортизаційні  відрахування 2810,33 65,72 851,97 65,72 2,59 65,84 53,390 65,72  
1. 8. інші  витрати  собівартості 2816,8 65,88 853,94 65,88 2,59 65,84 53,52 65,88  
2 Розрахунковий  прибуток, у т.ч. : 3572,46 83,55 3796,59 292,88 11,52 292,846 237,93 292,88  
2. 1. податок  на прибуток 643,04 15,04 683,38 52,72 2,07 52,6207 42,83 52,72  
2. 2. на  розвиток  виробництва 0 0,00 1673,22 129,08 5,08 129,137 104,86 129,08  
2. 3. інше  використання прибутку 2929,42 68,51 1439,99 111,09 4,37 111,09 90,24 111,08  
3. Вартість  теплової  енергії  за відповідними  тарифами 76807,91   39796,23   120,770   2494,04    
4. Тарифи  на виробництво теплової  енергії, грн/ Гкал           (без  ПДВ)    1796,30   3070,05   3070,05   3070,05  
5. Обсяг  відпуску  ТЕ власним  споживачам, Гкал 42758,95   12962,74   39,34   812,378    
 
 

 

 

 
     
     
       
Структура  тарифів на транспортування теплової  енергії комунального  підприємства  “Стрийтеплоенерго”  
 
без ПДВ  
№    з/п Назва  показника Для  потреб  населення Для  потреб  бюджетних  установ Для  потреб  релігійних  організацій Для  потреб  інших  споживачів  
тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал  
І Тарифи  на транспортування теплової  енергії 22223,73 577,49 8560,91 733,80 25,981 733,80 536,50 733,80  
ІІ Структура  тарифів на  транспортування  теплової  енергії  
1 Виробнича собівартість,у  т.ч. : 13509,3 351,04 4095,46 351,05 12,4309 351,10 256,66 351,05  
1. 2. матеріали, запчастини  та інші матер. ресурси 5685,33 147,74 1723,56 147,74 5,23 147,72 108,02 147,74  
1. 3. вода 304,93 7,92 92,44 7,92 0,28 7,91 5,79 7,92  
1. 4. витрати  на електроенергію 3270,39 84,98 991,45 84,98 3,01 85,01 62,13 84,98  
1. 4. витрати  на оплату  праці 2942,32 76,46 891,99 76,46 2,72 76,82 55,90 76,46  
1. 5. відрахування  на соціальні  заходи 647,31 16,82 196,24 16,82 0,59 16,66 12,3 16,82  
1. 6. амортизаційні  відрахування 286,48 7,44 86,85 7,44 0,26 7,34 5,44 7,44  
1. 7. інші  витрати  собівартості 372,51 9,68 112,93 9,68 0,3409 9,63 7,08 9,68  
2. Витрати  для компенсації  втрат ТЕ в теплових  мережах 7680,80 199,59 3979,62 341,12 12,080 341,19 249,4 341,12  
3. Повна  собівартість 21190,07 550,63 8075,08 692,16 24,511 692,28 506,06 692,16  
4. Розрахунковий  прибуток, у т.ч. : 1033,66 26,86 485,83 41,64 1,47 41,52 30,44 41,63  
4. 1. податок  на прибуток 186,06 4,83 87,45 7,50 0,27 7,63 5,48 7,50  
4. 2. на  розвиток  виробництва 0,00 0 75,38 6,46 0,23 6,50 4,72 6,46  
4. 3. інше  використання прибутку 847,60 22,03 323 27,69 0,97 27,40 20,24 27,68  
5. Вартість  теплової  енергії  за відповідними  тарифами 22223,73   8560,91   25,9809   536,50    
6. Тарифи  на транспортування теплової  енергії, грн/ Гкал           (без  ПДВ)    577,49   733,80   733,80   733,80  
7. Обсяг  реалізації  теплової  енергії власним  споживачам, Гкал 38483,06   11666,5   35,406   731,13    
 
 
Структура  тарифів на постачання теплової  енергії комунального  підприємства
“Стрийтеплоенерго”
без ПДВ
№    з/п Назва  показника Для  потреб  населення Для  потреб  бюджетних  установ Для  потреб  релігійних  організацій Для  потреб  інших  споживачів
тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал тис. грн. грн/ Гкал
І Тарифи  на постачання  теплової  енергії 1350,82 35,10 409,53 35,10 1,2429 35,10 25,66 35,10
ІІ Структура  тарифів на  постачання теплової  енергії
1 Виробнича собівартість,у  т.ч. : 1287,99 33,47 390,48 33,47 1,1829 33,41 24,47 33,47
1. 2. матеріали, запчастини  та інші матер. ресурси 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00  
1. 3. витрати  на електроенергію 0 0,00 0 0 0,0 0 0 0,00
1. 4. витрати  на оплату  праці 925,68 24,05 280,63 24,05 0,86 24,29 17,59 24,06
1. 5. відрахування  на соціальні  заходи 203,64 5,29 61,74 5,29 0,19 5,37 3,86 5,28
1. 6. амортизаційні  відрахування 29,74 0,77 9,02 0,77 0,03 0,85 0,56 0,77  
1. 7. інші  витрати  собівартості 128,93 3,35 39,09 3,35 0,10 2,91 2,46 3,36
2. Розрахунковий  прибуток, у т.ч. : 62,83 1,63 19,05 1,63 0,060 1,69 1,19 1,63
2. 1. податок  на прибуток 11,31 0,29 3,43 0,29 0,01 0,28 0,210 0,29  
2. 2. на  розвиток  виробництва 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00
2. 3. інше  використання прибутку 51,52 1,34 15,62 1,34 0,050 1,41 0,98 1,34
3. Вартість  теплової  енергії  за відповідними  тарифами 1350,82   409,53   1,2429   25,66  
4. Тарифи  на  постачання теплової  енергії, грн/ Гкал           (без  ПДВ)    35,10   35,10   35,10   35,10
5. Обсяг  реалізації  теплової  енергії власним  споживачам, Гкал 38483,06   11666,47   35,406   731,1  
 
                                       

 

В даний час послуги з постачання теплової енергії надаються мешканцям, в будинках яких відсутні прилади обліку теплової енергії. Так як згідно чинного законодавства для таких споживачів тариф за 1 кв.м  не розраховується , нами розраховане і підлягає затвердженню  питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання теплової енергії . На сьогоднішній день в 40 житлових будинках м.Стрия , опалювана площа яких складає  64189,09м2  відсутні прилади обліку теплової енергії.  Розрахунковий обсяг теплової енергії  на послугу з постачання теплової енергії  складає  8851 Гкал на опалювальний сезон .

Отже, плановане питоме споживання теплової енергії на послугу з постачання  теплової енергії для житлових будинків, в яких відсутні прилади обліку теплової енергії складає:

8851 Гкал : 6418 м2 = 0,138 Гкал/ м2 на опалювальний сезон (179 діб).

 

КП«Стрийтеплоенерго» надає послуги з постачання гарячої води бюджетним установам .

 

               Структура  тарифу на послугу з постачання гарячої води

                                 для бюджетних установ :

 

 

№ з/п

 

 

Назва показника

Усього на  послугу з постачання гарячої води
    тис.грн     

 

     грн/м3

 

1 Собівартість власної теплової енергії , врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії  споживачів 1929,16 189,15
2 Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води 213,26 20,91
3 Усього витрат на послуги 2142,42 210,06
4 Розрахунковий прибуток  усього , зокрема: 199,72 19,58
4.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 169,25 16,59
4.2 податок  на прибуток 30,47 2,99
5 Повна планована  собівартість послуг 2342,13  
6 Планований  тариф на послугу-всього  ( без  ПДВ)   229,64
7 Планований тариф на послугу-всього  ( з ПДВ)   275,57
8 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку , Гкал 550,75  
9 Обсяг холодної води для підігріву  , тис.куб м 10,199  

 

КП «Стрийтеплоенерго» виробляє також теплову енергію для потреб бюджетних установ на установках з використанням  альтернативних джерел енергії . Згідно внесених змін до Закону України «Про теплопостачання» №1959-VIII від 21.03.2017 року  в статті 20 зазначено , що тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання , що здійснюють її виробництво на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб установ та організацій , що фінансуються з державного чи місцевого бюджету , а також для потреб населення встановлюються на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу , вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів .

Зокрема , тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для потреб населення  за  1 Гкал буде складати  –      2229,26 (без пдв)

в т.ч.

на виробництво   –   1616,67 грн

транспортування –     577,49 грн

постачання           –       35,10 грн

 

Тариф на теплову енергію , яка вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії для  потреб бюджетних установ за   1 Гкал буде складати  –    3531,95 грн , (без пдв)

в т.ч.

на виробництво   –    2763,05 грн

транспортування –      733,80грн

постачання           –        35,10 грн

 

Тариф  на послугу з  постачання гарячої води на установках з використанням                     альтернативних джерел енергії для  потреб  бюджетних  установ

за 1куб м –     212,38 грн  (без  пдв).

 

                Рівень зростання  проектованих тарифів  до діючих (без пдв)

 

 з/п  

Категорія  споживачів

   Діючий  тариф

          (в грн)

 Проект тарифу

           (в грн)

         % росту
за 1 Гкал теплової енергії за 1м3 гарячої води за 1 Гкал теплової енергії за 1 м3 гарячої води за 1 Гкал теплової енергії за 1 м3 гарячої води
1 Населення  (теплова енергія) з використанням палива газ 2024,45 _ 2408,90 +18,99 _
3 Бюджетні  установи  з  використанням палива газ 3409,39 200,22 3838,95 229,64 +12,6     +8,7
4 Релігійні організації з  використанням палива газ 3506,48 3838,95 +9,48
5 Інші споживачі з  використанням палива газ 3506,48 3838,95 +9,48
6 Бюджетні  установи  з використанням  теплової енергії виробленої на установках з використанням  альтернативних джерел енергії  

3126,64

 

184,53

 

3531,95

 

212,38

 

   +8,6

 

 

    +9

7 Населення   з використанням  теплової енергії виробленої на установках з використанням  альтернативних джерел енергії  

1864,18

 

2229,26

 

   

 +8,4

               

 

Слід зазначити що згідно з Законом України №2479-IX від 29 липня 2022року «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» статтею 1 п.1 передбачено, що протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для категорії споживачів населення тарифів на теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Тобто, з початком опалювального сезону 2023-2024 рр. розрахунок за теплову енергію для категорії споживачів населення , за послугу з постачання теплової енергії буде проводитися згідно тарифів, які діяли на час впровадження воєнного стану 23 лютого 2022року і були затверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради №328 від 7 жовтня 2021 року та рішенням №374 від 4 листопада 2021року.
Пропозиції та зауваження просимо надавати протягом 10 днів з дня повідомлення даної інформації на сайті Стри йської міської ради в управління житлово-комунального господарства , та в КП Стрийтеплоенерго» , тел. 7-02-44, електронна адреса str_tep@ukr.net

 

Адміністрація КП «Стрийтеплоенерго»

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту