Топ теми:

П О В І Д О М Л Е Н Н Я Товариства з обмеженою відповідальністю «Грінера Стрий» про намір затвердження інвестиційної програми на 2024 рік

29 Грудня 14:00

Товариство з обмеженою відповідальністю «Грінера Стрий» на виконання Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, який затверджено постановою Кабінет Міністрів України від 08.09.2023 №800 повідомляє про намір затвердження інвестиційної програми на 2024 рік.
З більш детальною інформацією можна ознайомитись за адресою:
Львівська обл., м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 32А.
Пропозиції та зауваження щодо проекту інвестиційної програми просимо подавати у письмовому вигляді протягом 14 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення на офіційному сайті Стрийської міської ради Львівської областізаадресою: 82402, Львівська область, м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 32А або на електронну пошту ТОВ «ГрінераСтрий»: greenera.strij@gmail.com.

З повагою
директор ТОВ «ГрінераСтрий» Богдан Михалусь

 

Проект інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю «ГрінераСтрий» на 2024 рік

 

Додаток 1
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм

суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)

РОЗРОБЛЕНО:
Директор ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ»
(найменування посади керівника суб’єкта
господарювання)
______________________ Богдан МИХАЛУСЬ
(підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
“29” грудня 2023 року ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення _________________________________

________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
від ____________ N _____
ПОГОДЖЕНО:
________________________________________
(найменування посади керівника підрозділу в сфері
житлово-комунального господарства органу місцевого
самоврядування)
__________ __________________________
(підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
“___” ____________ 20__ року ПОГОДЖЕНО:
________________________________________
(найменування посади керівника підрозділу в сфері
економіки органу місцевого самоврядування)

__________ __________________________
(підпис) (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
“___” ____________ 20__ року

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»
на 2024 рік

Зміст інвестиційної програми
1) титульний аркуш;
2) зміст інвестиційної програми;
3) інформаційна картка суб’єкта господарювання до інвестиційної програми;
4) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми;
5)план-графік використання коштів для виконання інвестиційної програми;
6) фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців розраховані відповідно до структури чинних та/або планованих тарифів і залучених коштів під час провадження господарської діяльності та з обов’язковим визначенням джерел фінансування заходів цієї інвестиційної програми;
7) пояснювальна записка;
8) опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди.
9) письмове техніко-економічне обґрунтування необхідності отримання позики, кредиту, затверджене суб’єктом господарювання;
10) графік погашення відсотків за користування позикою та основної суми запозичення;

 

Додаток 2
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних

програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб’єкта господарювання до інвестиційної програми на
2024 рік
Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Найменування суб’єкта господарювання (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб – підприємців)  Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ»
Рік заснування  2021
Форма власності  приватна
Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб – підприємців)  82402, Львівська обл., м. Стрий,
вул. Богдана Хмельницького, буд.32А
Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків* (для фізичних осіб – підприємців)  44392300
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника суб’єкта господарювання, посада  Михалусь Богдан Миронович
Телефон, електронна адреса  +380668508350, greenera.strij@gmail.com
Балансова вартість активів, тис. грн
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн  501,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)  0

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми  придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані на реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення Стрийського полігону твердих побутових відходів, оновлення основних засобів, підвищення якості надання послуг
Строк реалізації інвестиційної програми  2024 рік
Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності)

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн  5 277 847,92
власні кошти  2 612 847,92
позичкові кошти  2 665 000,00
залучені кошти
бюджетні кошти
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Розроблення проєктної та технічної документації  2 511 800,00
Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів  2 766 047,92
Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів
Підвищення якості та обсягів надання послуг

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Чиста приведена вартість
Внутрішня норма дохідності
Дисконтований період окупності
Індекс прибутковості
 

Директор

(найменування посади керівника
суб’єкта господарювання)

 ________________________
(підпис)
Богдан МИХАЛУСЬ
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

Пояснювальна записка

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНЕРА СТРИЙ» засноване у 2021 році та зареєстроване у місті Стрий, Львівської області по вулиці Богдана Хмельницького, 32А. 12 травня 2021 року, на виконання рішення Стрийської міської ради від 29 квітня 2021 року №320 та рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 28 квітня 2021 року №139 між Товариством з обмеженою відповідальністю ГРІНЕРА СТРИЙ» та Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств укладено договір управління Стрийським полігоном твердих побутових відходів. Як вже неодноразово могли переконатись і мешканці міста Стрий і представники органів місцевого самоврядування ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» докорінно змінила підхід до операцій з видалення побутових відходів на Стрийському полігоні твердих побутових відходів та впроваджує у своїй роботі європейські та американські підходи до таких операцій. Керівник ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» більше 12 років працював в Сполучених Штатах Америки саме у сфері видалення побутових відходів, а тепер втілює всі здобуті знання та навички у рідній Україні, задля покращення екологічної системи нашої держави.
Водночас, у зв’язку із необхідністю встановлення тарифу на видалення побутових відходів та затвердженням Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами, ТОВ «ГРІНЕРА СТРИЙ» необхідно затвердити інвестиційну програму для реалізації заходів з оновлення основних засобів, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення Стрийського полігону твердих побутових відходів.

 

Опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний періоди;
Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими;
Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з наданням комерційних пропозицій (не менше двох) та/або посилання на тендери, що відбулися через систему Prozorro на аналогічні товари, роботи чи послуги;
1. З метою покращення роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів необхідно здійснити купівлю бульдозера CATERPILLAR вартістю 2 665 000,00 грн (два мільйони шістсот шістдесят п’ять тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманою комерційною пропозицією та посиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro(UA-2020-08-05-004403-a, UA-2020-04-15-000012-c).

2. З метою уникнення форс-мажорних ситуацій необхідно здійснити перенесення напірної каналізації, яка проходить по території Стрийського полігону твердих побутових відходів. Відповідно, необхідно розробити проектно-кошторисну документацію по перенесенню напірної каналізації діаметром 300мм і довжиною 1,35 км. Вартість вказаної проектно кошторисної документації становить 143 800,00 грн (сто сорок три тисячі вісімсот гривень 00 коп.). Крім цього, для можливості розроблення проектно-кошторисної документації необхідно провести геодезичну зйомку та геологію вартість яких становить 58 000,00 грн (п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманими комерційними пропозиціями.

3. Для належного приймання побутових відходів необхідно здійснити перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ), яка проходить через Стрийський полігон твердих побутових відходів. Для можливості проведення таких робіт необхідно розробити проектно-кошторисну документацію. Вартість проектно-кошторисної документації на перенесення високовольтної лінії електропередач (двоколова ПЛ-110кВ) становить 560 000,00 грн (п’ятсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується отриманими комерційними пропозиціями.

4. Для послідовної, системної та належної роботи Стрийського полігону твердих побутових відходів виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію полігону. Вартість такої проектно-кошторисної документації становить на реконструкцію Стрийського полігону твердих побутових відходів становить 1 400 000,00 грн (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується посиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro. (UA-2019-11-08-002322-b, UA-2023-04-07-005970-a).

5. З метою дотримання вимог екологічного законодавства України та значними змінами у роботі полігону необхідно провести оцінку впливу на довкілля Стрийського полігону твердих побутових відходів. Вартість таких робіть становить 350 000,00 грн (триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.). Вартість підтверджується посиланнями на тендери, що відбулися через систему Prozorro (UA-2021-05-28-002008-c, UA-2023-10-02-010331-a, UA-2019-04-05-001665-b)

 

Техніко-економічне обґрунтування необхідності отримання кредиту

Яка саме сума фінансування потрібна? 2 665 000,00 гривень.
Бажаний строк фінансування 12 місяців.
Графік погашення Рівними частинами (класичний).
На які саме цілі необхідне фінансування? Придбання основних засобів – бульдозера Caterpillar D6
Вкажіть вид основних засобів, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів та їх стислий опис (обладнання/СГТ/автотранспорт):

бульдозер Caterpillar

 

В якій страховій компанії плануєте застрахувати

заставу (основні засоби, які будуть придбані за

рахунок кредитних коштів)?

відсутня
Варіант страхування: Заставна вартість
Вкажіть ринкову вартість основних засобів, які будуть придбані за рахунок кредитних коштів(приблизно) 2665000 грн

 

Вкажіть, хто буде поручителем(-ями) МИХАЛУСЬ БОГДАН МИРОНОВИЧ
ІПН: 2391319936
Вкажіть параметри майна, яке є у власності поручителя(-ів): Транспорт:

• марка: TOYOTA, модель: LAND CRUISER 200, рік випуску: 2018

Скільки ще співробітників буде прийнято у бізнес після отримання фінансування? 6
Які плануються обсяги продажів бізнесу на рік після отримання фінансування? 36700000 грн

 

Яка планується кількість покупців на рік після

отримання фінансування?

60 шт

 

 

 

Графік погашення відсотків за користування кредитом та основної суми запозичення
тіло відсотки платіж загалом залишок боргу

тіло відсотки платіж загалом залишок боргу
1 222 083,33 15 545,83 237 629,17 2 442 916,67
2 222 083,33 14 250,35 236 333,68 2 220 833,33
3 222 083,33 12 954,86 235 038,19 1 998 750,00
4 222 083,33 11 659,38 233 742,71 1 776 666,67
5 222 083,33 10 363,89 232 447,22 1 554 583,33
6 222 083,33 9 068,40 231 151,74 1 332 500,00
7 222 083,33 7 772,92 229 856,25 1 110 416,67
8 222 083,33 6 477,43 228 560,76 888 333,33
9 222 083,33 5 181,94 227 265,28 666 250,00
10 222 083,33 3 886,46 225 969,79 444 166,67
11 222 083,33 2 590,97 224 674,31 222 083,33
12 222 083,33 1 295,49 223 378,82 0,00
Разом за 2024 рік 2 665 000,00 101 047,92 2 766 047,92
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту