Топ теми:

ПОВІДОМ ЛЕННЯ про намір здійснити зміну тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024 рік по КП «Стрийводоканал»

22 Листопада 10:26

На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5червня 2018 року № 130 комунальне підприємство «Стрийводоканал» доводить до відома споживачів про намір здійснити підвищеннятарифівна централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у 2024 році.
З метою забезпечення відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,уповноваженим органом щороку здійснюється перегляд тарифів та їх структури, згідно постанови КМУ від 01.06.2011р. №869.

Введені в дію з 01.01.2023року діючі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведеннязатверджені рішенням виконавчого комітету Стрийської міської ради від 22.12.2022р. № 592 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» та складають для всіх категорій споживачів:
– водопостачання – 25,09 грн./м3 (з ПДВ),
– водовідведення – 18,76грн./м3(з ПДВ).

Обґрунтуваннянеобхідності перегляду тарифівна послуги централізованого водопостачання тацентралізованого водовідведення

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги» визначено повноваження органів місцевого самоврядування у частині встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги, у тому числі на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території м.Стрий надає КП «Стрийводоканал».
Враховуючи підвищення тарифів на енергоносії, зростання цін на матеріально-технічні ресурси, перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведенняіприведенняїх до економічно обґрунтованого рівня,є об’єктивною необхідністю. Діючі тарифи на централізоване водопостачання у 2024 році по централізованому водопостачанні відшкодовували б тільки 85,2% планової собівартості, а по централізованому водовідведенню – тільки – 92,9%.
.

Загальний розмір планових тарифів, поданих до виконавчого комітету
Стрийської міської ради на 2024 рік за розрахунками підприємства

 

Послуга Діючийтариф грн/м3

(з ПДВ)

Плановий тариф  грн/м3

(з ПДВ)

Збільшення планового тарифу, % Розмір

збільшення у грн. планового тарифу  по відношенню до діючого тарифу, грн.

Централізоване водопостачання 25,09 29,46 17,42 +4,37
Централізоване

водовідведення

18,79 20,22 7,78 +1,46
Разом 43,88 49,68 13,3 +5,83

Структура тарифів на централізоване водопостачання

та централізоване водовідведення КП “Стрийводоканал” на 2024 рік

(без ПДВ)

№ п/п Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис.грн.     на рік грн/м тис.грн.     на рік грн/м
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 37447,32 22,224 24893,75 15,244
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 16033,03 9,515 5346,67 3,274
1.1.1 покупна вода 0,00 0,000 0,00 0,000
1.1.2 електроенергія 10933,50 6,489 2181,65 1,336
1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 5099,53 3,026 3165,02 1,938
1.2 прямі витрати на оплату праці 8222,30 4,880 8779,90 5,377
1.3 інші прямі витрати 6774,55 4,021 5556,78 3,403
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 1808,91 1,074 1931,58 1,183
1.3.2 амортизація необоротних активів виробничого призначення 2726,54 1,618 2658,50 1,628
1.3.3 інші прямі витрати 2239,10 1,329 966,70 0,592
1.4 Загальновиробничі витрати 6417,45 3,809 5210,41 3,191
1.4.1 витрати на оплату праці 3934,60 2,335 2623,06 1,606
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 865,61 0,514 577,07 0,353
1.4.3 амортиційні відрахування 61,32 0,036 39,90 0,024
1.4.4 інші витрати 1555,92 0,923 1970,37 1,207
2 Адміністративні витрати 3871,59 2,298 2581,07 1,581
2.1 витрати на оплату праці 2490,83 1,478 1660,56 1,017
2.2 відрахування на соціальні заходи 547,98 0,325 365,32 0,224
2.3 амортиційні відрахування 119,00 0,071 79,30 0,049
2.4 інші витрати 713,78 0,424 475,88 0,291
3 Витрати на збут 0,00 0,000 0,00 0,000
4 Інші операційні витрати 43,90 0,026 39,20 0,024
5 Фінансові витрати 0,00 0,000 0,00 0,000
6 Усього витрат повної собівартості 41362,81 24,548 27514,02 16,849
7 Планований прибуток 0,00 0,000 0,00 0,000
7.1 податок на прибуток 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2 чистий прибуток, у тому числі: 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2.1 дивіденди 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2.2 резервний фонд (капітал) 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,000 0,00 0,000
7.2.4 інше використання прибутку (поповнення обігових коштів) 0,00 0,000 0,00 0,000
8 Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період 0,00 0,000 0,00 0,000
9 Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами 41362,81 27514,02
10 Обсяг водопостачання споживачам усього

(тис. куб. м),

у т. ч. на потреби:

1685,0 1633,0
10.1 населення 1450,0 1323,0
10.2 бюджетних установ 100,0 115,0
10.3 інших споживачів 135,0 195,0
10.4 інших водопровідно-каналізаційних господарств 0,0 0,0
11 Середньозважений тариф 24,55 16,85

Основними причинами необхідності перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2024 рік є:

  • зростання вартості електроенергії;
  • зростання податкового зобов’язання;
  • зростання цін на сировину та матеріали;
  • зростання вартості послуг сторонніх організацій.

 

Перегляд тарифів на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення дозволить КП «Стрийводоканал»стабілізувати фінансовий стан підприємства, підвищити рівень організації робіт у сферіцентралізованого водопостачання та централізованого водовідведенняі в повному обсязі виконувати свої фінансові зобов’язання по оплатіобов’язкових платежів до бюджету, заробітної плати, послуг сторонніх організацій.

У разі наявності зауважень та пропозицій, просимо звертатися до 06.12.2023 року за адресою: 82400, Львівська область, Стрийський район, м.Стрий, вул. Нижанківського, буд 49.

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту