Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ “ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА” (с.Кавське)

9 Грудня 8:49

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВ “ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА”

код згідно з ЄДРПОУ 43593050

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження:Україна,  04071 м. Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 14, офіс 4.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Метою планованої діяльності є вилучення додаткових обсягів природного газу із надр Гаївського газоконденсатного та Грудівського газового родовищ, його компримування і подача в газотранспортну систему України для забезпечення потреб споживачів в природному газі.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність – будівництво І-ї ступені дотискної компресорної станції (ДКС) на базі компресорної установки гвинтового типу Waukesha H24GL LCR Frick SGCH-3515. Вона призначена для дотискування природного газу, що поступає на УКПГ Гаї і його подачі на вже існуючу другу ступінь компримування ДКС.

Газ на проектовану компресорну установку відбирається з існуючого всмоктувального колектора ДКС, компримується і подається на вже існуючу другу ступінь компримування. Для забезпечення роботи компресорної установки передбачений відбір і подача паливного газу з улаштуванням вузла обліку на площадці ДКС.

Технічна альтернатива 2

Планована діяльність – будівництво І-ї ступені дотискної компресорної станції (ДКС) на базі двох компресорних установок Ajax DPC2802LE. Вона призначена для дотискування природного газу, що поступає на УКПГ Гаї і його подачі на вже існуючу другу ступінь компримування ДКС.

Газ на проектовану компресорну установку відбирається з існуючого всмоктувального колектора ДКС, компримується і подається на вже існуючу другу ступінь компримування. Для забезпечення роботи компресорної установки передбачений відбір і подача паливного газу з улаштуванням вузла обліку на площадці ДКС.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Львівська обл., Стрийський р-н, Стрийська міська ТГ, с. Кавське, вул. Стрийська, 1в

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Альтернативний варіант відсутній, оскільки можливість впровадження існує тільки в комплексі із застосуванням діючого обладнання та комунікаційУКПГ Гаї.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:забезпечення енергоресурсами, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів. Під’єднання Опарівського УПГ до магістрального газопроводунадає можливість збільшити показники видобування вуглеводнів, позитивно вплине на забезпечення газом промислових підприємств та населених пунктів, а також на розвиток інфраструктури району.
 2. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Максимальна продуктивність споруджуваної І-ї ступені ДКС – 150 тис. нм3/добу.Робочий тиск на вході І-ї ступені ДКС – 0,1…0,15 МПа (надл.)Робочий тиск на виході з І-ї ступені ДКС – 0,8…1,0 МПа (надл.)Склад технологічного обладнання споруджуваної МДКС:-         вузол підключення до діючого газопроводу із запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА;-         І-ша ступінь дотискної компресорної станції (ДКС) на базі компресорної установки гвинтового типу Waukesha H24GL LCR Frick SGCH-3515 з трубопровідною обв’язкою, запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА;-         вузол обліку паливного газу (на базі звужувального замірного пристрою і обчислювача витрати типу «Флоутек»);-         система технологічних трубопроводів із запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА.6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:6.1. щодо технічної альтернативи 1 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Обмеження планованої діяльності полягає у: – для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ; – для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу;- дотримання санітарно-епідеміологічних норм; – акустичне забруднення, розрахунковий гранично допустимий рівень якого, на межі житлової забудови менший допустимого рівня шуму на території населених місць.6.2. щодо технічної альтернативи 2– Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Обмеження планованої діяльності полягає у: – для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ; – для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу; – дотримання санітарно-епідеміологічних норм; 6.3. щодо територіальної альтернативи 1 –Обмеження планованої діяльності полягає у дотриманні нормативного стану навколишнього середовища. 6.4. щодо територіальної альтернативи 2– не розглядається. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:7.1. щодо технічної альтернативи 1 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ. щодо технічної альтернативи 2 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтовного та водного середовищ.7.2. щодо територіальної альтернативи 1– не розглядається.щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

8.1. щодо технічної альтернативи 1

клімат і мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми;

повітряне – під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, , при зварювальних, різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації – викиди від технологічного обладнання;

водне – негативний вплив не очікується;

ґрунт – при будівництві об’єкту очікується незначний тимчасовий негативний вплив; при експлуатації – вплив відсутній;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;

навколишнє соціальне середовище (населення) – негативний вплив не очікується;

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

У процесі будівництва проектованого об’єкта утворюватимуться тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до побутових, передаються комунальному підприємству згідно укладених договорів. Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію для подальшого поводження з ними.

8.2. щодо технічної альтернативи 2:

клімат і мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми;

повітряне – під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, , при зварювальних, різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації – викиди від технологічного обладнання;

водне – негативний вплив не очікується;

ґрунт – при будівництві об’єкту очікується незначний тимчасовий негативний вплив; при експлуатації – вплив відсутній;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не очікується;

навколишнє соціальне середовище (населення) – негативний вплив не очікується;

навколишнє техногенне середовище – пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкта відсутні.

У процесі будівництва проектованого об’єкта утворюватимуться тверді відходи. Тверді побутові відходи (ТПВ) і безпечні відходи, прирівняні до побутових, передаються комунальному підприємству згідно укладених договорів. Небезпечні відходи, будуть передаватися за договорами спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію для подальшого поводження з ними.

8.3. щодо територіальної альтернативи 1–Львівська обл., Стрийський р-н, Стрийська міська ТГ, с. Кавське, вул. Стрийська 1в

8.4. щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 14частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
 2. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – відсутня.
 3. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.
 4. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

 

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

79026, Львівська область, м. Львів, вул.Стрийська,98

тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту