Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПІДЖІ»

23 Серпня 17:31

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮПІДЖІ»

Код за ЄДРПОУ – 38862560

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Україна, 11500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Толстого, будинок 5,

контактний номер тел.: +380414248852, +380674409283

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю є будівництво та подальша експлуатація автозаправного комплексу (АЗК) з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) в м. Стрий Стрийського району Львівської області. На планованому АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: трьох марок бензину – А-92, А-95, А-95 преміум (П), двох марок дизельного пального та суміші скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. В будівлі АЗК заплановано облаштування пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, кафе та магазину з продажу супутніх товарів.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та АГЗП середньої потужності на 250 заправок на добу нафтопродуктами (бензин, дизпаливо) та 100 заправок на добу СВГ пропан-бутан. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено в двох підземних резервуарах об’ємом 50+55 м3, які поділені на секції в т. ч. 5 м3 – резервна секція для аварійного зливу нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу планується в одному підземному резервуарі об’ємом 19,9 м3.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 розглядається питання, щодо будівництва АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) з наземним резервуаром зберігання скрапленого вуглеводневого газу, аналогічним обладнанням та потужністю.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Будівництво АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв і пасажирів та АГЗП передбачається за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, м. Стрий. Кадастрові номери земельних ділянок під розміщення АЗК: 4611200000:04:020:0203, 4611200000:04:020:0201. Земельні ділянки знаходяться у власності ТОВ «ЮПІДЖІ» відповідно до договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається у зв’язку з наявністю права власності на користування земельними ділянками і відсутністю ділянки в даному районі, що є прийнятною для провадження даної планованої діяльності.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Будівництво автозаправного комплексу має ряд соціально-економічних переваг, серед яких: створення нових робочих місць для місцевого населення, здійснення надходжень у бюджет за рахунок сплати підприємством податків, забезпечення користувачів пальним з високими показниками якості, розвиток інфраструктури населеного пункту при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів. Територія будівництва АЗК вільна від безпосередньої близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного призначення, пам’яток архітектури, історії і культури.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

З метою реалізації планованої діяльності в межах земельної ділянки загальною площею 0,6950 га передбачається розміщення: одноповерхової будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, кафе та магазином з продажу супутніх товарів площею забудови 632,1 м2; 2-х підземних секційних металевих резервуарів об’ємом 50 + 55 м3, в т. ч. 5 м3 для аварійного зливу нафтопродуктів для зберігання бензину і дизельного палива; вузлу зливу палива; п’яти двосторонніх паливо роздавальних колонок (ПРК), дві з яких комбіновані з СВГ (мультиколонки); металевого резервуару об’ємом 19,9 м3 для зберігання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з паливо-приймальним вузлом СВГ (типу «європістолет») та ПРК СВГ; закритої трансформаторної підстанції (ЗТП); дизель-генератору для резервного електропостачання; 2-х стійок для зарядки електромобілів; сервісної колонки (повітря), навісів над ПРК та над ПРК СВГ; майданчику автозаправних цистерн (АЦ) РМП; майданчику АЦ СВГ; вказівників «В’їзд» та «Виїзд»; рекламних стел та флагштоків; сепаратору нафтопродуктів; підземного резервуару накопичувачу води об’ємом 50 м3; площадки тимчасового зберігання автотранспорту; площадки пожежного інвентаря; майданчика для тимчасового зберігання відходів.

Планована кількість заправок становить: бензин та дизпаливо – 250 автомобілів на добу, СВГ – 100 автомобілів на добу. Річний об’єм реалізації палива складає: бензин – 1050 м3, дизпаливо – 1120 м3, СВГ – 1400 м3. Доставка пального здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз’ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання бензину і дизельного палива передбачено в 2-х підземних двостінних металевих резервуарах об’ємом 50+55 м3, які поділені на секції  в т. ч. 5 м3 – резервна секція для аварійного зливу нафтопродуктів. Резервуари виконані з подвійною оболонкою типу «термос» та обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Зберігання скрапленого вуглеводневого газу планується в одному металевому резервуарі об’ємом 19,9 м3.

Інженерне забезпечення – згідно технічних умов: водопостачання – централізоване – від міської мережі; водовідведення господарсько-побутових стоків від будівлі АЗК – централізоване в міську каналізаційну мережу, водовідведення стічних вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами на очисні споруди стічних вод. Електропостачання – від закритої трансформаторної підстанції  (ЗТП).

Режим роботи АЗК – 360 робочих днів, цілодобовий, в три зміни. Термін експлуатації будинку АЗК з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів – 60 років. Термін експлуатації резервуарів – 40 років.

Термін виконання будівельних робіт становить 7 місяців.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При провадженні планової діяльності необхідним фактором є: дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального рівня звукового тиску; забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу об’єкта на здоров’я; проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки; вжиття заходів захисту резервуарів від корозії; дотримання вимог чинного санітарно-епідеміологічного законодавства.

При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами: «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р., №309), «Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затверджені наказом МОЗУ від 14.01.2020 р. №52, зареєстровані у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439), Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. №173), ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затверджені наказом МОЗ від 17.03.2011 р. №145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №457/19195), ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1, з урахуванням збільшення території для розміщення наземного технологічного обладнання та в наслідок цього, зменшення території для облаштування зелених зон й з урахуванням вжиття додаткових заходів щодо вибухо- та пожежної безпеки для наземного резервуару СВГ.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями та спорудами.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

щодо технічної альтернативи 1.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

З урахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його будівництва передбачені наступні заходи: облаштування дільниці штучною мережею блискавковідводу; удосконалення дорожнього покриття після проведення будівельних та монтажних робіт, а також нанесення необхідної дорожньої розмітки; вивезення зайвого насипного ґрунту, що утворюється при будівництві; забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення комплексу; під’єднання об’єкту до інженерних мереж; забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів відходів з території об’єкта.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1, окрім вивезення зайвого насипного ґрунту, який виймається при облаштування котловану для встановлення підземного резервуару, та включаючи захист наземного резервуару від нагрівання сонячними променями шляхом фарбування у білий або сріблястий колір або водяне охолодження, в т. ч. облаштування замкнутого обвалування або захисної стінки із негорючих матеріалів (цегли, бутобетону, бетону тощо) висотою не менше 1 м

щодо територіальної альтернативи 1.

Вертикальне планування території та влаштування під’їзних доріг і шляхів до об’єкту, організація відведення дощових і талих вод, захист від несприятливих природних і антропогенних явищ.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат. Виконання будівельних та монтажних робіт та подальша експлуатація АЗК не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Повітряне середовище. В процесі виконання будівельних робіт передбачається незначний, тимчасовий вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час виконання зварювальних і фарбувальних робіт, різання металу, переміщення сипучих мас та роботі спецтехніки.

При експлуатації АЗК потенційними джерелами впливу на повітряне середовище є: технологічне обладнання АЗК – дихальні клапани підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, заправний майданчик (ПРК), технологічні процеси з АГЗП (зливна струбцина, запобіжний клапан на резервуарі зберігання СВГ, заправна струбцина), резервний дизель-генератор та автотранспорт який маневрує територією АЗК. При експлуатації об’єкту будуть здійснюватися викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, парів бензину, вуглеводних насичених, пропану, бутану, речовин у вигляді твердих суспендованих частинок, акролеїн, а також вуглецю діоксиду, азоту (1) оксиду, метану.

Акустичне середовище. При проведенні будівельних робіт та експлуатації об’єкту буде здійснюватися незначний акустичний вплив, який очікується в межах допустимих значень.

Водне середовище. Під час виконання будівельних робіт та експлуатації об’єкту не передбачається забір води з поверхневих і підземних водних джерел і скидання стічних вод у водні об’єкти. Технологічні рішення не передбачають впливу на гідрологічний та хімічний режим підземних вод.

Геологічне середовище. Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт та не впливатиме на основні елементи геологічної структурно-тектонічної будови й не викликатиме активації ендогенних й екзогенних явищ природного та техногенного походження.

Ґрунти, земельні ресурси. Провадження планованої діяльності передбачається в межах земельної ділянки площею 0,6950 га, використання додаткових земельних ресурсів не планується. Вплив на ґрунти під час виконання будівельних робіт полягатиме в порушенні верхнього шару ґрунту та виїмці ґрунтової маси в процесі встановлення підземних резервуарів. При експлуатації об’єкту вплив можливий за рахунок тимчасового накопичення відходів та у випадку аварійних проливів нафтопродуктів.

Ландшафт. Планованої діяльність не призведе до зміни існуючого ландшафту території.

Рослинний і тваринний світ. Негативний вплив на видове та популяційне різноманіття тваринного та рослинного світу не передбачається. Представників флори та фауни, які входять до переліків охоронних видів, зокрема до Червоної та Зеленої книг України, переліку регіонально-рідкісних видів флори та фауни та інших переліків видів флори та фауни, що підлягають охороні відповідно до міжнародних договорів безпосередньо на території планованої діяльності не зафіксовано. На планованій території не помічені шляхи міграції птахів та тварин, не спостерігаються нерестовища риби.

Об’єкти природно-заповідного фонду. Територія розміщення планованої діяльності не відноситься до території та об’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель природно заповідного фонду України, територій та об’єктів, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єктів комплексної охорони.

Культурна спадщина. В районі розміщення планованого об’єкта відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури. Вплив не передбачається.

Навколишнє соціальне середовище. Провадження планованої діяльності буде мати позитивний характер, обумовлений забезпеченням населення та суб’єктів господарювання паливними матеріалами та робочими місцями, сприянням розвитку бізнесу, наповненням бюджету, розвитком інфраструктури.

Здоров’я населення. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечать дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства. Вплив знаходитиметься в межах доступних нормативних значень.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1 з урахуванням збільшення кількість викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин за рахунок збільшення операцій, щодо наповнення ємностей СВГ та виключаючи додатковий вплив планованої діяльності на ґрунти, що передбачає порушення верхнього шару ґрунту в процесі проведення будівельних робіт для встановлення підземного резервуару.

 

щодо територіальної альтернативи 1.

Санітарно-захисна зона (СЗЗ) для планованого об’єкту витримується. Очікується, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від АЗК, що проектується, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть встановлені гігієнічні нормативи. Планована діяльність буде здійснюватися в межах існуючої земельної ділянки площею 0,6950 га, додаткове використання земельних ресурсів не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п. 4, абзац 2, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 м2 і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 м3 і більше.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 ,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

Адреса: Україна, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98

Контактний тел.: (032) 238-73-83, електронна адреса: envir@loda.gov.ua

Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки – Сорока Назарій Любомирович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту