Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-ЗАХІД»

15 Листопада 9:26

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

__________2023111411311___________
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЛИЧИНА-ЗАХІД»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові код ЄДРПОУ 30124457
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або
__________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
82420, Львівська область, Стрийський район, село Кавсько, вулиця Стрийська, будинок 1
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної
особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність передбачає будівництво ферми для утримання ремонтного молодняка свиней на 2900 голів свиней на вулиці Стрийській 1, в с. Кавське Стрийського району Львівської області.
Технічна альтернатива 1.
По даному типу технічної альтернативи використовуватиметься технологія утримання свиней на щілинних підлогах без підстилки з обладнанням приміщень системою самопливного видалення рідкого гною і гнойових стоків на існуюче гноєсховище свинокомплексу.
Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи розглядалась технологія утримання свиней з використанням підстилкового шару, який з часом доповнюється та завдяки його компостуванню буде мати плюсову температуру в холодний період часу. Дана технологія потребує більших площ для утримання тієї ж кількості поголів’я і має значно менше можливостей для контролю мікроклімату в приміщеннях.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності передбачається в межах відведеної ділянки, що розташована за адресою вул. Стрийська 1, с. Кавське Стрийського району за кадастровим номером № 46 253 828 00:03:000:0003. Цільове призначення земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення, що передана в оренду для ведення товарного сільського виробництва на підставі Договору оренди земельної ділянки №2 від 21.08.2006р.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності: сприяння розвитку економіки району, збільшення податкових надходжень в місцевий бюджет, використання утвореного гною в якості органічного добрива.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
ТзОВ «Галичина-Захід» – це сучасна сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на вирощуванні та реалізації високоякісного товарного поголів’я свиней на забій та товарних поросят. Виробничі будівлі разом з адміністративною будівлею є комплексом, об’єднаним за допомогою з’єднувальних галерей.
На території свинокомплексу розташовані: свинарники для відгодівлі, холостих та запліднених маток (до встановлення фактичної поросності), поросних маток, опоросів, відлучених поросят, кнурів; пункт штучного осіменіння свиноматок; кормоцех; 2 (два) зерносушильні комплекси «Monsun»; силоси для зберігання зерна; пункт технічного обслуговування; цех виробництва збірних бетонних елементів; автозаправна станція; гноєзбірники; складські та підсобні приміщення; очисні споруди для очистки дощових та господарсько-побутових вод, фільтраційні відстійники; станція очистки та пом’якшення води на господарсько-питні потреби; 2 (два) газові промислові автоматичні спалювачі мертвих тварин виробництва «Addifield Environmental Systems Limited»; гноєсховище.
В межах існуючого свинокомплексу планується будівництво ферми для утримання ремонтного молодняка свиней на 2900 голів.
Загальна потужність свинокомплексу після провадження планованої діяльності складе – 115000 свиней на рік.
Ферма приєднується до існуючого комплексу через галерею.
Підсвинки віком від 1 тижня до 3 місяців заселяють у ферму відгодівлі до досягнення певної зрілості.
Загальна кількість підсвинків, поставлених на вирощування – 2360 голів, кількість свиноматок – 540.
Технологічний цикл вирощування до переведення з ферми – 90 днів.
Санітарне відбракування – 2,5 %
Потужність вирощування ремонтного молодняка свиней – 9332 поголів’я на рік.
Свині знаходяться в групах у відгодівельних пунктах:
– у 1 тижневій групі – 750 шт.;
– у 8 тижневій групі – 800 шт.;
– у 14 тижневій групі – 880 шт.;
– у групі з вагою 80-120 кг. – 320 шт.;
– у групі з вагою 120-135 кг. – 150 шт.
Годування свиней прийнято у сухому вигляді з корму змішаного на існуючій базі підприємства. Подача корму здійснюється за допомогою спіральної (шнекової) системи.
У відгодівельних приміщеннях встановлена розгалужена система обігу води і використано ніпельні напувалки. Водопостачання передбачено від існуючих артезіанських свердловин.
Підлоги у приміщеннях заплановані із бетонної решітки. Під решітками (підлогами) передбачається розміщення каналізаційних жолобів для збору гною, сечі і подачі його у ємкості для зберігання і подальшої підготовки. Продуктивність утворення екскрементів від свиней під час відгодівлі складає 21,75 м3/добу.
Для зберігання кормів та їх приготування передбачаються існуючі приміщення свинокомплексу.
Механізація виробничих процесів приготування, транспортування та роздавання корму, напування свиней, видалення та обробка гною, дезінфекція приміщень та обладнання запроектована з застосуванням сучасного обладнання.
Для дезінфекції коліс автотранспорту та взуття відвідувачів та працівників влаштований дезінфекційний бар’єр. Профілактична дезінфекція здійснюється після здачі окремого приміщення ферми в експлуатацію з метою недопущення накопичення збудників хвороб. Крім планової профілактичної дезінфекції на підприємстві проводять механічну очистку виробничих, побутових та допоміжних приміщень щомісяця в санітарні дні, також розміщеного в них обладнання і території підприємства. Перед дезінфекцією приміщення звільняють від тварин, гною, залишків корму.
Дезінфекція та миття проводиться сертифікованими засобами, дозволеними міністерством сільського господарства до використання.
Опалення ферми передбачається системою подачі гарячої води з бойлера існуючої котельні.
Для підтримання оптимальної температури у приміщеннях свинарника передбачається встановлення вентиляційних систем.
Тривалість будівництва складає – 10 місяців.
Режим роботи свинокомплексу – цілорічний, 365 діб/рік.
Календарний річний фонд часу – 2993 год/рік.
Кількість робочих днів для персоналу – 256 діб/рік.
Календарний фонд робочого часу – 2096 год/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
1) екологічні обмеження:
– забезпечення вимог екологічної безпеки під час проведення будівельних робіт та експлуатації ферми;
– дотримання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
– дотримання вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
– дотримання вимог Водного Кодексу України, додержання правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту;
– дотримання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр;
– дотримання вимог Закону України «Про управління відходами» з метою запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;
– здійснення постійного контролю технічного стану машин та механізмів, агрегатів;
2) санітарно-епідеміологічні обмеження:
– будівництво та експлуатація ферми повинна здійснюватися згідно з чинними санітарними нормами та правилами;
– концентрації забруднюючих речовин поза межами санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати встановлених нормативів.

щодо технічної альтернативи №2
Аналогічно до Технічної альтернативи №1.
щодо територіальної альтернативи №1
Екологічні обмеження розповсюджуються у межах відведеної ділянки, санітарно-захисної зони. Здійснювати плановану діяльність з дотриманням вимог ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів».
щодо територіальної альтернативи №2
Не розглядаються.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності передбачається на існуючій впорядкованій території підприємства. Реалізація планованої діяльності не потребує спеціальних еколого-інженерних заходів та захисту територій.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території ділянки будівництва ферми включає комплекс заходів щодо забезпечення придатності території для містобудування, захисту її від несприятливих антропогенних і природних явищ та поліпшення екологічного стану, який визначається на підставі інженерно-будівельної оцінки території. Згідно оцінки території за природними умовами, проектна територія відноситься до сприятливої для будівництва. Додаткове землевідведення не передбачається.
щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно територіальної альтернативи 1
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат та мікроклімат: негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.
Атмосферне повітря: під час проведення будівельних робіт передбачені джерела впливів: робота будівельного транспорту, зварювальні та фарбувальні роботи, при пересуванні ґрунту можливе незначне рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів; під час експлуатації – викиди при роботі вентсистем приміщень утримання тварин.
Водне середовище: в ході проведення будівельних робіт додаткових джерел негативних впливів на гідросферу не передбачається. Під час експлуатації буде здійснюватися забір води з існуючих свердловин. Зворотнє скидання вод відсутнє. Стоки через систему зливу направляються у існуючі у резервуари з гноєм з подальшим вивезенням на орендовані поля.
Ґрунти: планована діяльність не пов’язана з виконанням значних обсягів земляних робіт, в ході яких порушується цілісність ґрунтового покриву. У період будівництва вплив носить виключно тимчасовий і локальний характер. Для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні із гноєм та утворюваними відходами передбачена посилена герметизація конструкцій та колекторів, влаштування твердого покриття на майданчику ферми.
Шум: у період будівництва рівень шуму в центрі будівельного майданчика не буде завдавати істотного впливу на загальний рівень шумового забруднення; в період експлуатації ферми межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничої ділянки та санітарно-захисної зони.
Геологічне середовище: планована діяльність не спричинить і сприятиме розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ природного та техногенного походження та не буде чинити негативного впливу на геологічне середовище.
Рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду: вплив не передбачається. Об’єкти природно-заповідного фонду та зони рекреації в районі розміщення планованої діяльності відсутні. Заповідні та природоохоронні території, захист яких необхідний у зв’язку з проведенням планованої діяльності – відсутні.
Техногенний: Планована діяльність не буде створювати екологічно небезпечний вплив на промислові, сільськогосподарські та житлово-громадські об’єкти, наземні та підземні споруди та інші елементи техногенного середовища.
Культурна спадщина: в районі розміщення об’єкта планованої діяльності відсутні пам’ятки архітектури, історії та культури, вплив не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
Можливий вплив на довкілля знаходиться в межах санітарно-захисної зони та відведеної земельної ділянки. Під час провадження планової діяльності значного негативного впливу на навколишнє середовище не передбачається.
щодо територіальної альтернативи 2
аналогічно територіальної альтернативи 1
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (п.19 та п.22 ч.2 ст.3)
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля передбачено у відповідності до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,
що видається Управлінням Державної інспекції архітектури та містобудування у Львівській області.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки, Відділ оцінки впливу на довкілля. 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; OVD@mepr.gov.ua тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50, +38 (044) 206-31-13
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна
контактна особа)

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту