Топ теми:

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Приватне підприємство «ГЕО-ТОПО-КАДАСТР»

28 Лютого 14:05

__202322710405__
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне підприємство «ГЕО-ТОПО-КАДАСТР»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

 

код згідно з ЄДРПОУ 34668036

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження: 79005, Львівська область, місто Львів, вул. Руставелі Ш., будинок 7

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Будівництво пункту збору газу Підгірцівської площі (реконструкція) в складі з газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання для приєднання до газорозподільної системи АТ«Львівгаз» та майданчиком завантаження ПАГЗ на сході від с.Верчани Стрийської міської ТГ Стрийського району Львівської області.

Технічна альтернатива 1.

Проектами на зовнішнє і внутрішнє газопостачання передбачено:

– влаштування території майданчику комерційного вузла обліку газу, кранового вузлаі підвідного поліетиленового газопроводу середнього тиску;

– влаштування території майданчику ПЗГ;

– влаштування щебеневого під’їзду до ПЗГ від наявної щебеневої дороги з влаштуванням біля огорожі майданчику ПЗГ майданчику для розвороту транспорту розміром 12х12 м та стоянки службового авто з щебеневим покриттям;

– влаштування щебеневого проїзду через проектну територію ПЗГ для можливості під’їзду до проектованого обладнання ПЗГ та кругового руху пожежної техніки;

– влаштування щебеневого під’їзду до майданчику завантаження ПАГЗ;

– влаштування майданчику завантаження ПАГЗ;

– влаштування на майданчику ПЗГ: двох вхідних ниток; блоку установки осушки газу адсорбційного типу; вузла редукування газу; газорегуляторного пункту (ГРП); вузла одорування газу на базі автоматичної одоризаційної установки; пункту обліку газу; компресорної установки для завантаження ПАГЗ; блоку операторної; біотуалету; газового генератору; технологічних трубопроводів; обладнання та трубопроводів системи пожежного водопостачання;

– два газопроводи приєднання ПЗГ до наявного газопроводу-шлейфу від свердловини №2 Підгірцівської площі до майданчику наявної свердловини №5 Комарівська ГПУ «Львівгазвидобування» з аналогічними до наявного газопроводу-шлейфу проектними характеристиками. Номінальний тиск ділянки наявного газопроводу-шлейфу до ПЗГ прийняти 5,4 МПа;

– лінію подавання СПВ з майданчику ПЗГ в ємність збору СПВ, що встановлено на майданчику свердловини № 2 Підгірцівської площі;

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки технічна  альтернатива 1 є оптимальним варіантом здійснення планованої діяльності. Альтернативний варіант відсутній, оскільки можливість впровадження існує тільки в комплексі із застосуванням діючого обладнання та комунікацій Підгірцівської площі.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативиТериторіальна альтернатива 1.

Будівництво ПЗГ Підгірцівське в межах існуючої площадки свердловини №2-Підгірцівська (Львівська область, Стрийський район,Стрийської міської ТГ,Підгірцівськийстаростинський округ, поблизу с. Верчани).

Територіальна альтернатива 2.

Територія за межами існуючої площадки свердловини №2- Підгірцівська, необхідна для встановлення технологічного обладнання, що передбачено проектом будівництва (Львівська область, Стрийський район,Стрийської міської ТГ,Підгірцівськийстаростинський округ, поблизу с. Верчани).

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

забезпечення енергоресурсами, наповненням місцевих бюджетів шляхом часткового зарахування рентної плати за користування надрами до бюджетів різних рівнів. Будівництво ПЗГ Підгірцівське надає можливість збільшити показники видобування вуглеводнів, позитивно вплине на забезпечення газом промислових підприємств та населених пунктів, а також на розвиток інфраструктури територіальної громади та району.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Проектами на зовнішнє і внутрішнє газопостачання передбачено:

– влаштування території майданчику комерційного вузла обліку газу, кранового вузла і підвідного поліетиленового газопроводу середнього тиску;

– влаштування території майданчику ПЗГ;

– влаштування щебеневого під’їзду до ПЗГ від наявної щебеневої дороги з влаштуванням біля огорожі майданчику ПЗГ майданчику для розвороту транспорту розміром 12х12 м та стоянки службового авто з щебеневим покриттям;

– влаштування щебеневого проїзду через проектну територію ПЗГ для можливості під’їзду до проектованого обладнання ПЗГ та кругового руху пожежної техніки;

– влаштування щебеневого під’їзду до майданчику завантаження ПАГЗ;

– влаштування майданчику завантаження ПАГЗ;

– влаштування на майданчику ПЗГ: двох вхідних ниток; блоку установки осушки газу адсорбційного типу; вузла редукування газу; газорегуляторного пункту (ГРП); вузла одорування газу на базі автоматичної одоризаційної установки; пункту обліку газу; компресорної установки для завантаження ПАГЗ; блоку операторної; біотуалету; газового генератору; технологічних трубопроводів; обладнання та трубопроводів системи пожежного водопостачання;

– два газопроводи приєднання ПЗГ до наявного газопроводу-шлейфу від свердловини №2 Підгірцівської площі до майданчику наявної свердловини №5 Комарівська ГПУ «Львівгазвидобування» з аналогічними до наявного газопроводу-шлейфу проектними характеристиками. Номінальний тиск ділянки наявного газопроводу-шлейфу до ПЗГ прийняти 5,4 МПа;

– лінію подавання СПВ з майданчику ПЗГ в ємність збору СПВ, що встановлено на майданчику свердловини № 2 Підгірцівської площі;

Пропускна здатність ПЗГ (з врахуванням перспективи буріння додаткових свердловинПідгірцівської площі) – 25,0 тис.м3/доба;об’єм газу, що передаватиметься до ГПУ«Львівгазвидобування» – 5,0 тис.м3/доба;

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативамиДотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Закону України «Про відходи»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; Закону України «Про охорону земель»; Водного кодексу України; Земельного кодексу України; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів; затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. № 173.щодо технічної альтернативи 1 – Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України. Обмеження планованої діяльності полягає у: – для повітря – дотриманні значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин; – для ґрунтів – відсутність прямого інтенсивного впливу- рівень шуму – в межах норми; – дотримання санітарно-епідеміологічних норм; щодо технічної альтернативи 2– не розглядається, через відсутність технічної альтернативи 2; щодо територіальної альтернативи 1 –Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного впливу; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів, рекультивації порушених земель. щодо територіальної альтернативи 2–аналогічно територіальній альтернативі 1. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативамищодо технічної альтернативи 1 – моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ. щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається, через відсутність технічної альтернативи 2; щодо територіальної альтернативи 1– Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:Щодо технічної альтернативи 1

– вплив на клімат та мікроклімат – в межах природної стійкості екосистеми.

– вплив на повітряне середовище – екологічно допустимий.Під час будівництва атмосферне повітря буде тимчасово забруднюватись при роботі будівельних машин і автотранспорту, дизельної електростанції, при зварювальних, різальних та фарбувальних роботах; в період експлуатації –викиди від технологічного обладнання;

– шумовий вплив – під час будівництва акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; шумове навантаження під час будівельних робіт та під час експлуатації технологічного обладнання буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на навколишнє  природне середовище та здоров’я людей

– вплив на водне середовище – негативний вплив не очікується;

– вплив на гідрогеологічне середовище –негативний вплив не очікується;

– вплив на ґрунти – під час будівництва передбачаються механічні порушення поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на ґрунти родючий шар знімається та зберігається у спеціально відведених кагатах; під час експлуатації негативний вплив не очікується;

– вплив на утворення та поводження з відходами – під час будівництва та експлуатації передбачається утворення незначної кількості відходів. Відходи тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами;

– вплив на рослинний та тваринний світ – під час будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності вплив на біорізноманіття екологічно допустимий.

– вплив на об’єкти природно-заповідного фонду – негативний вплив відсутній. Земельні ділянки, що плануються у відведення не мають природно-заповідного статусу, не відносяться і не межують з об’єктами ПЗФ.

– вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров’я місцевого населення та несе позитивний аспект; забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку територіальної громади та району;

– вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках реалізації планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об’єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається через відсутність технічної альтернативи 2.

Щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянках під провадження планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 2.

Аналогічно територіальній альтернативі 1.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

– п. 3.1 – видобувна промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкіллявідсутні.

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля ‒ це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Експертний висновок

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська,98,
тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович

(найменуванняуповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту