Топ теми:

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами ГРС Вівня Бібрського ЛВУМГ

14 Квітня 11:47

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, пр. Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-76; e- mail: info@tsoua.com
Місцезнаходження об’єкта: Україна, 82425, Львівська область, Стрийський район, село Вівня, вулиця Залізнична, 4
Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ГРС Вівня є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1996 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ
«Оператор ГТС України» на об’єкті ГРС Вівня Бібрського ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.
Загальний опис об’єкта: Газорозподільна станція (ГРС) – об’єкт газотранспортної системи, призначений для зниження тиску природного газу, з яким він поступає з магістрального газопроводу до тиску, допустимого для мереж розподілення природного газу споживачам, та наступної подачі газу споживачам з необхідним і сталим тиском, ступенем очищення, ступенем одорування.
В межах об’єкту розміщене основне та допоміжне обладнання для редукування, очищення, одорування транспортованого природного газу, яке працює автоматизовано, у закритому режимі, цілодобово. Для дотримання відповідного температурного режиму природного газу, задля попередження утворення кристалогідратних пробок в порожнинах газопроводів мереж розподілення, на підприємстві використовують підігрівач газу.
Джерелами викиду забруднюючих речовин є димова труба, технологічні свічі та неорганізований викид під час продування з’єднувальних ліній системи вимірювання витрат технологічного та імпульсного газу. Загальна кількість джерел викиду – 8 (7 – організовані, 1
– неорганізоване).
Суб’єкт господарювання внесено до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Мністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об’єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об’єкту заборонено.
Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять – 27,13058 т/рік, в тому числі: оксид вуглецю – 0,03158 т/рік, вуглецю діоксид – 20,01450 т/рік, метан – 7,05731 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,02456 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) – 0,00088 т/рік, етантіол(етилмеркаптан) – 8,03×10-9 т/рік, неметанові легкі органічні сполуки – 0,00175 т/рік. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин не перевищують потенційні обсяги. За

величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об’єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об’єкт третьої групи).
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені
Нормативна санітарно-захисна зона – 300 м, витримана.
Суб’єкт господарювання зобов’язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами ГРС Вівня Бібрського ЛВУМГ протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення проводить Львівська обласна військова адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації) за адресою: Україна, 79000, Львівська область, місто Львів, вулиця Винниченка, 18 (79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Стрийська, 98); тел: (032) 299-91-44, е-mail: zvern@loda.gov.ua (тел: (0322) 387-383, е-mail: envir@loda.gov.ua).

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту