Топ теми:

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди Приватне підприємство “Укрпалетсистем”

23 Січня 14:10

Приватне підприємство “Укрпалетсистем” (ПП “Укрпалетсистем”), (ЄДРПОУ 32285225), 11571, Житомирська область, Коростенський район, с. Ушомир, вул. Березюка, буд.15 (місцезнаходження промислового майданчика: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дмитра Яціва), телефон 0414249476, ел. пошта: support@upg.ua.
Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкт, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.
Автозаправний комплекс (АЗК) з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів та автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) за адресою: Львівська область, Стрийський район, м. Стрий, вул. Дмитра Яціва. має висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля, (висновок № 03.02-20228229877/2 від 13.02.2022 року).
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). На АЗК застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації. Передбачене обладнання відноситься до найбільш екологічно безпечного в даний час на європейському ринку та пройшло державні випробування і допущено до застосування на Україні.
АЗК з об’єктами сервісного обслуговування призначена для прийняття і відпуску світлих нафтопродуктів та скрапленого газу (пропану та бутану), які за допомогою насосів подають із резервуарів в баки автомобілів. Передбачено відпуск трьох марок бензину (А92, А-95, А-95 преміум), двох марок дизельного пального (дизельне паливо, дизельне паливо П) та суміші скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) пропан-бутан. Відповідно техрегламенту роботи автозаправної станції передбачається можливість зміни марок бензину. Планована річна реалізація палива становить: • бензин – 1050 м3 /рік; • дизпаливо – 1120 м3 /рік • СВГ – 1400 м3 /рік. Кількість заправок бензином та дизпаливом на добу передбачається в кількості 250 автомобілів. Кількість заправок газом на добу складає 100 автомобілів.Зберігання рідкого моторного палива (бензин, дизельне паливо) передбачається в двох підземних секційних резервуарах ємністю 50+55 м 3 , в т. ч. 5 м3 для аварійного зливу нафтопродуктів, що передбачено розмістити під паливороздавальними колонками (ПРК) на монолітних залізобетонних плитах. По видам палива: • секційний резервуар Р1 об’ємом 50 м3 : А-95 преміум – 10 м3 ; А-95 – 20 м3 ; А-92 – 20 м 3 ; • секційний резервуар Р2 об’ємом 55 м3 : ДП – 35 м3 ; ДП П – 15 м3 , пролиті нафтопродукти – 5м3 . Загальна ємкість зберігання нафтопродуктів в резервуарах складає 100 м3 , але оскільки заповнення резервуарів нафтопродуктами виконується на 95%, то кількість нафтопродуктів, що зберігається на даній АЗС становитиме 95 м3 .
Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складають – 7,942 тонн/рік, в тому числі Оксид вуглецю -0,155, Діоксид азоту NO2 – 0,027, Сірки діоксид – 0,007, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 5,0736, Метан – 0,0001, Азоту (1) оксид [N2O] – 0,0001, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,0046, Вуглецю діоксид – 2,675, Акролеїн – 0,00001.
Об’єкт відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.
Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачений.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин по результатам розрахунку розсіювання в атмосфері та по фактичним вимірюванням на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані в документах до дозволу відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.
Підприємство ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного законодавства України.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної державної адміністрації/департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресами: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18 та 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98: тел. 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту