Топ теми:

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАЗТЕХНОЛОГІЯ”

19 Січня 10:36

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАЗТЕХНОЛОГІЯ”.
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ “ГАЗТЕХНОЛОГІЯ”.
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42439383
Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 28.
Контактний номер телефону суб’єкта господарювання: (050) 144 44 18.
Адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: gastech@ukr.net
Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 82472, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Розгірче.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного промислового майданчика.
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля. Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності “Капітальний ремонт свердловини № 35 Стинавського родовища” № 03 02-20195213663/2 виданий 24.02.2020 р. Департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА.
Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування). Метою проведення робіт на промисловому майданчику є відновлення робочого стану свердловини № 35. Проєктом передбачено здійснити забурку бокового стовбура вирізанням вікна в експлуатаційній колоні на глибині 3220 м. Буріння буде вестися буровою установкою з буровим верстатом типу К 225. Викиди забруднюючих речовин будуть здійснюватися від двигунів приведення в дію бурової лебідки та ротора (2 шт.), двигунів приведення в дію бурових насосів (4 шт.), двигуна електрогенератора 150 DMS-U3G-55, двигуна електрогенератора LS6, резервуарів зберігання нафти та дизпалива, приймальних ємностей (3 шт.) та ємностей зберігання відходів буріння (3 шт.).
Відомості щодо видів та обсягів викидів. Виробнича діяльність на промисловому майданчику пов’язана з викидом в атмосферу забруднюючих речовини та парникових газів: сажі – 2,240 т/рік, оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) –22,848 т/рік, азоту (1) оксиду [N2О] – 0,025 т/рік, оксиду вуглецю – 15,680 т/рік, сірки діоксиду – 19,712 т/рік, вуглеводнів насичених С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 5,015 т/рік та вуглецю діоксиду – 1419,699 т/рік. Сумарний потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від промислового майданчика становить 65,494 т/рік, парникових газів – 1419,724 т/рік.
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись, оскільки даний промисловий майданчик віднесено до другої групи об’єктів.
Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання. Заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів. Заходи щодо скорочення викидів не розроблялись.
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству. Для запобігання перевищенню обсягів викидів забруднюючих речовин, в дозволі на викиди, відповідно до законодавства, будуть затверджені граничнодопустимі викиди чи величини масової витрати і встановлено умови та вимоги до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, до виробничого контролю, встановлено комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки.
Адреса органу виконавчої влади, до якого можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди. Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032) 238-78-83; електронна пошта: envir@loda.gov.ua.
Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту