Топ теми:

Повідомлення ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОРДІК» Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

29 Квітня 10:20

1.Повне найменування суб’єкта господарювання: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОРДІК»
Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПП «НОРДІК»
2.Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 33862865
3.Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 79035, Україна, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська ТГ, м. Львів, вул. Зелена, 149
Контактний номер телефону: +380-096-697-07-00
Електронна пошта: info@zns.com.ua
4.Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 82419, Україна, Львівська обл., Стрийський р-н, Стрийська ТГ, с. Заплатин.
5.Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.
Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. На підприємстві відсутні виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Тому заходи щодо скорочення викидів, які потребують виконання, та дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів не розроблялися.
Діяльність підприємства не належить до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно, не підлягає дії Закону України (ЗУ) «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIIІ від 18.12.2017 р., тому висновок щодо допустимості провадження планованої діяльності, згідно вимог ЗУ, відсутній.
6.Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основною діяльністю ПП “НОРДІК” є очистка газу від механічних домішків та супутніх пластових вод та передачі його в магістральний газопровід. На території підприємства налічується три стаціонарних джерела та одне неорганізоване джерело забруднення атмосферного повітря. Для забезпечення теплопостачання операторської використовується газовий котел BOSCH GAZ 6000 W WBN 6000-18С RN потужністю 18 кВт, який працює на природньому газі. Для резервного електропостачання, у випадку аварійного відключення, передбачені два газових генератора: перший типу GENMAC QUEEN-GAZ G60GS, 45 кВт, другий – типу Loganova, E 1306, потужність 126 кВт. Під час роботи технологічного обладнання установки підготовки газу «Колодницьке» передбачені виробничо-технологічні витрати природного газу.
7.Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: Під час провадження господарської діяльності потенційні викиди забруднюючих речовин від джерел викидів становлять:
9,601 т/рік, у т.ч.: азоту діоксид – 0,004; вуглецю оксид – 0,026; діоксид вуглецю – 5,946; метан – 3,625.
8.Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
9.Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
10.Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
11.Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика ПП «Нордік» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Результати розрахунку показали, що перевищень над ГДК немає по жодному інгредієнту. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р.
12.Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Львівська обласна державна адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.
13.Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту