Топ теми:

Оголошується конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня»

2 Лютого 18:36

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»,  рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 05.01.2022р. №1 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора  Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня», рішення виконавчого комітету Стрийської міської ради від 24.01.2022р. №18 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня», рішення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» від 02.02.2022р. (протокол № 2).

  1. Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради
  1. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:
  • Юр. адреса: вул. Дрогобицька, 50, м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400
  • Факт. Адреса: вул. Дрогобицька, 50, м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400, вул. С. Петлюри, 72,  м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400
  1. Основні напрями діяльності закладу:

надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі медичних послуг первинної, вторинної (спеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дорослим дітям та підліткам у тому числі екстреної (невідкладної) необхідної для забезпечення належної діагностики лікування та профілактики хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я;

– організація, у разі потреби надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізованої на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

– надання паліативної медичної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, підтримку членів їх сімей;

– організація експертизи тимчасової непрацездатності, контролю за видачею листків непрацездатності та направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

– придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів згідно вимог чинного законодавства;

– організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

– участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

– участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

– участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

– визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

– моніторинг забезпечення, медичного обладнання та транспортних засобів:

– забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

– закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання, інвентарю та інших засобів для забезпечення діяльності Підприємства.

– надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

– організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо:

– своєчасне освоєння та широке впровадження в практику роботи стаціонару і поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування;

– широке, впровадження в комплексній терапії методів реабілітації (лікувального харчування, фізіотерапії, лікувальної фізкультури);

– залучення до консультації хворих висококваліфікованих спеціалістів з обласних лікувально-профілактичних закладів та працівників науково-дослідницьких інститутів, згідно укладених угод;

– організація попередніх і періодичних профілактичних медичних оглядів працівників, які обслуговуються лікарнею і підлягають зазначеним оглядам згідно чинного законодавства;

– організації та контроль за постановкою та рівнем статистичного обліку і звітності в лікувально-профілактичних установах міста, незалежно від форм власності;

– провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

– здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лік; зально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;

– підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти;

– підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику; проведення профілактичних медичних оглядів,

– підприємство має право займатись іншими видами діяльності не забороненими законодавством України.

  1. Статут закладу: офіційний веб-сайт Стрийської міської ради www.stryi-rada.gov.ua
  2. Структура закладу: В структуру Підприємства входять відділення та структурні підрозділи , що знаходяться за адресами:

вул. Дрогобицька, 50,  м. Стрий, Львівська область, Україна,82400;

вул. Дрогобицька 61,м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400;

вул. С.Петлюри, 72,  м. Стрий, Львівська область, Україна, 82400

I.Адміністративно-управлінський відділ

II.Стаціонарні відділення

III.Поліклінічне амбулаторно-консультативне відділення

IV.Допоміжні лікувально-діагностичні відділення

V.Господарсько-обслуговуюча служба

  1. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2022 рік:

– кошти з місцевого бюджету – 19593076,00грн

– кошти з НСЗУ (очікувано) – 55200000,00грн

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 03.02.2022

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 18.02.2022

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 82400, Львівська область, м. Стрий, вулиця Т.Шевченка, 71, відділ організаційної роботи, кабінет 19.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 7-12-71, 7-11-22; е-mail: stryimvk@ukr.net (тема: Проведення конкурсу на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» Стрийської міської ради).

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Охорона здоров’я”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”. У разі освіти у галузі знань “Охорона здоров’я”, “Право”, “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки” вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”. Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі (особисто або надсилаються поштою):

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком №1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2017 р. № 1094 ;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком №2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2017 р. № 1094 ;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком №3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2017 р. № 1094 ;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком №4 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2017 р. № 1094 ;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих даних несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення коштів для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Умови і розміри оплати праці керівників комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я відповідно до Конституції України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами).

Дата проведення конкурсу:

– 21 лютого 2022 року об 11.00 год. – засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Стрийська центральна міська лікарня» щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів

– 21 лютого 2022 року об 14.00 год. – заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Львівська область, місто Стрий, вул. Т.Шевченка, 71, каб.38.

Засідання конкурсної комісії

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту