Топ теми:

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА»

22 Листопада 10:33

Додаток 3
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля
та фінансування оцінки впливу на довкілля

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

2023101611187
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність:
Спорудження свердловини №703 Більче-Волицька, Більче-Волицького газового родовища з метою розвідки газового покладу горизонту НД-4.
Підключення свердловини до шлейфу свердловини №503 Більче-Волицька, на відстань до 2600 м. Максимальна глибина свердловини – до 630 м. Спосіб буріння – роторний, передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Очікуваний об’єм видобутку природного газу становить 20 тис. м3/добу. Підключення свердловини включає обв’язку гирла свердловини та прокладання газопроводу-шлейфу.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа,
обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
2. Суб’єкт господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА» код ЄДРПОУ 43593050
04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 14, офіс 4

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи –
підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації м. Львів, вул. Стрийська, 98
тел./факс (032) 238-73-83
контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик Оксана Григорівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:
Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань:
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
Громадські слухання (перші) відбудуться: Вівторок, 19 грудня 2023 року об 11:00. Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet:
посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/fxj-yasx-ihb

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: –

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації м. Львів, вул. Стрийська, 98
тел./факс (032) 238-73-83
контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик Оксана Григорівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій:
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації м. Львів, вул. Стрийська, 98
тел./факс (032) 238-73-83
контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик Оксана Григорівна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності:
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації м. Львів, вул. Стрийська, 98
контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик Оксана Григорівна;
Стрийська міська рада
Львівська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 71
контактна особа – міський голова Канівець Олег Леонідович;
Народний дім села П’ятничани
Львівська обл., Стрийський р-н, с. П’ятничани, вул. Шевченка, 22 контактна особа – староста Данчевський Зіновій Ігорович;
ТОВ «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА» Виробнича база Стрийського ЦВНГК Львівська обл., Стрийський р-н, с. Угерсько, вул. Жидачівська, 56;
Також за посиланням в Єдиному реєстрі з ОВД: https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-11187.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту