Топ теми:

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Приватне підприємство «НОРДІК»

19 Грудня 9:34

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,не зазначається суб’єктом господарювання)

 

2022929913

(реєстраційний номер справи про оцінкувпливу на довкілля планованої діяльності)

 довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Реконструкція УПГ Колодницьке з влаштуванням вузлів сепарації і осушки газу на території Добрянського старостинського округу Стрийської міської ТГ Стрийського району Львівської області.

Планується будівництво комплексу основних технологічних установок для очистки, осушки, обліку, а в перспективі і компримування природного газу перед подачею в магістральні газопроводи ГТС на території існуючої площадки УПГ Колодницьке. Крім того, ряд допоміжних об’єктів: майданчик газогенератора, розширення майданчика збору пластової води, реконструкція метанольного господарства.

 

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

Приватне підприємство «НОРДІК»

Код ЄДРПОУ 33862865

79035,  Львівська обл., м.Львів, вул.Зелена, буд.149

тел.: 032 2610499

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації,
м. Львів, вул. Стрийська, 98; тел./факс  (032) 238-73-83 , контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик О.Г.

___________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Експертний висновок, що видається Філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Львівській області

___________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться ________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Громадські слухання (другі) відбудуться________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, м. Львів, вул. Стрийська, 98тел./факс  (032) 238-73-83 , контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик О.Г.

_____________________________________________________________________________________
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, м. Львів, вул. Стрийська, 98тел./факс  (032) 238-73-83 , контактна особа – т.в.о. директора департаменту Війтик О.Г.

_____________________________________________________________________________________

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 670аркушах

_____________________________________________________________________________________
(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ПП «НОРДІК»– 79035,  Львівська обл., м.Львів, вул.Зелена, буд.149

Стрийська міська  територіальна громада – 82400, Львівська обл.,м. Стрий, вул. Шевченка, 71– контактна особа –Канівець Олег Леонідович

Адмінбудинок с. Заплатин –82400, Львівська обл., Стрийський р-н, с. Заплатин, вул. Польова, буд. 7– контактна особа – Оброца Ігор Євстахійович

Також за посиланням в Єдиному реєстрі з ОВД: http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-9913

______________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту