Топ теми:

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

13 Квітня 10:38

20211269058

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу

на довкілля планованої діяльності)

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

«Реконструкція УКПГ Гаї з влаштуванням вузла підключення І-ї ступені ДКС, Львівська обл., Стрийський р-н, Стрийська міська ТГ, с. Кавське, вул. Стрийська, 1в»

Максимальна продуктивність споруджуваної І-ї ступені ДКС – 150 тис. нм3 /добу.

Робочий тиск на вході І-ї ступені ДКС – 0,1…0,15 МПа (надл.)

Робочий тиск на виході з І-ї ступені ДКС – 0,8…1,0 МПа (надл.)

Склад технологічного обладнання споруджуваної МДКС:

– вузол підключення до діючого газопроводу із запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА;

– І-ша ступінь дотискної компресорної станції (ДКС) на базі компресорної установки гвинтового типу Waukesha H24GL LCR Frick SGCH-3515 з трубопровідною обв’язкою, запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА;

– вузол обліку паливного газу (на базі звужувального замірного пристрою і обчислювача витрати типу «Флоутек»);

– система технологічних трубопроводів із запірно-регулюючою арматурою і приладами КВПіА.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2.  Суб’єкт господарювання

ТОВ «ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА»,код ЄДРПОУ 43593050 ;04071,м.Київ, вулиця Воздвиженська, будинок 14,офіс 4.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи-підприємця,

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс,адреса), контактний номер телефону)

3.  Уповноважений орган,який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Львівської Обласної Державної Адміністрації , м.Львів, вул.Стрийська,98;тел./факс(032)238-73-83,контактна особа –ГречаникР.М.

 (найменування уповноваженого органу,місце знаходження, номер телефону та контактна особа)

4.   Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Дозвіл на виконання будівельних робіт відповідно до ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що

передбачає його видачу)

 5.Строки,тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі велектронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться:

Дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19),до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді)

(зазначити дату,час,місце та адресу проведення громадських слухань)

6.  Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, м.Львів, вул.Стрийська 98 тел./факс(032) 238-73-83 , контактна особа – Гречаник Р.М.

(зазначити найменування органу,місце знаходження, номер телефону та контактну особу)

7.   Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції,та строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА, м.Львів, вул. Стрийська 98 тел./факс(032)238-73-83 , Email:envir@loda.gov.ua. Контактнаособа– ГречаникР.М.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 885 аркушах

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

9.  Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ТОВ«ЕКСПЕРТ ПЕТРОЛЕУМ УКРАЇНА»Виробнича база Стрийського ЦВНГК–82424, Львівська область, Стрийський район, с.Угерсько, вул.Жидачівська,56

Стрийська міська територіальна громада – 82400, Львівська обл, Стрийський р-н, м. Стрий,вул. Шевченка, 71 –контактна особа–Канівець Олег Леонідович

Старостинський округ сіл Угерсько, Вівня, Кавсько–82424, Львівськаобласть, Стрийськийр-н, с. Угерсько, вул. І. Франка, 37а–контактна особа–Каваців Ярема Володимирович

(найменування підприємства, установи, організації, місце знаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,контактна особа)

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту