Топ теми:

Конкурс з проведення експертної оцінки землі

27 Липня 16:29

Стрийська міська рада оголошує конкурс з відбору виконавця послуг з оцінки земельної ділянки.

– Мета проведення робіт: проведення експертної оцінки земельної ділянки.

 

– Дані про земельну ділянку :

 

 1. вул.І.Сірка ,6Б , м.Стрий, Львівська область на території Стрийської міської ради, площею 0,0178 га, кадастровий номер 4611200000:06:002:0048 для іншої житлової забудови (код КВЦПЗ  02.07);

 

Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавця послуг оцінки земельних ділянок» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Обов’язковими умовами є:

 • Термін виконання робіт не більше 60 днів;
 • Конкурсна пропозиція обов’язково повинна містити інформацію про термін виконання, вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат пов’язаних  з виконанням робіт;

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавця;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які  має надати замовник та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Кваліфікаційні вимоги до учасника

 1. Кваліфікаційні критерії:

наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

 • Комп’ютери – не менше 4 (чотирьох) одиниць;
 • Сканер формату А4 – не менше 1 (однієї) одиниці;
 • Принтер формату А3 – не менше 1 (однієї) одиниці.

наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

 • кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 • інформація щодо кількості звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

наявність в учасника аналогічних договорів:

 • не менше 10 ( десяти) договорів;
 • акти виконаних робіт до кожного з аналогічних договорів;
 • листи – відгуки від замовників (не менше 3 листів з позитивним відгуком)
 • Заповнену та підписану форму «Цінова пропозиція», згідно додатку 1.
 • Лист погодження з умовами договору, згідно додатку 2.
 • Згода на обробку персональних даних, згідно додатку 3.
 • Відомості про учасника, згідно додатку 4.
 • Заповнений проект договору, згідно додатку 5.
 • Копія Статуту учасника або іншого установчого документу.
 • Підтвердження права підписання договору.
 • Копію ліцензії виконавця робіт на експертно-грошову оцінку земельної ділянки, яка має бути завірена підписом та печаткою, або завірену копію іншого документа, який підтверджує право на виконання зазначених послуг/робіт.

Усі витрати учасника пов’язані з підготовкою документів пропозиції, в тому числі з отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо та поданням пропозиції не відшкодовуються замовником, зокрема й у разі відміни закупівлі, визнання закупівлі такою, що не відбулася та у разі відхилення пропозиції учасника.

 

Строк подання конкурсної документації: до 06.08.2023року

Поштова адреса, за якою подаються документи:

вул. Шевченка, 71, м. Стрий, Львівська область, 82400, каб.19

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 11.08.2023 року

Приміщення Стрийської міської ради за адресою:

 

вул. Шевченка.71 м. Стрий, Львівська область, 82400

Телефон для довідок: (03245)7-12-71

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4
Договір

Додаток 1 до договору

Додаток 2 до договору

 

 

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту