Топ теми:

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

7 Червня 15:43

Львівська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» проводить моніторинг ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення.
Згідно із законодавством, агрохімічна паспортизація орних земель здійснюється через кожні 5 років, сіножатей, пасовищ i багаторічних насаджень — через кожні 5-10 років.
Агрохімічному обстеженню передує підготовчий етап, який вимагає часу для формування карт полів, схем обстежень з внесенням координат місць відбору проб, який здійснюється спільно із замовником.
За результатами агрохімічного обстеження земельних ділянок виготовляються агрохімічні паспорти встановленого зразка (затвердженого наказом Мінагрополітики), господарствам i територіальним громадам надаються рекомендації щодо використання земельних ділянок, розрахунки потреб добрив для вирощування сільськогосподарських культур, видаються матеріали, зокрема картосхеми полів, ґрунтових відмін, точок обстеження, картограми ступенів кислотності та показників родючості (приклади окремих матеріалів подаються в додатку).
Використання даних агрохімічного обстеження дозволить оптимізувати витрати на використання добрив, раціональніше та ефективніше провадити господарську діяльність.
У 2023 році планове обстеження проходить на території Кам’янка- Бузького, Самбірського, Сокальського i Сколівського районів. У тих районах вартість обстеження 1 га становить 47 три 40 коп. (з ПДВ), у решти непланових районах — 85 грн. i більше. Тільки один раз на 5 років в кожному районі області відбувається планове обстеження i, відповідно, вартість в тих районах е нижчою. Вартість у непланових районах залежить від витрат, пов’язаних із відстанню до об’єкта, загальною площею обстеження та інших чинників. Наприклад, вартість індивідуального замовлення на виготовлення агрохімічного паспорта для одного окремого поля варіює в межах 8-11 тис. грн.
Окрім того Львівська філія ДУ «Держґрунтохорона» проводить:
обстеження ґрунтового покриву i розробку технічних звітів про якісний стан ґрунтового покриву, визначення i збереження гумусового горизонту при будівельних, гірничих, видобувних та інших видах робіт, де відбувається порушення ґрунтового покриву;
розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
розробку робочих проєктів землеустрою щодо рекультивації порушених земель;
розробку робочих проектів землеустрою щодо знятгя та перенесення родючого шару ґрунту;
інші роботи, пов’язані з дослідженням ґрунтів, добрив тощо.

Додаток до листа від 01.06.2023 року № 87

Відділу промисловості, аграрної політики та підприємництва Стрийської міської ради

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту