Топ теми:

Коли припиняється реєстрація в службі зайнятості?

24 Вересня 12:34

Реєстрація безробітного у службі зайнятості припиняється:
1. З дня:
 початку зайнятості особи (окрім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, суспільно корисних роботах під час воєнного стану, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та
проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, у виконанні оплачуваних робіт згідно з освітньою програмою під час проходження зареєстрованим безробітним
виробничого навчання та виробничої практики або стажування на підприємстві, в організації, установі, або під час проходження ним індивідуального навчання на робочому місці (на виробництві);
 працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);
 укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);
 забезпечення роботою самостійно;
 призначення виплати грошового забезпечення батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;
 призначення грошової допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього
нагляду;
 призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю I групи або особою
похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;
 зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;
 поновлення зареєстрованого безробітного на роботі;
 вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;

 призову чи прийому на військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу;
 набрання законної сили вироком суду про засудження зареєстрованого безробітного до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням);
 досягнення зареєстрованим безробітним відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;
 подання ним заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до трьох років;
 подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації;
 визнання зареєстрованого безробітного нездатним до трудової діяльності відповідно до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 встановлення факту подання зареєстрованим безробітним недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнятк рішення про надання йому статусу безробітного, призначення виплати матеріального
забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг;
 встановлення факту виконання зареєстрованим безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності
 припинення професійного навчання за направленням центру зайнятості без поважних причин;
 відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням центру зайнятості, а для зареєстрованого безробітного, який вперше шукає роботу та не має професії
(спеціальності), – відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);
 смерті зареєстрованого безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;
 подання зареєстрованим безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення на випадок безробіття в іншому центрі зайнятості;
 відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану;

 встановлення факту перебування зареєстрованого безробітного за кордоном понад 30 календарних днів під час воєнного стану;

2. У разі невідвідування (непідтвердження будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, наміру перебування у статусі зареєстрованого безробітного) зареєстрованим безробітним без поважних причин центру зайнятості:
– упродовж 30 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про таке відвідування, а у період карантину- з дня, що настає за днем останнього фактичного підтвердження безробітним наміру перебування у статусі безробітного (окрім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України,
місцевих виборів, виконують суспільно корисні роботи під час воєнного стану);
– упродовж 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, закінчення строкового трудового договору про виконання суспільно корисних робіт під час воєнного стану;
– упродовж 14 робочих днів з дня закінчення професійного навчання за направленням центру зайнятості;
– упродовж 14 робочих днів з дня закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах.

Наявність поважних причин підтверджується відповідними документами.
Під час воєнного стану дія абзацу другого підпункту 2 цього пункту не поширюється на осіб, які зареєстровані у центрах на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), за умови
відвідування ними центру зайнятості (підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними) протягом 30 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану;
3) з дня відмови від складення, підписання, а також з дня встановлення факту невиконання без поважних причин індивідуального плану працевлаштування;
4) з наступного дня після фактичного відвідування безробітним центру зайнятості у разі неподання безробітним у визначені строки документів, на підставі яких прийняте рішення про надання особі статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та
надання соціальних послуг.

Стрийський центр зайнятості

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту