Топ теми:

Фізичним особам щодо отримання інформацію про відомості з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

29 Серпня 15:29

Як та в який термін після подання податковим агентом Розрахунку (в т.ч. уточнюючого), ФО може отримати інформацію про відомості з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків?

Відповідно до п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) у порядку, визначеному ПКУ.
До інформаційної бази ДРФО включаються, зокрема, такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів, об’єкти оподаткування, сума нарахованих та/або отриманих доходів, сума нарахованих та/або сплачених податків.
Внесення інформації до баз даних Інформаційних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем та її опрацювання здійснюються контролюючим органом, визначеним п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, а також контролюючим органом, визначеним п.п. 41.1.2 п. 41.1 ст. 41 ПКУ, в порядку інформаційної взаємодії відповідно до п. 41.2 ст. 41 ПКУ.
Згідно з п. 51.1 ст. 51 ПКУ платники податків, у тому числі податкові агенти, зобов’язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 із змінами та доповненнями затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок № 4).
При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, Розрахунок до контролюючого органу за основним місцем обліку (п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 та п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). Уточнюючий Розрахунок з додатком 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (форма 4ДФ) подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору та/або реквізитах (п. 1 розд. ІІІ та п. 4 розд. ІV Порядку № 4).
Регламентом комп’ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншої звітності в податкових органах визначений термін внесення даних Розрахунку до Центральної бази даних – протягом дев’яти робочих днів після граничного строку подання такого розрахунку (внесення даних уточнюючого Розрахунку – у найкоротші терміни).
Порядок отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків (далі – відомості з ДРФО) встановлений Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822).
Для отримання відомостей про себе з ДРФО фізична особа звертається особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу подає документ, що посвідчує особу, та Заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за формою № 10ДР (далі – Заява за ф. № 10ДР), наведену у додатку 14 до Положення № 822. Представник додає до Заяви за ф. № 10ДР довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей з ДРФО, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя (абзац перший п. 4 розд. X Положення № 822).
Крім того, фізична особа може отримати відомості з ДРФО за допомогою електронних сервісів Державної податкової служби України (далі – ДПС) в один із таких способів:
– у разі подання запиту щодо отримання відомостей з ДРФО в електронному вигляді засобами інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua та через вебпортал ДПС, інформація надається засобами цієї системи;
– у разі подання запиту до «Єдиного вікна подання електронної звітності», програмне забезпечення якого розміщено на вебпорталі ДПС у розд. «Електронна звітність», інформація направляється на електронну адресу фізичної особи – платника податків. При цьому, запит може бути сформований починаючи з I кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (по квартально), з І кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.

 

Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту