Топ теми:

Про податковий обов’язок

3 Квітня 9:23

Стрийська ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що відповідно до статті 15 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками податку визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок зі сплати податків та зборів.
Кожний з платників податку може бути платником податку за одним або декількома податками та зборами.
Відповідно до статті 16 ПКУ платник податків зобов’язаний, зокрема:
– стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
– вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
– сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи;
– подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
– виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки.
Згідно зі статтею 22 ПКУ об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.
База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.
Відповідно до статті 36 ПКУ податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи.
Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором.
Виконання податкового обов’язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.
Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених ПКУ або законами з питань митної справи.
Відповідно до статті 37 ПКУ підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок і умови його виконання встановлюються ПКУ або законами з питань митної справи.
Податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими ПКУ та закони з питань митної справи пов’язує сплату ним податку.
– ліквідація юридичної особи;
– смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
– втрата особою ознак платника податку, які визначені ПКУ;
– скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб.
Згідно зі статтею 38 ПКУ виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

 

Стрийська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту