Топ теми:

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ДП “Екран-Вікносвіт” ТзОВ “Екран”

1 Серпня 18:48

Дочірне підприємство “Екран-вікносвіт” Товариства з обмеженою відповідальністю “Екран”(ДП “Екран-вікносвіт”), ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32561990, юридична адреса: 82400, Львівська область, м. Стрий, вул. Сколівська, буд. 7Б,конт. тел: +380324539114, e-mail: ekranvk@ekran.ua
Фактична адреса:
Майданчик №1: Львівська обл., м. Стрий, вул. Сколівська, буд.7А, вул. Сколівська, буд.7Б
Майданчик №2: Львівська область, м. Стрий, вул. Промислова, 7
Мета отримання дозволу на викиди: отримати дозволи на викиди для існуючих та нових джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про ОВД» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою КМУ від 13.03.2017 №1010 (котельня/паливна з котлами, потужністю менше 50 МВт)
Відповідно до КВЕД (22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас),підприємство займається виробництвом будівельних виробів із пластмас.
Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин майданчику №1: азоту оксид-0,796 т/рік, оксиду вуглецю-0,581т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,37047 т/рік,діоксид сірки-0,0127 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 -0,012 т/рік, спирт ізопропіловий-0,49804 т/рік, формальдегід-0,00021т/рік, бутилацетат-0,00031 т/рік, ксилол-0,00052 т/рік, пил полівінілхлориду-0,0573 т/рік, заліза оксид-0,00024 т/рік, манган та його сполуки-0,000026 т/рік; парникові гази (метан, діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O]) – 494,744 т/рік.
Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин майданчику №2: азоту оксид-0,1873 т/рік, оксиду вуглецю-0,1336 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок-0,0802 т/рік, діоксид сірки-0,0014 т/рік, вуглеводні граничні С12-С19 -0,0013 т/рік, спирт бутиловий-0,1355 т/рік, спирт етиловий-0,0862 т/рік, бутилацетат-0,2841 т/рік; парникові гази (метан, діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N2O]) – 110,41 т/рік.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та Інструкції, затвердженої наказом Мінприроди №108 від 09.03.2006, об’єкт належить до ІІІ групи, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходів щодо скорочення викидів не розробляються.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам наказу Мінприроди від 27.06.2006 №309 та наказу Мінекоресурсів від 10.05.2002 №177
Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря.
Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної державної адміністрації/департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресами: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18 та 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98: тел. 238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua.

Чат-бот Гаряча лінія
Перейти до вмісту